KPMG Online Events

KPMG experts keep track of the latest business developments and trends to incessantly support companies operating in Poland and abroad. We share our extensive knowledge through articles, alerts, surveys, and business analyses, with particular regard to on-site and online events.

KPMG.PL learn more

KPMG Online Events are hosted by our top experts who, drawing from their vast experience and extensive knowledge, analyse and discuss issues being of pivotal importance to every business.

On this website you can:

  • start registering for a selected Online Event and
  • subscribe to receive the latest information on the topics of your choice and notifications on the latest releases and KPMG events.

Note: Only one user can be registered under a single e-mail address

If you are already registered to the KPMG subscription service, you can log back to edit your data, modify the scope of subscription or delete your profile. More information on the KPMG subscription service can be found in the FAQ section.

"Praktyczne aspekty raportowania MDR w sektorze finansowym"

Start date: 09:30, 2023-06-12

Registration deadline: 09:30, 2023-06-12

Category: free

Access: restricted

Register
"Praktyczne aspekty raportowania MDR w sektorze finansowym"
W trakcie prezentacji omówimy podstawowe aspekty związane z zasadami raportowania schematów podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem terminów raportowania w kontekście planowanego zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego, jak również przedstawimy najczęściej pojawiąjące się w praktyce kwestie i wątpliwości związane z raportowaniem schematów podatkowych w podmiotach sektora finansowego. Dodatkowo zwrócimy uwagę na znaczenie procedury MDR oraz organizację procesu monitorowania i weryfikowania obowiązków MDR podmiotów finansowych.

"Pół roku stosowania nowych przepisów w podatkach dochodowych"

Start date: 10:00, 2023-06-15

Registration deadline: 10:00, 2023-06-15

Category: free

Access: restricted

Register
"Pół roku stosowania nowych przepisów w podatkach dochodowych"
Rok 2023 niesie ze sobą konieczność realizacji wielu obowiązków podatkowych, w zakresie których praktyka stosowania przepisów przez organy podatkowe lub ich interpretacja przez sądy administracyjne ulega zmianom. Do takich obszarów można z pewnością zaliczyć kwestie opodatkowania WHT w strukturach holdingowych. Chcemy podzielić się z Państwem doświadczeniami dotyczącymi stosowania przepisów oraz przedstawić praktyczne wnioski i rekomendacji na kolejne miesiące 2023 roku.  
Równocześnie obserwujemy wzmożoną aktywność organów podatkowych w zakresie kontroli mających na celu zwiększenie wpływów budżetowych. Wskażemy jakie obszary cieszą się największym zainteresowaniem organów podatkowych.

"CBAM. How to prepare for climate-related price adjustments at EU borders?"

Start date: 10:00, 2023-06-19

Registration deadline: 11:00, 2023-06-19

Category: free

Access: restricted

Register
"CBAM. How to prepare for climate-related price adjustments at EU borders?"
October marks the inception of CBAM – a regulation introducing a border adjustment mechanism for the prices of carbon-intensive products manufactured outside the European Union. The obligation will – over time – mean not only the necessity to pay import fees, but also new reporting obligations related to carbon footprint measurement.
During a CBAM-dedicated webinar KPMG experts will familiarize you with key issues related to the regulation and show how to prepare for its application.

"CBAM. Jak przygotować się na dostosowywania cen na granicach UE pod kątem klimatu?"

Start date: 14:00, 2023-06-19

Registration deadline: 14:00, 2023-06-19

Category: free

Access: restricted

Register
"CBAM. Jak przygotować się na dostosowywania cen na granicach UE pod kątem klimatu?"
W październiku wchodzi w życie CBAM – regulacja, wprowadzająca graniczny mechanizm dostosowania cen wysokoemisyjnych produktów wyprodukowanych poza Unią Europejską. Obowiązek będzie z czasem oznaczać nie tylko konieczność ponoszenia opłat przez podmioty importujące, ale także nowe obowiązki raportowe związane ze śladem węglowym.
Eksperci KPMG na dedykowanym webinarze przybliżą Państwu kluczowe zagadnienia związane z regulacją oraz przedstawią w jaki sposób przygotować się do jej obowiązywania.

Akademia KPMG: ESG w praktyce | moduł KLIMAT

Start date: 09:00, 2023-06-21

Registration deadline: 17:00, 2023-06-14

Category: paid

Access: restricted

Register
Akademia KPMG: ESG w praktyce | moduł KLIMAT
Zapraszamy na moduł szkolenia online z cyklu "Akademia KPMG: ESG w praktyce", dotyczący klimatu.

REGULAMIN

Rejestracja na wydarzenie oznacza akceptację regulaminu. learn more
Opis:

Potrzeba ograniczania wpływu biznesu na klimat zyskuje na znaczeniu. Zarówno regulacje, jak i standardy rynkowe w coraz większym stopniu wymagają od firm działań redukujących emisje gazów cieplarnianych. Świadomość globalnych wyzwań pozwala także zbudować przewagę konkurencyjną. Pierwsze kroki w tym kierunku, to poznanie śladu węglowego firmy i zaplanowanie strategii dekarbonizacji.

Firmy już teraz analizują i zarządzają ryzykami wg. metodyki TCFD, a także budują swoje strategie klimatyczne i polityki dekarbonizacji w celu dostosowania się m.in. do dyrektywy CSRD, która zacznie obowiązywać od przyszłego roku. Konieczne jest przygotowanie firmy do wdrażania praktycznych rozwiązań w zakresie monitorowania ryzyk związanych z klimatem w łańcuchach dostaw. Ryzyka klimatyczne są również obiektem szczególnego zainteresowania inwestorów, którzy uwzględniają je w procesach alokowania kapitału na większości rynków.

KONTAKT: AkademiaKPMG@kpmg.pl

Akademia KPMG: ESG w praktyce | moduł RAPORTOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Start date: 09:00, 2023-09-20

Registration deadline: 17:00, 2023-09-13

Category: paid

Access: restricted

Register
Akademia KPMG: ESG w praktyce | moduł RAPORTOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Zapraszamy na moduł szkolenia online z cyklu "Akademia KPMG: ESG w praktyce", dotyczący raportowania zrównoważonego rozwoju.

REGULAMIN

Rejestracja na wydarzenie oznacza akceptację regulaminu. learn more
Opis:

Obszar raportowania zrównoważonego rozwoju czekają duże zmiany, do których należy się przygotować. Dzięki Akademii dowiedzą się Państwo jak nowa dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) rozbudowuje dotychczasowe wymogi raportowania. Regulacja ta wprowadza obowiązek stosowania szczegółowych i wymagających standardów ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Zostanie również omówiony najnowsze standardy GRI 2021, które wprowadzają kolejne wskaźniki i zawierają nowe wytyczne dotyczące wyboru istotnych tematów.

Podczas szkolenia zostanie zwrócona uwaga na ryzyka w raportowaniu ESG i przedstawimy nasze podejście do tej kwestii. Poruszony zostanie także temat temat związany z rozporządzeniem dot. Taksonomii określającym wymogi oraz kryteria, które przedsiębiorstwa muszą spełnić, aby ich działalność była zakwalifikowana jako zrównoważona środowiskowo.

KONTAKT: AkademiaKPMG@kpmg.pl
 

Na żądanie "Wyzwania i pułapki AI – jakie narzędzia pozwalają ich uniknąć?"

Start date: 14:00, 2023-03-30

Registration deadline: 14:45, 2023-09-30

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie "Wyzwania i pułapki AI – jakie narzędzia pozwalają ich uniknąć?"
Zapraszamy na trzecie spotkanie online z cyklu KPMG Innovation in Action, pod tytułem Wyzwania i pułapki AI – jakie narzędzia pozwalają ich uniknąć? learn more
Podczas wydarzenia zostały omówione tematy takie jak:  

Na żądanie"Agile Finance & Treasury: dane na wyciągnięcie ręki"

Start date: 14:00, 2023-03-23

Registration deadline: 14:30, 2023-09-23

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie"Agile Finance & Treasury: dane na wyciągnięcie ręki"
Dynamicznie zmieniające się otoczenie gospodarcze i społeczne jeszcze bardziej niż wcześniej podkreśliło jak ważny jest dostęp do bieżącej i wiarygodnej informacji. Dział Treasury, w którym podejmowane są błyskawicznie decyzje wpływające na płynność całych Grup, jest jednym z działów, dla których aktualne dane są kluczowe do bieżącej działalności. W jaki sposób zaadresować te oczekiwania? Czy narzędzie Business Intelligence, takie jak Power BI, może być odpowiedzią? learn more
Podczas wydarzenia zostaną omówione tematy takie jak:

Na żądanie "Aplikacje low-code w służbie digitalizacji organizacji"

Start date: 11:00, 2023-03-16

Registration deadline: 11:15, 2023-09-16

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie "Aplikacje low-code w służbie digitalizacji organizacji"
Low-code, to technologia coraz częściej wybierana do budowy aplikacji biznesowych obsługujących strategiczne procesy w firmach. Jedną z jej kluczowych korzyści jest możliwość elastycznego dostosowywania do potrzeb biznesu. Według badań do 2024 roku aż 65% aplikacji będzie tworzonych i wdrażanych przy użyciu platform low-code.
Żabka Polska jest jedną z organizacji, które najbardziej postawiły na cyfrową transformację. Chmura, metodyki zwinne i usprawnianie procesów to ich codzienność.

Zapraszamy na spotkanie online „Aplikacje low-code w służbie digitalizacji organizacji”, które odbędzie się w ramach cyklu „KPMG Innovation in Action”. learn more
Podczas wydarzenia zostaną omówione tematy takie jak:

Na żądanie "Ścieżka SMART – modułowa rewolucja w finansowaniu działalności B+R i innowacyjnej przedsiębiorstw"

Start date: 11:00, 2023-03-14

Registration deadline: 11:00, 2023-09-14

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie "Ścieżka SMART – modułowa rewolucja w finansowaniu działalności B+R i innowacyjnej przedsiębiorstw"
Zapraszamy na webinarium pn. „Ścieżka SMART – modułowa rewolucja w finansowaniu działalności B+R i innowacyjnej przedsiębiorstw", które odbędzie się 14 marca 2023 r. w godz. 11:00-12:00.

Przedsiębiorstwa planujące rozwój innowacyjnych produktów i technologii zyskały możliwość uzyskania dotacji na planowane projekty. Wsparcie oferowane jest od 21 lutego w ramach nowego instrumentu, umożliwiającego wsparcie nie tylko na etapie tworzenia nowego rozwiązania, lecz również na etapie poprzedzającym – zakup niezbędnej infrastruktury i etapie po zakończeniu prac, np. inwestycje we wdrożenie, szkolenie pracowników. W trakcie wydarzenia eksperci KPMG zaprezentują praktyczne aspekty ubiegania się o wsparcie, jak również możliwości związane z nową formułą konkursu. learn more
W trakcie wydarzenia zostaną poruszone zagadnienia takie jak:
Prelegenci:

Na żądanie „Otwarcie 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG"

Start date: 09:00, 2023-02-14

Registration deadline: 17:00, 2023-08-14

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie „Otwarcie 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG"
Retransmisja otwarcia 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie. learn more
Prelegenci:

Na żądanie „Grupy VAT – fakty i mity"

Start date: 09:00, 2023-02-14

Registration deadline: 17:00, 2023-08-14

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie „Grupy VAT – fakty i mity"
Retransmisja 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: Grupy VAT – fakty i mity learn more
Zakres tematyczny:
Prelegenci:

Na żądanie „Zmiany w CIT”

Start date: 09:00, 2023-02-14

Registration deadline: 17:00, 2023-08-14

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie „Zmiany w CIT”
Retransmisja 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: Zmiany w CIT learn more
Zakres tematyczny:
Prelegenci:

Na żądanie „Opodatkowanie osób fizycznych"

Start date: 09:00, 2023-02-14

Registration deadline: 17:00, 2023-08-14

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie „Opodatkowanie osób fizycznych"
Retransmisja 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: Opodatkowanie osób fizycznych – krajobraz po Polskim Ładzie learn more
Zakres tematyczny:
Prelegenci:

Na żądanie „Trendy w kontrolach podatkowych”

Start date: 09:00, 2023-02-14

Registration deadline: 17:00, 2023-08-14

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie „Trendy w kontrolach podatkowych”
Retransmisja 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: Trendy w kontrolach podatkowych learn more
Zakres tematyczny: Prelegenci:

Na żądanie „Nowe fundusze unijne dla Polski – dofinansowania dla firm”

Start date: 09:00, 2023-02-14

Registration deadline: 17:00, 2023-08-14

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie „Nowe fundusze unijne dla Polski – dofinansowania dla firm”
Retransmisja 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: Nowe fundusze unijne dla Polski – dofinansowania dla firm learn more
Zakres tematyczny: Prelegent:  
 

Na żądanie „Najważniejsze zmiany w PSI"

Start date: 09:00, 2023-02-14

Registration deadline: 17:00, 2023-08-14

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie „Najważniejsze zmiany w PSI"
Retransmisja 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: Najważniejsze zmiany w Polskiej Strefie Inwestycji, w tym istotne rozstrzygnięcia learn more
Zakres tematyczny: Prelegent:

Na żądanie „Krajowy System e-Faktur"

Start date: 09:00, 2023-02-14

Registration deadline: 17:00, 2023-08-14

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie „Krajowy System e-Faktur"
Retransmisja 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie
Prelekcja: Krajowy System e-Faktur – jak przygotować się do tego wyzwania? learn more
Zakres tematyczny: Prelegenci:

Na żądanie „Hazard z korektami. Korekta cen transferowych"

Start date: 09:00, 2023-02-14

Registration deadline: 17:00, 2023-08-14

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie „Hazard z korektami. Korekta cen transferowych"
Retransmisja 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: Hazard z korektami. Korekta cen transferowych – kiedy jej przeprowadzenie nie rodzi ryzyka dla podatnika? learn more
Zakres tematyczny: Prelegenci:

Na żądanie „Finansowanie Grup Kapitałowych"

Start date: 09:00, 2023-02-14

Registration deadline: 17:00, 2023-08-14

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie „Finansowanie Grup Kapitałowych"
Retransmisja 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: Finansowanie Grup Kapitałowych – paradoks kota Schroedingera learn more
Zakres tematyczny: Prelegenci:

Na żądanie „Globalny podatek minimalny"

Start date: 09:00, 2023-02-14

Registration deadline: 17:00, 2023-08-14

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie „Globalny podatek minimalny"
Retransmisja 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: Globalny podatek minimalny – nowe obowiązki podatkowe learn more
Zakres tematyczny: Prelegent:
Małgorzata Gleń
, Dyrektor, e: mglen@kpmg.pl

Na żądanie „Zmiany w podatku bankowym”

Start date: 09:00, 2023-02-14

Registration deadline: 17:00, 2023-08-14

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie „Zmiany w podatku bankowym”
Retransmisja 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie
Prelekcja: Zmiany w podatku bankowym

  learn more
Zakres tematyczny: Prelegent:

Na żądanie „Pion finansów – spojrzenie na funkcję finansową"

Start date: 09:00, 2023-02-14

Registration deadline: 17:00, 2023-08-14

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie „Pion finansów – spojrzenie na funkcję finansową"
Retransmisja 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie
Prelekcja: Pion finansów – spojrzenie na funkcję finansową w firmie, jej wyzwania i rozwój learn more
Zakres tematyczny: Prelegent:

Na żądanie „Sprawozdawczość finansowa – kluczowe zmiany przepisów"

Start date: 09:00, 2023-02-14

Registration deadline: 17:00, 2023-08-14

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie „Sprawozdawczość finansowa – kluczowe zmiany przepisów"
Retransmisja 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: Sprawozdawczość finansowa – kluczowe zmiany przepisów i wyzwania przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2022 rok learn more
Zakres tematyczny: Prelegenci:

Na żądanie „Jak skutecznie prognozować sytuację płynnościową przedsiębiorstwa"

Start date: 09:00, 2023-02-14

Registration deadline: 17:00, 2023-08-14

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie „Jak skutecznie prognozować sytuację płynnościową przedsiębiorstwa"
Retransmisja 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie.
Prelekcja: Jak skutecznie prognozować sytuację płynnościową przedsiębiorstwa w horyzoncie dwunastu miesięcy? Praktyczne rady i zalecenia learn more
Zakres tematyczny: Prelegenci:

Na żądanie „Taksonomia UE – przegląd kluczowych wymogów i wyzwań”

Start date: 09:00, 2023-02-14

Registration deadline: 17:00, 2023-08-14

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie „Taksonomia UE – przegląd kluczowych wymogów i wyzwań”
Retransmisja 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie
Prelekcja: Taksonomia UE – przegląd kluczowych wymogów i wyzwań learn more
Zakres tematyczny: Prelegenci:

Na żądanie „Quo Vadis Transfer Pricing"

Start date: 09:00, 2023-02-14

Registration deadline: 17:00, 2023-08-14

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie „Quo Vadis Transfer Pricing"
Retransmisja 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie
Prelekcja: Quo Vadis Transfer Pricing – co wynika z implementacji zaleceń OECD BEPS 2.0? learn more
Zakres tematyczny: Prelegenci:

Na żądanie „Istotne zmiany w obszarze prawa holdingowego i corporate governance"

Start date: 09:00, 2023-02-14

Registration deadline: 17:00, 2023-08-14

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie „Istotne zmiany w obszarze prawa holdingowego i corporate governance"
Retransmisja 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie
Prelekcja: Istotne zmiany w obszarze prawa holdingowego i corporate governance – kogo dotyczą nowe prawa i obowiązki? learn more
Zakres tematyczny: Prelegent:

Na żądanie „Wiążące polecenia – szansa czy zagrożenie?”

Start date: 09:00, 2023-02-14

Registration deadline: 17:00, 2023-08-14

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie „Wiążące polecenia – szansa czy zagrożenie?”
Retransmisja 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie
Prelekcja: Wiążące polecenia – szansa czy zagrożenie? learn more
Zakres tematyczny: Prelegenci:

Na żądanie „Koszty i szanse transformacji energetycznej"

Start date: 09:00, 2023-02-14

Registration deadline: 17:00, 2023-08-14

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie „Koszty i szanse transformacji energetycznej"
Retransmisja 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie
Prelekcja: Koszty i szanse transformacji energetycznej i dekarbonizacji przedsiębiorstw learn more
Zakres tematyczny: Prelegenci:

Na żądanie „Strategia biznesowa a strategia ESG"

Start date: 09:00, 2023-02-14

Registration deadline: 17:00, 2023-08-14

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie „Strategia biznesowa a strategia ESG"
Retransmisja 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie
Prelekcja: Strategia biznesowa a strategia ESG w świecie budowania wartości learn more
Zakres tematyczny: Prelegenci:

Na żądanie „MDR w 2023 – nowe otwarcie?”

Start date: 09:00, 2023-02-14

Registration deadline: 17:00, 2023-08-14

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie „MDR w 2023 – nowe otwarcie?”
Retransmisja 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie
Prelekcja: MDR w 2023 – nowe otwarcie? learn more
Zakres tematyczny: Prelegent:

Na żądanie „Dyrektywa plastikowa i mechanizm CBAM"

Start date: 09:00, 2023-02-14

Registration deadline: 17:00, 2023-08-14

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie „Dyrektywa plastikowa i mechanizm CBAM"
Retransmisja 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie
Prelekcja: Dyrektywa plastikowa i mechanizm CBAM – co to oznacza dla przedsiębiorców? learn more
Zakres tematyczny: Prelegent:

Na żądanie „Managed Services – wsparcie dla firm”

Start date: 09:00, 2023-02-14

Registration deadline: 17:00, 2023-08-14

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie „Managed Services  – wsparcie dla firm”
Retransmisja 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie
Prelekcja: Managed Services  – elastyczna forma wsparcia dla firm learn more
Zakres tematyczny: Prelegenci:

Na żądanie „Zmiany w prawie pracy"

Start date: 09:00, 2023-02-14

Registration deadline: 17:00, 2023-08-14

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie „Zmiany w prawie pracy"
Retransmisja 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG dostępna na żądanie
Prelekcja: Zmiany w prawie pracy  – co czeka pracodawców w 2023 roku? learn more
Zakres tematyczny: Prelegenci:

Na żądanie "Zmiany VAT dla e-commerce"

Start date: 12:00, 2021-06-25

Registration deadline: 21:59, 2023-06-25

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie "Zmiany VAT dla e-commerce"
Zapraszamy na retransmisję webcastu „Zmiany VAT dla e-commerce”, który poprowadzili eksperci KPMG oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze zmiany wchodzące od 1 lipca 2021 r. w ramach całej Unii Europejskiej.  learn more
Zakres tematyczny wydarzenia
Prelegenci
Serdecznie zapraszamy!

Request for proposal

Submit RFP

© 2023 KPMG Sp. z o.o., a Polish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit Governance page.