KPMG Online Events

KPMG experts keep track of the latest business developments and trends to incessantly support companies operating in Poland and abroad. We share our extensive knowledge through articles, alerts, surveys, and business analyses, with particular regard to on-site and online events.

KPMG.PL learn more

KPMG Online Events are hosted by our top experts who, drawing from their vast experience and extensive knowledge, analyse and discuss issues being of pivotal importance to every business.

On this website you can:

  • start registering for a selected Online Event and
  • subscribe to receive the latest information on the topics of your choice and notifications on the latest releases and KPMG events.

Note: Only one user can be registered under a single e-mail address

If you are already registered to the KPMG subscription service, you can log back to edit your data, modify the scope of subscription or delete your profile. More information on the KPMG subscription service can be found in the FAQ section.

Na żądanie:"Robotyzacja jako odpowiedź na nowe regulacje prawne"

Start date: 11:00, 2022-06-30

Registration deadline: 11:00, 2022-08-30

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie:"Robotyzacja jako odpowiedź na nowe regulacje prawne"
Retransmisja webcastu „Robotyzacja jako odpowiedź na nowe regulacje prawne”

Podczas wydarzenia omówione zostaną zmiany w ustawie CIT a także obowiązki z nich wynikające. Przedstawimy również autorskie rozwiązanie KPMG – Haven Protocol, wykorzystujące technologię Microsoft Power Automate, które wesprze Państwa organizację w wypełnieniu obowiązków wynikających z wprowadzonych zmian prawnych. learn more
Agenda
  • Rola CFO w transformacji cyfrowej
  • Zmiany w ustawie CIT
  • Jak Haven Protocol może pomóc?
  • Czym są boty RPA i jak mogą nas wspomóc

Na żądanie: "Tożsamość – nowy front walki w cyfrowej rzeczywistości"

Start date: 11:00, 2022-06-23

Registration deadline: 20:59, 2022-08-23

Category: free

Access: restricted

Register
Learn more
Na żądanie: "Tożsamość – nowy front walki w cyfrowej rzeczywistości"
Retransmisja webcastu "Tożsamość – nowy front walki w cyfrowej rzeczywistości. Wyzwania w zakresie ochrony kont uprzywilejowanych"

Wdrożenie programu ochrony tożsamości, a w szczególności skuteczne zabezpieczenie kont uprzywilejowanych, jest złożonym procesem, wymagającym kooperacji całego działu IT, użytkowników oraz działów wspomagających. Aby zminimalizować złożoność, ryzyko projektowe oraz czasochłonność tego procesu, KPMG opracowało metodykę Powered Identity dla obszaru PAM (Privileged Access Management). 

Zapraszamy na warsztaty KPMG oraz CyberArk, podczas których omówimy obecne trendy w rozwiązaniach PAM, zaprezentujemy kompleksowe rozwiązanie firmy CyberArk – Identity Security, a także zademonstrujemy jego użycie w konkretnych przykładach. learn more
Agenda:
  • CyberArk Identity Security – dlaczego ochrona dostępów uprzywilejowanych w dzisiejszych czasach już nie wystarczy
  • KPMG Powered Identity – sposób na szybkie i bezpieczne wdrożenie systemu PAM
  • Pokaz na żywo - CyberArk Privileged Access Manager w połączeniu z narzędziem Workforce Identity oraz Credential Providers

Rejestracja
Udział w warsztatach online jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail. Organizator wydarzenia zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

Wydarzenie odbędzie się w języku polskim.

Na żądanie: "Pół roku stosowania nowych przepisów w podatkach dochodowych"

Start date: 09:00, 2022-06-21

Registration deadline: 19:59, 2022-08-21

Category: free

Access: restricted

Register
Learn more
Na żądanie: "Pół roku stosowania nowych przepisów w podatkach dochodowych"
Zapraszamy retransmisję piątej edycji konferencji KPMG "Pół roku stosowania nowych przepisów w podatkach dochodowych"

Tematyka bobejmowała omówienie doświadczeń i obserwacji ze stosowania zmienionych przepisów podatkowych CIT jak również planów i przewidywań na drugą połowę roku oraz 2023 rok. Dodatkowo zasygnalizowane zostały także istotne poza-podatkowe zagadnienia dla przedstawicieli funkcji finansowych w firmach.

Tegoroczna odsłona odbędbyła się w formule hybrydowej, a prelekcje zostały wygłoszone w języku polskim.  learn more
Udział w konferencji jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po rejestracji. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail. Organizator wydarzenia zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.
 

Na żądanie: „Praktyczny przewodnik działań w zakresie CIT na najbliższe miesiące”

Start date: 09:00, 2022-02-01

Registration deadline: 22:59, 2023-02-02

Category: free

Access: restricted

Register
Learn more
Na żądanie: „Praktyczny przewodnik działań w zakresie CIT na najbliższe miesiące”
Retransmisja 12. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: Praktyczny przewodnik działań w zakresie CIT na najbliższe miesiące learn more
Zakres tematyczny:
• Weryfikacja podlegania opodatkowaniu podatkiem minimalnym;
• Analiza odliczalności kosztów finansowania w 2021 r. i w ubiegłych latach;
• Ustalenie wysokości amortyzacji podatkowej w spółkach nieruchomościowych;
• Weryfikacja odliczalności kosztów usług niematerialnych wobec zmian w ograniczeniach;
• Analiza innych kwestii praktycznych (min. dotyczących WHT, zatorów płatniczych).
 
Prelegenci:
• Przemysław Szywacz | Partner | e:  pszywacz@kpmg.pl
• Wojciech Majkowski | Partner | e: wmajkowski@kpmg.pl

Na żądanie: „PIT i ubezpieczenia społeczne 2022 a Polski Ład – implikacje i komplikacje”

Start date: 09:00, 2022-02-01

Registration deadline: 22:59, 2023-02-02

Category: free

Access: restricted

Register
Learn more
Na żądanie: „PIT i ubezpieczenia społeczne 2022 a Polski Ład – implikacje i komplikacje”
Retransmisja 12. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: PIT i ubezpieczenia społeczne 2022 a Polski Ład – implikacje i komplikacje learn more
Zakres tematyczny:
• Nowe ulgi i odliczenia;
• Implikacje nowych przepisów dla podatników i płatników w teorii i na przykładach liczbowych;
• Wyzwania dla służb kadrowo-płacowych;
• Inne ważne zmiany dla podatników.

Prelegenci:
• Mateusz Kobyliński | Partner | e: mkobylinski@kpmg.pl
• Arkadiusz Gliniecki | Dyrektor | e: agliniecki@kpmg.pl
• Wojciech Piotrowski | Dyrektor | e: wpiotrowski@kpmg.pl

Na żądanie: „VAT 2022 oraz akcyza 2022”

Start date: 09:00, 2022-02-01

Registration deadline: 22:59, 2023-02-02

Category: free

Access: restricted

Register
Learn more
Na żądanie: „VAT 2022  oraz akcyza 2022”
Retransmisja 12. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: VAT 2022 – Polski Ład ustrukturyzowany. Akcyza 2022 – czy są jeszcze firmy, których nie dotyczy akcyza? learn more
Zakres tematyczny:
• Grupy VAT – korzyści i wady;
• Faktury ustrukturyzowane – nowa rzeczywistość;
• Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych – kogo dotyczy?
• Dla kogo deklaracje kwartalne w akcyzie?

Prelegenci:
• Tomasz Bełdyga | Partner | e: tbeldyga@kpmg.pl
• Piotr Żurowski | Partner | e: pzurowski@kpmg.pl
• Wojciech Sajdek | Starszy Menedżer | e: wsajdek@kpmg.pl

Na żądanie „Firmy międzynarodowe – nowa rzeczywistość podatkowa”

Start date: 09:00, 2022-02-01

Registration deadline: 22:59, 2023-02-02

Category: free

Access: restricted

Register
Learn more
Na żądanie „Firmy międzynarodowe – nowa rzeczywistość podatkowa”
Retransmisja 12. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: Firmy międzynarodowe – nowa rzeczywistość podatkowa learn more
Zakres tematyczny:
• Podatek u źródła – odbiorca rzeczywisty, pośredniczące spółki holdingowe (ATAD3);
• Ukryta dywidenda – transakcje wewnątrzgrupowe;
• Podatek z tytułu dochodów przerzuconych za granicę;
• Rezydencja podatkowa – faktyczny zarząd;
• Podatek minimalny a BEPS 2.0 filar 2 (propozycja dyrektywy UE z 22 grudnia 2021).

Prelegenci:
• Marcin Rudnicki | Partner | e: mrudnicki@kpmg.pl
• Michał Niżnik | Partner | e: mniznik@kpmg.pl   

Na żądanie „Przyszłość cen transferowych po wejściu w życie Polskiego Ładu”

Start date: 09:00, 2022-02-01

Registration deadline: 22:59, 2023-02-02

Category: free

Access: restricted

Register
Learn more
Na żądanie „Przyszłość cen transferowych po wejściu w życie Polskiego Ładu”
Retransmisja 12. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: Przyszłość cen transferowych po wejściu w życie Polskiego Ładu learn more
Zakres tematyczny:
• Kierunki rozwoju przepisów o cenach transferowych i ewolucja zakresu zainteresowania władz podatkowych;
• Rola dokumentacji podatkowej i istotny wzrost znaczenia raportowania transakcji po wprowadzeniu Polskiego Ładu;
• Postępująca penalizacja wszelkich uchybień w zakresie dokumentowania i raportowania transakcji;
• Perspektywy dla narzędzi zabezpieczania polityki w zakresie cen transferowych (APA, porozumienia inwestycyjne, ICAP itp.).

Prelegenci:
• Jacek Bajger | Partner | e: jbajger@kpmg.pl
• Monika Palmowska | Partner | e: mpalmowska@kpmg.pl

Na żądanie „Struktury holdingowo-finansowe. Stan obecny i perspektywy”

Start date: 09:00, 2022-02-01

Registration deadline: 22:59, 2023-02-02

Category: free

Access: restricted

Register
Learn more
Na żądanie „Struktury holdingowo-finansowe. Stan obecny i perspektywy”
Retransmisja 12. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: Struktury holdingowo-finansowe. Stan obecny i perspektywy learn more
Zakres tematyczny:
• Kolejny rok doświadczeń w zakresie stosowania koncepcji rzeczywistego właściciela;
• Plany co do ATAD 3;
• Wpływ COVID i danych makroekonomicznych na transakcje finansowe;
• Restrukturyzacje - co jest wyzwaniem.

Prelegenci:
• Katarzyna Nosal-Gorzeń | Partner | e: knosal@kpmg.pl
• Katarzyna Darska | Dyrektor | e: kdarska@kpmg.pl

Na żądanie „Trendy w kontrolach podatkowych”

Start date: 09:00, 2022-02-01

Registration deadline: 22:59, 2023-02-02

Category: free

Access: restricted

Register
Learn more
Na żądanie „Trendy w kontrolach podatkowych”
Retransmisja 12. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: Trendy w kontrolach podatkowych learn more
Zakres tematyczny:
• Kontrole, postępowania podatkowe oraz sądowe w czasach COVID-19;
• Najnowsze statystyki i trendy dotyczące kontroli;
• Tematyka i zakres kontroli podatkowych;
• Praktyczne wskazówki co do przebiegu i wyników kontroli.

Prelegenci:
• Wojciech Majkowski | Partner | e: wmajkowski@kpmg.pl
• Oskar Wala | Starszy Menedżer | e: owala@kpmg.pl

Na żądanie „Raportowanie i atestacja danych niefinansowych ESG”

Start date: 09:00, 2022-02-01

Registration deadline: 22:59, 2023-02-02

Category: free

Access: restricted

Register
Learn more
Na żądanie „Raportowanie i atestacja danych niefinansowych ESG”
Retransmisja 12. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: Raportowanie i atestacja danych niefinansowych ESG learn more
Zakres tematyczny:
• Zakres raportowania ESG;
• Korzyści płynące z raportowania ESG;
• Działania legislacyjne w obszarze ESG;
• Weryfikacja Raportów ESG.
 
Prelegenci
• Marek Gajdziński | Partner | e: mgajdzinski@kpmg.pl
• Marcin Kawa | Dyrektor | e: mkawa@kpmg.pl

Na żądanie: „Taksonomia UE i inne zmiany w raportowaniu zagadnień z obszaru ESG”

Start date: 09:00, 2022-02-01

Registration deadline: 23:59, 2023-02-02

Category: free

Access: restricted

Register
Learn more
Na żądanie: „Taksonomia UE i inne zmiany w raportowaniu zagadnień z obszaru ESG”
Retransmisja 12. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: Taksonomia UE i inne zmiany w raportowaniu zagadnień z obszaru ESG learn more
Zakres tematyczny:
• Nowe obowiązki ujawnieniowe wynikające z Taksonomii UE;
• Przegląd kluczowych wyzwań operacyjnych związanych z wdrożeniem Taksonomii UE;
• Zmiany w raportowaniu niefinansowym: Corporate Sustainability Reporting Directive;
• Perspektywy dalszego rozwoju raportowania zagadnień ESG: International Sustainability Standards Board (ISSB).
 
Prelegenci:
• Iwona Galbierz-Sztrauch | Partner | e: igalbierz@kpmg.pl
• Anna Stachyrak | Menedżer | e: astachyrak@kpmg.pl

Na żądanie „Strategiczne podejście do funkcji podatkowej”

Start date: 09:00, 2022-02-01

Registration deadline: 23:59, 2023-02-02

Category: free

Access: restricted

Register
Learn more
Na żądanie „Strategiczne podejście do funkcji podatkowej”
Retransmisja 12. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: Strategiczne podejście do funkcji podatkowej – jak wprowadzić usprawnienia i podnieść bezpieczeństwo learn more
Zakres tematyczny
• Trendy w otoczeniu podatkowym – transparentność i odpowiedzialność społeczna;
• Czy funkcja podatkowa to tylko compliance?
• Jak wykorzystać funkcję podatkową do podejmowania decyzji biznesowych?
• Jak zbudować efektywną funkcję podatkową w międzynarodowym środowisku?
 
Prelegenci
• Rafał Szafraniec | Partner | e: rszafraniec@kpmg.pl
• Karolina Dębska | Partner | e: kdebska@kpmg.pl

Na żądanie: Transformacja cyfrowa w funkcji finansowej

Start date: 09:00, 2022-02-01

Registration deadline: 22:59, 2023-02-02

Category: free

Access: restricted

Register
Learn more
Na żądanie: Transformacja cyfrowa w funkcji finansowej
Retransmisja 12. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: Transformacja cyfrowa w funkcji finansowej learn more
Zakres tematyczny:
Pandemia COVID-19 a rola CFO
Jakie cechy CFO są najbardziej cenione przez CFO i CEO?
„CFO of the Future”
Doświadczenia zebrane podczas pandemii a cele organizacji
Zakres transformacji cyfrowej w organizacjach
Jak stać się „Digital CFO of the Future”
 
Prelegent:
dr Grzegorz W. Cimochowski| Partner, Szef Działu Doradztwa Biznesowego | e: gcimochowski@kpmg.pl

Na żądanie „Rola CFO w świecie postpandemicznym”

Start date: 09:00, 2022-02-01

Registration deadline: 09:00, 2023-02-02

Category: free

Access: restricted

Register
Learn more
Na żądanie „Rola CFO w świecie postpandemicznym”
Retransmisja 12. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: Rola CFO w świecie postpandemicznym learn more
Zakres tematyczny:
• Wpływ pandemii i strategiczna rola CFO;
• CFO jako co-leader transformacji modelu biznesowego;
• Dynamiczne podejście do planowania w celu zarządzania wynikami;
• System Insights – wykorzystanie informacji do budowania szerszego kontekstu i wspierania procesu podejmowania decyzji;
• Uproszczenie systemu finansowego.

Prelegent:
• Dagmara Wojnar | Partner Associate | e: dwojnar@kpmg.pl

Na żądanie „Organizacja data-driven i jej znaczenie dla CFO”

Start date: 09:00, 2022-02-01

Registration deadline: 23:00, 2023-02-02

Category: free

Access: restricted

Register
Learn more
Na żądanie „Organizacja data-driven i jej znaczenie dla CFO”
Retransmisja 12. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: Organizacja data-driven i jej znaczenie dla CFO learn more
Zakres tematyczny:
• Czym jest organizacja typu data-driven?
• W jaki sposób wykorzystać koncept data-driven w obszarze CFO?
• Dlaczego współpraca CFO i CIO jest kluczowa?
• Jak maksymalnie wykorzystać potencjał danych?

Prelegenci:
• Radosław Kowalski | Partner | e: rkowalski@kpmg.pl
• Justyna Piekarska | Starszy Menedżer | e: jpiekarska@kpmg.pl

Na żądanie „Zarządzanie tożsamością i dostępem – fundament cyfryzacji”

Start date: 09:00, 2022-02-01

Registration deadline: 23:59, 2023-02-02

Category: free

Access: restricted

Register
Learn more
Na żądanie „Zarządzanie tożsamością i dostępem – fundament cyfryzacji”
Retransmisja 12. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: Zarządzanie tożsamością i dostępem – fundament cyfryzacji learn more
Zakres tematyczny:
• Wyzwania dla ochrony informacji;
• Korzyści z uporządkowania oraz automatyzacji procesów zarządzania tożsamością i dostępem z wykorzystaniem wiodących narzędzi;
• Wskazówki, jak osiągnąć maksymalne korzyści biznesowe i w pełni czerpać z cyfryzacji;
• Potencjalne pułapki, w które łatwo wpaść rozpoczynając transformację zarządzania tożsamością i dostępem.

Prelegent:
• Michał Kurek | Partner | e: michalkurek@kpmg.pl

Na żądanie „Inteligentna automatyzacja”

Start date: 09:00, 2022-02-01

Registration deadline: 09:00, 2023-02-02

Category: free

Access: restricted

Register
Learn more
Na żądanie „Inteligentna automatyzacja”
Retransmisja 12. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: Inteligentna automatyzacja – zwinna digitalizacja procesów w obszarze finansów learn more
Zakres tematyczny:
• Digitalizacja i automatyzacja jako priorytety CFO;
• Technologie umożliwiające sprawną automatyzację i adaptację procesów;
• Przykłady zastosowań;
• Automatyzacja jako praktyka ciągłego doskonalenia.

Prelegent:
• Rafał Górski | Dyrektor | e: rafalgorski@kpmg.pl

Na żądanie „Zdalna migracja wiedzy do SSC/BPO”

Start date: 09:00, 2022-02-01

Registration deadline: 23:59, 2023-02-02

Category: free

Access: restricted

Register
Learn more
Na żądanie „Zdalna migracja wiedzy do SSC/BPO”
Retransmisja 12. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: Zdalna migracja wiedzy do SSC/BPO learn more
Zakres tematyczny:
• Migracje procesów, gdy niemożliwe są podróże i bezpośrednie spotkania między lokalnymi ekspertami, a scentralizowanymi zespołami;
• Przykłady projektów transferu wiedzy przeprowadzonych zdalnie, z wyszczególnieniem wad i zalet takiego podejścia;
• Rozwiązania, które mogą pomóc w efektywnym zarządzaniu tranzycją „na odległość” oraz przyszłe perspektywy.

Prelegenci:
• Piotr Jarosz | Dyrektor | e: piotrjarosz@kpmg.pl
• Paweł Rychlik | Starszy Menedżer | e: prychlik@kpmg.pl

Na żądanie „MDR Secure”

Start date: 09:00, 2022-02-01

Registration deadline: 23:59, 2023-02-02

Category: free

Access: restricted

Register
Learn more
Na żądanie „MDR Secure”
Retransmisja 12. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: MDR Secure – narzędzie KPMG wspierające zarządzanie procesem raportowania schematów podatkowych learn more
Zakres tematyczny:
• Jakie są główne wyzwania i ryzyka związane z zarządzaniem procesem raportowania schematów podatkowych?
• Na czym polega wsparcie zespołu KPMG w kwestiach związanych z MDR?
• Jakie są główne założenia, korzyści i funkcjonalności kompleksowego narzędzia KPMG MDR Secure?

Prelegent:
• Michał Niżnik | Partner | e: mniznik@kpmg.pl

Na żądanie „KPMG XeF – faktury ustrukturyzowane w SAP”

Start date: 09:00, 2022-02-01

Registration deadline: 23:59, 2023-02-02

Category: free

Access: restricted

Register
Learn more
Na żądanie „KPMG XeF – faktury ustrukturyzowane w SAP”
Retransmisja 12. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: KPMG XeF – faktury ustrukturyzowane w SAP learn more
Zakres tematyczny:
• Rozwiązanie KPMG jako rozszerzenie standardowej funkcjonalności SAP;
• Kluczowe funkcjonalności rozwiązania;
• Model wdrożeniowy oraz od czego rozpocząć wdrożenie.
 
Prelegenci:
Bartosz Zawisza | Dyrektor | e: bzawisza@kpmg.pl
Dorota Duszkiewicz | Starszy Menedżer | e:  dduszkiewicz@kpmg.pl

Na żądanie „KPMG XeF – faktury ustrukturyzowane w MS D365”

Start date: 09:00, 2022-02-01

Registration deadline: 23:59, 2023-02-02

Category: free

Access: restricted

Register
Learn more
Na żądanie „KPMG XeF – faktury ustrukturyzowane w MS D365”
Retransmisja 12. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: KPMG XeF – faktury ustrukturyzowane w MS D365 learn more
Zakres tematyczny:
• Co to jest faktura ustrukturyzowana i Krajowy System e-Faktur (KSeF)?
• Schemat docelowego modelu obsługi faktur ustrukturyzowanych (e-faktur);
• Wyzwania/ Działania związane z wdrożeniem faktur ustrukturyzowanych;
• Rozwiązanie KPMG.

Prelegent:
Bartłomiej Łatka | Starszy Menedżer | e: blatka@kpmg.pl

Na żądanie „Haven Protocol – cyfrowy asystent"

Start date: 09:00, 2022-02-01

Registration deadline: 23:59, 2023-02-02

Category: free

Access: restricted

Register
Learn more
Na żądanie „Haven Protocol – cyfrowy asystent"
Retransmisja 12. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: Haven Protocol – cyfrowy asystent dopełniający obowiązek identyfikacji transakcji z podmiotami z rajów podatkowych learn more
Zakres tematyczny:
• Jak skutecznie ograniczyć ryzyko niewłaściwej identyfikacji obowiązków dokumentacyjnych za 2021?
• Jakie transakcje z rajami podatkowymi będziemy dokumentować na gruncie przepisów o cenach transferowych za 2021 r. oraz jak szybko i sprawnie je zidentyfikować?
• Co oznacza staranność w relacjach z podmiotami powiązanymi i jak jej dochować?

Prelegenci:
• Katarzyna Darska | Dyrektor | e: kdarska@kpmg.pl
• Rafał Górski | Dyrektor | e: rafalgorski@kpmg.pl

Na żądanie: „Nowy formularz TPR-C”

Start date: 10:00, 2021-10-27

Registration deadline: 10:30, 2022-10-27

Category: free

Access: open

Register
Na żądanie: „Nowy formularz TPR-C”
Zapraszamy na retransmisję webcastu KPMG poświęconego tematyce raportowania cen transferowych (deklaracja TPR-C) którego termin dla zasadniczej większości podatników wypada na koniec grudnia 2021 r.

Wydarzenie odbyło się 27 października 2021 roku.  learn more
Informacje przekazywane w ramach deklaracji TPR-C będą wykorzystywane przez organy kontrolujące do identyfikowania podmiotów do kontroli podatkowych, dlatego kluczowe jest aby dane wskazane w samej deklaracji były wprowadzone w poprawny i odpowiedni sposób, m.in. zgodny z lokalną dokumentacją cen transferowych.  Ministerstwo Finansów przedstawiło materiały ułatwiające przygotowania raportowania informacji o cenach transferowych, natomiast w odniesieniu do transakcji mniej standardowych te materiały są nie wystarczające. Czy w takim przypadku raportowanie zgodnie z zasadami logiki będzie właściwe? Czy trzeba przyjąć inne rozwiązania? O tym i o wielu innych aspektach raportowania informacji o cenach transferowych opowiedzą specjaliści KPMG.

W trakcie webcastu KPMG przedstawione zostaną funkcjonalności narzędzia KPMG – TPR Assistant ułatwiającego raportowanie informacji o cenach transferowych.
 
W trakcie webcastu omówione zostaną poniższe tematy:  

"What’s next in aviation?"

Start date: 10:00, 2021-10-15

Registration deadline: 10:00, 2022-10-15

Category: free

Access: open

Register
"What’s next in aviation?"
We would like to invite you to a webcast entitled “What’s next in aviation? – how the pandemic has changed the airline industry”, during which participants will share their knowledge and personal views on current situation in the aviation sector. The presentations will be followed by the discussion. learn more
Key Speaker:
Janusz Janiszewski, President of PANSA (Polish Air Navigation Services Agency)
 
Experts:
The webcast will be hosted and moderated by Kamil Rosiak, Partner Associate, KPMG in Poland
 
Topics:

 

Na żądanie "Zmiany VAT dla e-commerce"

Start date: 12:00, 2021-06-25

Registration deadline: 21:59, 2023-06-25

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie "Zmiany VAT dla e-commerce"
Zapraszamy na retransmisję webcastu „Zmiany VAT dla e-commerce”, który poprowadzili eksperci KPMG oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze zmiany wchodzące od 1 lipca 2021 r. w ramach całej Unii Europejskiej.  learn more
Zakres tematyczny wydarzenia
Prelegenci
Serdecznie zapraszamy!

"Webcast on demand: In search of the beneficial owner"

Start date: 09:00, 2021-04-30

Registration deadline: 22:59, 2023-04-30

Category: free

Access: open

Register
Learn more
"Webcast on demand: In search of the beneficial owner"
We would like to invite you to the rebroadcast of the first event in the series "Discussions on the new reality in the holding structures", hosted by experienced KPMG professionals from Poland, Luxembourg, and the Netherlands. learn more
Topics

— Beneficial owner and business substance requirements – recent developments
— Implications of non-fulfilment of the beneficial owner requirements
— Solutions for tax efficient structures and holdings


Speakers

— Katarzyna Nosal – Gorzeń, Partner, Tax, M&A Tax Group, KPMG in Poland
— Antoine Badot, Partner, Alternative Investments, KPMG in Luxembourg
— ​Onno Blankestijn, Senior Tax Manager, Real Estate & M&A, KPMG in the Netherlands

"Na żądanie: Nie muszę być drogi by robić wielkie rzeczy – rozwiązanie do zarzadzania całą organizacją"

Start date: 11:00, 2021-03-31

Registration deadline: 12:00, 2023-03-31

Category: free

Access: open

Register
Learn more
"Na żądanie: Nie muszę być drogi by robić wielkie rzeczy – rozwiązanie do zarzadzania całą organizacją"
Retransmisja webcastu "Nie muszę być drogi by robić wielkie rzeczy – rozwiązanie do zarzadzania całą organizacją".

Transformacja cyfrowa to obecnie najsilniejszy trend napędzający zmiany i rozwój organizacji w każdym z sektorów gospodarki w szczególności w produkcji, detalu i usługach finansowych. Transformacja dotyka wszystkich obszarów działania przedsiębiorstw, nie omijając produkcji, zarządzania majątkiem, kapitałem obrotowym, finansów czy sprawozdawczości. Zanim jednak podejmiecie Państwo decyzję o tym jakie rozwiązania wybrać, warto się z nimi lepiej zapoznać.

Webinarium to doskonała okazja, by zapoznać się z nowoczesnymi narzędziami i technologiami, które mogą zapoczątkować transformację i optymalizację obecnych procesów biznesowych, wynosząc Państwa firmę na kolejny poziom doskonałości. By sprawnie zarządzać i monitorować wyniki procesów w organizacji, konieczne jest wprowadzenie rozwiązań pozwalających na gromadzenie istotnych danych, ich sprawne przetwarzanie i analizę. Dostęp do danych, ich właściwe przetwarzanie i interpretacja wyników to również klucz pozwalający na poznanie potrzeb klientów a następnie dostarczenie najwyższej jakości produktów i usług, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. learn more
Zakres tematyczny:
Prelegenci KPMG:
W celu rejestracji na retransmisję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Retransmisja będzie dostępna do 31 marca 2023 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

"Na żądanie: Customer Experience w nowym otoczeniu biznesowym – reakcja na zmiany zachowań klientów"

Start date: 11:00, 2021-03-24

Registration deadline: 11:00, 2023-03-24

Category: free

Access: open

Register
Learn more
"Na żądanie: Customer Experience w nowym otoczeniu biznesowym – reakcja na zmiany zachowań klientów"
Retransmisja webcastu "Customer Experience w nowym otoczeniu biznesowym – reakcja na zmiany zachowań klientów".

Zarządzanie doświadczeniami klientów nierozerwalnie wiąże się z budowaniem wiedzy o klientach i korzystaniem z niej w codziennym kształtowaniu interakcji i relacji. Dynamika zmian w otoczeniu biznesowym w ostatnim roku wpłynęła zarówno na zmiany potrzeb, oczekiwań i zachowań klientów, jak również zmieniła „reguły gry” w większości branż. Przyspieszona cyfryzacja stwarza nowe szanse i często staje się fundamentem rozwoju nowych modeli biznesowych. Wykorzystanie technologii w aktywnym zarządzaniu doświadczeniami klientów nabiera jeszcze większego niż dotychczas znaczenia.

Mając to na uwadze proponujemy przyjrzeć się bliżej temu, jak zmieniają się klienci i ich zachowania, jakie wyzwania stoją przed wybranymi branżami (na przykładzie detalu i usług finansowych) oraz przykładom wykorzystania rozwiązań technologicznych wspierających zarządzanie relacjami z klientami. learn more
Zakres tematyczny:
Prelegenci KPMG: ​Prelegent Microsoft:
W celu rejestracji na retransmisję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Retransmisja będzie dostępna do 24 marca 2023 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

"Na żądanie: Projekt rewolucyjnych zmian w KSH – prawo holdingowe"

Start date: 11:00, 2021-03-05

Registration deadline: 12:00, 2023-03-05

Category: free

Access: open

Register
Learn more
"Na żądanie: Projekt rewolucyjnych zmian w KSH – prawo holdingowe"
Retransmisja webcastu  "Projekt rewolucyjnych zmian w KSH – prawo holdingowe".

Webcast poświęcony najważniejszym założeniom projektowanej nowelizacji KSH, obejmującej pierwszą polską kodyfikację Prawa Holdingowego. Prelegenci przybliżyli kwestie dotyczące rejestracji holdingu, a także pojęcia tzw. „interesu grupy spółek” znanego od lat w praktyce światowej, z którym polski biznes będzie się musiał dopiero oswoić. Omówione zostały też łączące się z tym kwestie wiążących poleceń wydawanych spółce zależnej, pozycji Rad Nadzorczych oraz sytuacja wspólników mniejszościowych. Na koniec krótkie case study dotyczące różnych sytuacji przy przejęciu spółki w świetle projektowanych regulacji. learn more
Eksperci odpowiedzieli na pytania: Prelegenci:
W celu rejestracji na retransmisję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Retransmisja będzie dostępna do 5 marca 2023 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

"Na żądanie: Prawne aspekty ochrony wizerunku pracownika"

Start date: 11:00, 2021-02-23

Registration deadline: 11:00, 2023-02-23

Category: free

Access: open

Register
Learn more
"Na żądanie: Prawne aspekty ochrony wizerunku pracownika"
Retransmisja webcastu  "Prawne aspekty ochrony wizerunku pracownika".

W wielu firmach wizerunek pracownika wykorzystywany jest na przykład w komunikacji wewnętrznej lub marketingu w sieci. W takich sytuacjach, po stronie pracodawcy zaistnieje konieczność przyjęcia praktyk, które będą ograniczały ryzyko naruszenia autonomii pracownika i przysługujących mu praw, które wynikają ze szczegółowych regulacji. Webcast koncentrował się na problematyce przetwarzania wizerunku pracownika z punktu widzenia pracodawcy, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych oraz poszanowania dóbr osobistych. learn more

Zakres tematyczny: Prelegent:
W celu rejestracji na retransmisję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Retransmisja będzie dostępna do 23 lutego 2023 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

"Na żądanie: Zmiany w PIT na 2021 rok"

Start date: 11:00, 2020-12-08

Registration deadline: 10:00, 2022-12-08

Category: free

Access: open

Register
"Na żądanie: Zmiany w PIT na 2021 rok"
Retransmisja webcastu "Zmiany w PIT na 2021 rok" dostępna na żądanie.

Ostatni okres przyniósł wiele istotnych zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zarówno od strony pracodawcy jak i pracownika. Wprowadzone lub mające wejść w życie zmiany odnoszą się m.in. do nowej wysokości stawek ryczałtu ewidencjonowanego, obowiązku raportowania umów o dzieło czy zmodyfikowania możliwości stosowania ulgi abolicyjnej. Webinarium KPMG ma na celu przedstawienie Państwu najnowszych przepisów w powyższym zakresie oraz wskazanie praktycznych rozwiązań w związku z ich stosowaniem.
  learn more
Zakres tematyczny webcastu: Prelegenci:

"Na żądanie: Zmiany w podatku CIT od 2021 r."

Start date: 11:00, 2020-12-03

Registration deadline: 11:00, 2022-12-03

Category: free

Access: open

Register
"Na żądanie: Zmiany w podatku CIT od 2021 r."
Retransmisja webcastu "Zmiany w podatku CIT od 2021 r."

W trakcie webcastu omówiono finalne zmiany na 2021 r., które zgodnie z zasadami prawodawstwa zostały ogłoszone do 30 listopada 2020 roku. Zmiany w przypadku wielu podatników będą miały istotny wpływ na prowadzoną przez nich działalność. Z uwagi na fakt, że znowelizowane przepisy mają wejść w życie od nowego roku, zostało niewiele czasu na przeprowadzenie analizy ich wpływu na praktykę gospodarczą. Istotnym zatem jest zapoznanie się przez podatników z kluczowymi informacjami i proponowanymi przez ekspertów KPMG rozwiązaniami. learn more
Zakres tematyczny:
Prelegenci:

Webcast poprowadzili eksperci z zespołu ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych w KPMG w Polsce:
W celu rejestracji na retransmisję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Retransmisja będzie dostępna do 3 grudnia 2022 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

"Na żądanie: Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości. Część 1/3"

Start date: 12:00, 2020-12-11

Registration deadline: 23:59, 2022-12-11

Category: free

Access: open

Register
Learn more
"Na żądanie: Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości. Część 1/3"
Zapraszamy do obejrzenia retransmisji pierwszej części (1/3) webcastu KPMG „Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości”. Webcast odbył się 11 grudnia 2020 r.

W trakcie dwudniowego wydarzenia eksperci przedstawili obserwacje i wnioski z badań przeprowadzonych w czasie pandemii COVID-19. Spotkanie również miało na celu prezentację najnowszego raportu KPMG pt. „Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości”, która skupia swoją uwagę na najważniejszych aspektach doświadczeń klientów, które uległy (r)ewolucji na skutek zmian otaczającego nas świata. Analiza doświadczeń klientów oferowanych na polskim rynku, a także opracowane na jej podstawie wnioski zostały podparte metodologią Sześciu Filarów™ Customer Experience. learn more
Agenda wydarzenia:
Przedstawienie głównych wniosków i obserwacji dot. konsumentów w dobie COVID-19 | Jan Karasek, Andrzej Musiał, KPMG
Customer Experience w nowej rzeczywistości – wpływ pandemii na Customer Journey | Konrad Gaponiuk, KPMG
Omnichannel - Zmiany w kanałach sprzedaży w dobie COVID-19 | Bogumiła Grygiencz, Google
Praktyki i wpływ pandemii w sektorze retail – perspektywa europejska | Janusz Kulik, REWE
 
Wydarzenie miało charakter dwudniowy.
 
Rejestracja
Do udziału zapraszamy przede wszystkim osoby, które na co dzień zajmują się zarządzaniem doświadczeniami klientów, marketingiem, sprzedażą i obsługą klienta.

W celu rejestracji na spotkanie online, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 11.12.2022 r.  
 
Udział w wydarzeniu online jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia udziału od organizatora. Uprzejmie informujemy, ze zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane.

 

"Na żądanie: Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości. Część 2/3"

Start date: 12:00, 2020-12-11

Registration deadline: 23:59, 2022-12-11

Category: free

Access: open

Register
Learn more
"Na żądanie: Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości. Część 2/3"
Zapraszamy do obejrzenia retransmisji drugiej części (2/3) webcastu KPMG „Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości”.  Wydarzenie odbyło się 14 grudnia 2020 r.

W trakcie dwudniowego wydarzenia eksperci przedstawili obserwacje i wnioski z badań przeprowadzonych w czasie pandemii COVID-19. Spotkanie również miało na celu prezentację najnowszego raportu KPMG pt. „Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości”, która skupia swoją uwagę na najważniejszych aspektach doświadczeń klientów, które uległy (r)ewolucji na skutek zmian otaczającego nas świata. Analiza doświadczeń klientów oferowanych na polskim rynku, a także opracowane na jej podstawie wnioski zostały podparte metodologią Sześciu Filarów™ Customer Experience.
  learn more
Agenda wydarzenia:  
Wydarzenie miało charakter dwudniowy.
 
Rejestracja
Do udziału zapraszamy przede wszystkim osoby, które na co dzień zajmują się zarządzaniem doświadczeniami klientów, marketingiem, sprzedażą i obsługą klienta.

W celu rejestracji na spotkanie online, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 11.12.2022 r. 
 
Udział w wydarzeniu online jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia udziału od organizatora. Uprzejmie informujemy, ze zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane.

 

"Na żądanie: Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości. Część 3/3"

Start date: 12:00, 2020-12-11

Registration deadline: 23:59, 2022-12-11

Category: free

Access: open

Register
Learn more
"Na żądanie: Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości. Część 3/3"
Zapraszamy do obejrzenia retransmisji trzeciej części (3/3) webcastu KPMG „Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości”.  Podczas tego modułu uwaga została skupiona na pogłębionej analizie sektora usług finansowych. Wydarzenie odbyło się 14 grudnia 2020 r.

W trakcie dwudniowego wydarzenia eksperci przedstawili obserwacje i wnioski z badań przeprowadzonych w czasie pandemii COVID-19. Spotkanie również miało na celu prezentację najnowszego raportu KPMG pt. „Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości”, która skupia swoją uwagę na najważniejszych aspektach doświadczeń klientów, które uległy (r)ewolucji na skutek zmian otaczającego nas świata. Analiza doświadczeń klientów oferowanych na polskim rynku, a także opracowane na jej podstawie wnioski zostały podparte metodologią Sześciu Filarów™ Customer Experience.
  learn more
Agenda wydarzenia: Uczestnicy panelu:

Wydarzenie miało charakter dwudniowy.
 
Rejestracja
Do udziału zapraszamy przede wszystkim osoby, które na co dzień zajmują się zarządzaniem doświadczeniami klientów, marketingiem, sprzedażą i obsługą klienta.

W celu rejestracji na spotkanie online, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 11.12.2022 r. do godz. 23:59. 
 
Udział w wydarzeniu online jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia udziału od organizatora. Uprzejmie informujemy, ze zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane.

 

"Na żądanie: Brexit – wybrane aspekty VAT, celne oraz CIT"

Start date: 11:00, 2020-12-08

Registration deadline: 10:00, 2022-12-08

Category: free

Access: open

Register
"Na żądanie: Brexit – wybrane aspekty VAT, celne oraz CIT"
Retransmisja webcastu "Brexit – wybrane aspekty VAT, celne oraz CIT"

W ramach wydarzenia eksperci KPMG przedstawili najważniejsze konsekwencje Brexitu na gruncie VAT, cła oraz CIT, które zaczną obowiązywać przedsiębiorców już od 1 stycznia 2021 r. Uczestnicy webinarium mogą dowiedzieć się jak przygotować firmy na nowe zasady współpracy gospodarczej z Wielką Brytanią po zakończeniu okresu przejściowego. learn more
Zakres tematyczny wydarzeniaprzedstawienie
Prelegenci: W celu rejestracji na retransmisję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Retransmisja będzie dostępna do 8 grudnia 2022 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

"Na żądanie: Ostatni termin na raportowanie TPR – sprawdź czy jesteś odpowiednio przygotowany przed końcem roku?"

Start date: 11:00, 2020-12-08

Registration deadline: 10:00, 2022-12-08

Category: free

Access: open

Register
"Na żądanie: Ostatni termin na raportowanie TPR – sprawdź czy jesteś odpowiednio przygotowany przed końcem roku?"
Z końcem tego roku upływa termin na przesłanie do Szefa KAS informacji o cenach transferowych na nowym formularzu TPR-C. Z uwagi na skomplikowanie i szczegółowość danych wymaganych do zaraportowania, a także względu na dotkliwe sankcje w przypadku braku jego wypełnienia lub zrobieniem tego w nieprawidłowy sposób -  zachęcamy, by jak najszybciej rozpocząć przygotowanie deklaracji TPR-C.
 
O tym, jak w uporządkowany i łatwy sposób przygotować dokumentację TPR, opowiedziano podczas webcastu „Ostatni termin na raportowanie TPR – sprawdź czy jesteś odpowiednio przygotowany przed końcem roku?". Retransmisja z webcastu jest dostępna na żądanie.

Zakres tematyczny wydarzenia: learn more
Prelegenci: Do udziału zapraszamy przede wszystkim dyrektorów finansowych, głównych księgowych, doradców podatkowych oraz osoby odpowiedzialne w spółkach za kwestie podatkowe.

W celu obejrzenia retransmisji webcastu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Udział w wydarzeniu online jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia udziału od organizatora. Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane.

"Na żądanie:Ostatni termin na raportowanie TPR – sprawdź czy jesteś odpowiednio przygotowany przed końcem roku?"

Start date: 10:55, 2020-12-01

Registration deadline: 11:00, 2022-12-01

Category: free

Access: open

Register
"Na żądanie:Ostatni termin na raportowanie TPR – sprawdź czy jesteś odpowiednio przygotowany przed końcem roku?"
Z końcem 2020 roku upływa termin na przesłanie do Szefa KAS informacji o cenach transferowych na nowym formularzu TPR-C. Z uwagi na skomplikowanie i szczegółowość danych wymaganych do zaraportowania, a także względu na dotkliwe sankcje w przypadku braku jego wypełnienia lub zrobieniem tego w nieprawidłowy sposób -  zachęcamy, by jak najszybciej rozpocząć przygotowanie deklaracji TPR-C.
 
O tym, jak w uporządkowany i łatwy sposób przygotować dokumentację TPR, opowiedziano podczas webcastu „Ostatni termin na raportowanie TPR – sprawdź czy jesteś odpowiednio przygotowany przed końcem roku?". Retransmisja z wydarzenia dostępna na żądanie.

Zakres tematyczny: learn more
Prelegenci:
Do udziału zapraszamy przede wszystkim dyrektorów finansowych, głównych księgowych, doradców podatkowych oraz osoby odpowiedzialne w spółkach za kwestie podatkowe.

 

"On demand: Changes in CIT from 2021"

Start date: 11:00, 2020-12-03

Registration deadline: 11:00, 2022-12-03

Category: free

Access: open

Register
"On demand: Changes in CIT from 2021"
Retransmission of the webcast "Changes in CIT from 2021" is available on demand.

During the webcast, we discussed the final changes for 2021, which, according to the rules of the legislation, were announced by 30 November 2020. Changes will have a significant impact on many taxpayers. Since the amended regulations shall enter into force from 1st January 2021, there is little time left to analyze their impact on business practice. Therefore, it is crucial for taxpayers to acquaint themselves with the key information and solutions proposed by KPMG experts.
  learn more
Scope:
Speakers:

The webcast were hosted by experts from the Corporate Tax Advisory team at KPMG Poland: To register for the retransmission, please fill out the registration form.

The retransmission will be available until December 3, 2022.
Participation in the retransmission is free of charge.

"Na żądanie: Ulga podatkowa na prace B+R, ulga na robotyzację, Innovation Box oraz pozostałe formy wsparcia"

Start date: 10:55, 2020-11-24

Registration deadline: 11:00, 2022-11-24

Category: free

Access: open

Register
"Na żądanie: Ulga podatkowa na prace B+R, ulga na robotyzację, Innovation Box oraz pozostałe formy wsparcia"
Eksperci KPMG, podczas webcastu zaprezentowali dostępne zachęty podatkowe, które umożliwiają pozyskanie oszczędności w ramach projektów rozwojowych i inwestycyjnych dla wszystkich branż. Są to zachęty, które istotnie mogą wpłynąć na oszczędności i płynność przedsiębiorstw, co jest szczególnie ważne w okresie pełnym wyzwań gospodarczych. Poza zachętami podatkowymi, w skrócie przedstawiono także dostępne możliwości wsparcia w formie dotacji w obecnej i nadchodzącej od 2021 perspektywie finansowej. learn more
Webcast poprowadzili:  Udział w retransmisji jest bezpłatny. Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane.

"Na żądanie: Kontrole i postępowania podatkowe - aktualne trendy i przewidywania na przyszłość"

Start date: 11:00, 2020-10-14

Registration deadline: 11:00, 2022-10-14

Category: free

Access: open

Register
"Na żądanie: Kontrole i postępowania podatkowe - aktualne trendy i przewidywania na przyszłość"
Retransmisja webcastu "Kontrole i postępowania podatkowe - aktualne trendy i przewidywania na przyszłość" dostępna na żądanie.

W trakcie webcastu eksperci KPMG omówili aktualne i spodziewane trendy w kontrolach i postępowaniach podatkowych. Przedstawiono obecne obszary szczególnego zainteresowania organów podatkowych, a także przewidywania co do zagadnień, w stosunku do których w ocenie KPMG można w najbliższej przyszłości spodziewać się wzmożonych działań aparatu skarbowego, biorąc w szczególności pod uwagę zapowiedziane zmiany w przepisach podatkowych. learn more
Zakres tematyczny:
Prelegenci:
Webcast poprowadzili:
W celu rejestracji na retransmisję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Retransmisja będzie dostępna do 14 października 2022 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

"Na żądanie: Planowane zmiany w CIT od 2021 r."

Start date: 11:00, 2020-09-24

Registration deadline: 11:00, 2022-09-24

Category: free

Access: open

Register
Learn more
"Na żądanie: Planowane zmiany w CIT od 2021 r."
Retransmisja webcastu "Planowane zmiany w CIT od 2021 r." dostępna na żądanie.

​W trakcie webcastu eksperci KPMG omówili najnowsze, budzące znaczne emocje i zainteresowanie projekty oraz zapowiedzi zmian w podatku CIT, które mają wejść w życie od 2021 r. learn more
Zakres tematyczny:

​Przegląd zapowiadanych na 2021 r. zmian w podatku dochodowym od osób prawnych, w tym m.in.
Prelegenci:

Webcast poprowadzili eksperci z zespołu ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych w KPMG w Polsce:
W celu rejestracji na retransmisję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Retransmisja będzie dostępna do 24 września 2022 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

Na żądanie: "SLIM VAT - pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT"

Start date: 11:00, 2020-09-10

Registration deadline: 10:00, 2022-09-10

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie: "SLIM VAT - pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT"
Retransmisja webcastu "SLIM VAT - pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT"
 
„SLIM VAT” to pakiet rozwiązań mających na celu uproszczenie rozliczeń VAT.  

  learn more
W trakcie webcastu eksperci KPMG omówią główne obszary zaproponowanych zmian, tj. w szczególności:
uproszczenie w rozliczaniu faktur korygujących „in minus”;
określenie zasad rozliczania faktur korygujących „in plus”;
modyfikacje w  przepisach o podzielonej płatności;
zmiany w zakresie kursów walutowych, zaliczek w eksporcie, terminów odliczenia VAT oraz inne.Webcast poprowadzili:
Agnieszka Laskowska, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego, zespół ds. VAT w KPMG w Polsce
Paweł Przydatek, manager w dziale doradztwa podatkowego, zespół ds. VAT w KPMG w Polsce 
 

© 2022 KPMG Sp. z o.o., a Polish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit Governance page.