KPMG Online Events

KPMG experts keep track of the latest business developments and trends to incessantly support companies operating in Poland and abroad. We share our extensive knowledge through articles, alerts, surveys, and business analyses, with particular regard to on-site and online events.

KPMG.PL learn more

KPMG Online Events are hosted by our top experts who, drawing from their vast experience and extensive knowledge, analyse and discuss issues being of pivotal importance to every business.

On this website you can:

 • start registering for a selected Online Event and
 • subscribe to receive the latest information on the topics of your choice and notifications on the latest releases and KPMG events.

Note: Only one user can be registered under a single e-mail address

If you are already registered to the KPMG subscription service, you can log back to edit your data, modify the scope of subscription or delete your profile. More information on the KPMG subscription service can be found in the FAQ section.

Na żądanie "Przełom roku w cenach transferowych: najważniejsze zagadnienia"

Start date: 10:00, 2022-12-08

Registration deadline: 22:59, 2023-03-08

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie "Przełom roku w cenach transferowych: najważniejsze zagadnienia"
Zapraszamy na retransmisję webcastu "Przełom roku w cenach transferowych: najważniejsze zagadnienia", który odbędzie się 8 grudnia 2022 roku. Spotkanie poprowadzili eksperci KPMG, którzy podzielili się nie tylko wiedzą dotyczącą aktualnych wymogów prawnych, ale również przedstawili praktyczne przykłady ich zastosowania.   learn more

Podczas wydarzenia omówione zostaną między innymi takie tematy jak:
 • Podsumowanie obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 rok – sprawdzamy, czy wszystko przygotowane.
 • Praktyczne wskazówki jak wypełnić TPR. Jakich pułapek unikać? Na co zwrócić uwagę?
 • APA i MAP - jak i kiedy stosować? - podsumowanie doświadczeń.

Na żądanie "Zmiany VAT dla e-commerce"

Start date: 12:00, 2021-06-25

Registration deadline: 21:59, 2023-06-25

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie "Zmiany VAT dla e-commerce"
Zapraszamy na retransmisję webcastu „Zmiany VAT dla e-commerce”, który poprowadzili eksperci KPMG oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze zmiany wchodzące od 1 lipca 2021 r. w ramach całej Unii Europejskiej.  learn more
Zakres tematyczny wydarzenia
 • Obecny model rozliczeń VAT w przypadku unijnego e-commerce i wynikające z niego zagadnienia praktyczne dla polskich przedsiębiorców.
 • Wprowadzenie jednolitej procedury One Stop Shop od 1 lipca 2021 r. w ramach całej Unii Europejskiej.
 • Praktyczne konsekwencje dla polskich przedsiębiorców po wdrożeniu procedury One Stop Shop – m.in. kwestie rejestracji/wyrejestrowania w poszczególnych krajach, konieczność dostosowania procesów VAT compliance.
 • Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorców w Unii Europejskiej poprzez wykorzystanie e-commerce – jak wygląda obecnie, jaki wpływ na nią mają kwestie VAT, co zmieni się dla polskich przedsiębiorców po 1 lipca 2021 r. w kontekście sprzedaży internetowej i dostępu do rynków;
 • Pozataryfowe bariery handlowe w e-commerce – jak poszczególne państwa UE regulują dostęp do swoich rynków?
 • Różnice w aktywności online dużych przedsiębiorców i MŚP – jak inne zmiany regulacyjne planowane w UE mogą w przyszłości wpłynąć na e-commerce? 

Prelegenci
 • Aleksandra Częścik, Menedżer Projektu, Centrum Eksportu, PAIH
 • Rafał Szafraniec, Partner, Doradztwo Podatkowe, KPMG w Polsce
 • Paweł Przydatek, Starszy menedżer, Doradztwo Podatkowe, KPMG w Polsce 

Serdecznie zapraszamy!

"Webcast on demand: In search of the beneficial owner"

Start date: 09:00, 2021-04-30

Registration deadline: 22:59, 2023-04-30

Category: free

Access: open

Register
Learn more
"Webcast on demand: In search of the beneficial owner"
We would like to invite you to the rebroadcast of the first event in the series "Discussions on the new reality in the holding structures", hosted by experienced KPMG professionals from Poland, Luxembourg, and the Netherlands. learn more
Topics

— Beneficial owner and business substance requirements – recent developments
— Implications of non-fulfilment of the beneficial owner requirements
— Solutions for tax efficient structures and holdings


Speakers

— Katarzyna Nosal – Gorzeń, Partner, Tax, M&A Tax Group, KPMG in Poland
— Antoine Badot, Partner, Alternative Investments, KPMG in Luxembourg
— ​Onno Blankestijn, Senior Tax Manager, Real Estate & M&A, KPMG in the Netherlands

"Na żądanie: Nie muszę być drogi by robić wielkie rzeczy – rozwiązanie do zarzadzania całą organizacją"

Start date: 11:00, 2021-03-31

Registration deadline: 12:00, 2023-03-31

Category: free

Access: open

Register
Learn more
"Na żądanie: Nie muszę być drogi by robić wielkie rzeczy – rozwiązanie do zarzadzania całą organizacją"
Retransmisja webcastu "Nie muszę być drogi by robić wielkie rzeczy – rozwiązanie do zarzadzania całą organizacją".

Transformacja cyfrowa to obecnie najsilniejszy trend napędzający zmiany i rozwój organizacji w każdym z sektorów gospodarki w szczególności w produkcji, detalu i usługach finansowych. Transformacja dotyka wszystkich obszarów działania przedsiębiorstw, nie omijając produkcji, zarządzania majątkiem, kapitałem obrotowym, finansów czy sprawozdawczości. Zanim jednak podejmiecie Państwo decyzję o tym jakie rozwiązania wybrać, warto się z nimi lepiej zapoznać.

Webinarium to doskonała okazja, by zapoznać się z nowoczesnymi narzędziami i technologiami, które mogą zapoczątkować transformację i optymalizację obecnych procesów biznesowych, wynosząc Państwa firmę na kolejny poziom doskonałości. By sprawnie zarządzać i monitorować wyniki procesów w organizacji, konieczne jest wprowadzenie rozwiązań pozwalających na gromadzenie istotnych danych, ich sprawne przetwarzanie i analizę. Dostęp do danych, ich właściwe przetwarzanie i interpretacja wyników to również klucz pozwalający na poznanie potrzeb klientów a następnie dostarczenie najwyższej jakości produktów i usług, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. learn more
Zakres tematyczny:
Prelegenci KPMG:
W celu rejestracji na retransmisję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Retransmisja będzie dostępna do 31 marca 2023 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

"Na żądanie: Customer Experience w nowym otoczeniu biznesowym – reakcja na zmiany zachowań klientów"

Start date: 11:00, 2021-03-24

Registration deadline: 11:00, 2023-03-24

Category: free

Access: open

Register
Learn more
"Na żądanie: Customer Experience w nowym otoczeniu biznesowym – reakcja na zmiany zachowań klientów"
Retransmisja webcastu "Customer Experience w nowym otoczeniu biznesowym – reakcja na zmiany zachowań klientów".

Zarządzanie doświadczeniami klientów nierozerwalnie wiąże się z budowaniem wiedzy o klientach i korzystaniem z niej w codziennym kształtowaniu interakcji i relacji. Dynamika zmian w otoczeniu biznesowym w ostatnim roku wpłynęła zarówno na zmiany potrzeb, oczekiwań i zachowań klientów, jak również zmieniła „reguły gry” w większości branż. Przyspieszona cyfryzacja stwarza nowe szanse i często staje się fundamentem rozwoju nowych modeli biznesowych. Wykorzystanie technologii w aktywnym zarządzaniu doświadczeniami klientów nabiera jeszcze większego niż dotychczas znaczenia.

Mając to na uwadze proponujemy przyjrzeć się bliżej temu, jak zmieniają się klienci i ich zachowania, jakie wyzwania stoją przed wybranymi branżami (na przykładzie detalu i usług finansowych) oraz przykładom wykorzystania rozwiązań technologicznych wspierających zarządzanie relacjami z klientami. learn more
Zakres tematyczny:
Prelegenci KPMG: ​Prelegent Microsoft:
W celu rejestracji na retransmisję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Retransmisja będzie dostępna do 24 marca 2023 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

"Na żądanie: Projekt rewolucyjnych zmian w KSH – prawo holdingowe"

Start date: 11:00, 2021-03-05

Registration deadline: 12:00, 2023-03-05

Category: free

Access: open

Register
Learn more
"Na żądanie: Projekt rewolucyjnych zmian w KSH – prawo holdingowe"
Retransmisja webcastu  "Projekt rewolucyjnych zmian w KSH – prawo holdingowe".

Webcast poświęcony najważniejszym założeniom projektowanej nowelizacji KSH, obejmującej pierwszą polską kodyfikację Prawa Holdingowego. Prelegenci przybliżyli kwestie dotyczące rejestracji holdingu, a także pojęcia tzw. „interesu grupy spółek” znanego od lat w praktyce światowej, z którym polski biznes będzie się musiał dopiero oswoić. Omówione zostały też łączące się z tym kwestie wiążących poleceń wydawanych spółce zależnej, pozycji Rad Nadzorczych oraz sytuacja wspólników mniejszościowych. Na koniec krótkie case study dotyczące różnych sytuacji przy przejęciu spółki w świetle projektowanych regulacji. learn more
Eksperci odpowiedzieli na pytania: Prelegenci:
W celu rejestracji na retransmisję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Retransmisja będzie dostępna do 5 marca 2023 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

"Na żądanie: Prawne aspekty ochrony wizerunku pracownika"

Start date: 11:00, 2021-02-23

Registration deadline: 11:00, 2023-02-23

Category: free

Access: open

Register
Learn more
"Na żądanie: Prawne aspekty ochrony wizerunku pracownika"
Retransmisja webcastu  "Prawne aspekty ochrony wizerunku pracownika".

W wielu firmach wizerunek pracownika wykorzystywany jest na przykład w komunikacji wewnętrznej lub marketingu w sieci. W takich sytuacjach, po stronie pracodawcy zaistnieje konieczność przyjęcia praktyk, które będą ograniczały ryzyko naruszenia autonomii pracownika i przysługujących mu praw, które wynikają ze szczegółowych regulacji. Webcast koncentrował się na problematyce przetwarzania wizerunku pracownika z punktu widzenia pracodawcy, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych oraz poszanowania dóbr osobistych. learn more

Zakres tematyczny: Prelegent:
W celu rejestracji na retransmisję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Retransmisja będzie dostępna do 23 lutego 2023 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

Request for proposal

Submit RFP

© 2023 KPMG Sp. z o.o., a Polish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit Governance page.