KPMG Online Events

KPMG experts keep track of the latest business developments and trends to incessantly support companies operating in Poland and abroad. We share our extensive knowledge through articles, alerts, surveys, and business analyses, with particular regard to on-site and online events.

KPMG.PL learn more

KPMG Online Events are hosted by our top experts who, drawing from their vast experience and extensive knowledge, analyse and discuss issues being of pivotal importance to every business.

On this website you can:

  • start registering for a selected Online Event and
  • subscribe to receive the latest information on the topics of your choice and notifications on the latest releases and KPMG events.

Note: Only one user can be registered under a single e-mail address

If you are already registered to the KPMG subscription service, you can log back to edit your data, modify the scope of subscription or delete your profile. More information on the KPMG subscription service can be found in the FAQ section.

"Jak przetrwać w cyfrowym świecie? Sztuka budowania cyberbezpieczeństwa"

Start date: 14:00, 2023-10-05

Registration deadline: 14:00, 2023-10-05

Category: free

Access: restricted

Register
"Jak przetrwać w cyfrowym świecie? Sztuka budowania cyberbezpieczeństwa"
Podczas prezentacji zostaną omówione aktualne trendy i główne wyzwania w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem w polskich przedsiębiorstwach.

"Cyberbezpieczeństwo OT – od czego zacząć, praktyczne wskazówki"

Start date: 11:00, 2023-10-19

Registration deadline: 11:00, 2023-10-19

Category: free

Access: restricted

Register
"Cyberbezpieczeństwo OT – od czego zacząć, praktyczne wskazówki"
Podczas webinaru zostaną przedstawione praktyczne rozwiązania, dotyczące rozpoczęcia wdrażania cyberbezpieczeństwa w systemach automatyki przemysłowej. 

"Jak nie stracić głowy w trakcie ataku Ransomware?"

Start date: 11:00, 2023-10-12

Registration deadline: 11:00, 2023-10-12

Category: free

Access: restricted

Register
"Jak nie stracić głowy w trakcie ataku Ransomware?"
W trakcie wydarzenia przedstawione zostaną najważniejsze kroki, które należy podjąć, aby być w możliwie najlepszej pozycji w kryzysowej sytuacji, jaką jest atak Ransomware.

"Podatkowe i dotacyjne aspekty rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce"

Start date: 11:00, 2023-09-12

Registration deadline: 12:15, 2024-03-12

Category: free

Access: open

Register
Learn more
"Podatkowe i dotacyjne aspekty rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce"
Polski przemysł kosmiczny ma realne szanse czynnie uczestniczyć w rozwoju światowego sektora. Istotnym bodźcem rozwojowym, obok wiedzy i technologii, mogą być również właściwie wykorzystane uwarunkowania prawne, w szczególności podatkowe i dotacyjne. Podczas webinaru "Podatkowe i dotacyjne aspekty rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce" eksperci KPMG przedstawią:
  
● przykłady zastosowania technologii kosmicznych,
● analizę krajowych regulacji opodatkowania przemysłu kosmicznego,
● ogólne koncepcje opodatkowania przemysłu kosmicznego,
● dostępne instrumenty podatkowe i dotacyjne oraz potencjalne korzyści. learn more
Rejestracja na wydarzenie możłiwa będzie do momentu rozpoczęcia wydarzenia, czyli do 12 września 2023 r. go godz. 11:00.  

Udział w webinarze jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

"CESOP – nowy obowiązek sprawozdawczy dostawców usług płatniczych"

Start date: 10:00, 2023-09-05

Registration deadline: 22:50, 2023-11-05

Category: free

Access: restricted

Register
"CESOP – nowy obowiązek sprawozdawczy dostawców usług płatniczych"


Akademia KPMG: ESG w praktyce | moduł RAPORTOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Start date: 09:00, 2023-10-03

Registration deadline: 23:59, 2023-10-01

Category: paid

Access: restricted

Register
Akademia KPMG: ESG w praktyce | moduł RAPORTOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Zapraszamy na moduł szkolenia online z cyklu "Akademia KPMG: ESG w praktyce", dotyczący raportowania zrównoważonego rozwoju.

REGULAMIN

Rejestracja na wydarzenie oznacza akceptację regulaminu. learn more
Opis:

Obszar raportowania zrównoważonego rozwoju czekają duże zmiany, do których należy się przygotować. Dzięki Akademii dowiedzą się Państwo jak nowa dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) rozbudowuje dotychczasowe wymogi raportowania. Regulacja ta wprowadza obowiązek stosowania szczegółowych i wymagających standardów ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Zostanie również omówiony najnowsze standardy GRI 2021, które wprowadzają kolejne wskaźniki i zawierają nowe wytyczne dotyczące wyboru istotnych tematów.

Podczas szkolenia zostanie zwrócona uwaga na ryzyka w raportowaniu ESG i przedstawimy nasze podejście do tej kwestii. Poruszony zostanie także temat temat związany z rozporządzeniem dot. Taksonomii określającym wymogi oraz kryteria, które przedsiębiorstwa muszą spełnić, aby ich działalność była zakwalifikowana jako zrównoważona środowiskowo.

KONTAKT: AkademiaKPMG@kpmg.pl

Na żądanie "Aktualne podejście rynku i organów podatkowych do rozliczania podatku u źródła"

Start date: 09:30, 2023-06-28

Registration deadline: 10:20, 2024-01-28

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie "Aktualne podejście rynku i organów podatkowych do rozliczania podatku u źródła"
W trakcie webinaru omówimy najważniejsze praktyczne aspekty rozliczania podatku u źródła, w tym w szczególności mechanizm pay&refund i powiązane z nim procesy składania oświadczenia na formularzu WHT-OSC oraz wniosków o zwrot podatku. Zwrócimy także uwagę na najnowsze trendy odnoszące się do obowiązków płatnika w zakresie dochowywania należytej staranności, w tym z uwzględnieniem specyficznej funkcji płatnika w przypadku instytucji finansowych. Eksperci KPMG podzielą się ponadto praktycznym doświadczeniem dotyczącym procesu wydawania opinii o stosowaniu preferencji.

Na żądanie "Nowe typy reorganizacji transgranicznych i krajowych – aspekty prawne i podatkowe"

Start date: 10:45, 2023-06-27

Registration deadline: 11:30, 2024-01-27

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie "Nowe typy reorganizacji transgranicznych i krajowych – aspekty prawne i podatkowe"
W maju tego roku został wniesiony do Sejmu rządowy projekt ustawy wprowadzający szereg zmian w reorganizacjach kapitałowych. W ramach webinaru przyjrzymy się proponowanym przez rząd zmianom i przeanalizujemy ich wpływ na działalność spółek w Polsce. W szczególności przedstawimy całkowicie nowe przepisy o podziałach i przekształceniach transgranicznych, nową metodę podziału przez wyodrębnienie, a także nowe połączenie uproszczone. Omówimy również kluczowe zmiany podatkowe, w tym nowy obowiązek uzyskania opinii Szefa KAS przed dokonaniem reorganizacji transgranicznej.

Na żądanie: "Pół roku stosowania nowych przepisów w podatkach dochodowych"

Start date: 10:00, 2023-06-15

Registration deadline: 13:00, 2024-01-15

Category: free

Access: open

Register
Na żądanie: "Pół roku stosowania nowych przepisów w podatkach dochodowych"
Rok 2023 niesie ze sobą konieczność realizacji wielu obowiązków podatkowych, w zakresie których praktyka stosowania przepisów przez organy podatkowe lub ich interpretacja przez sądy administracyjne ulega zmianom. Do takich obszarów można z pewnością zaliczyć kwestie opodatkowania WHT w strukturach holdingowych. Chcemy podzielić się z Państwem doświadczeniami dotyczącymi stosowania przepisów oraz przedstawić praktyczne wnioski i rekomendacji na kolejne miesiące 2023 roku.  
Równocześnie obserwujemy wzmożoną aktywność organów podatkowych w zakresie kontroli mających na celu zwiększenie wpływów budżetowych. Wskażemy jakie obszary cieszą się największym zainteresowaniem organów podatkowych.

Akademia KPMG: ESG w praktyce | moduł STRATEGIA ESG

Start date: 09:00, 2023-10-18

Registration deadline: 17:00, 2023-10-12

Category: paid

Access: restricted

Register
Akademia KPMG: ESG w praktyce | moduł STRATEGIA ESG
Zapraszamy na moduł szkolenia online z cyklu "Akademia KPMG: ESG w praktyce", dotyczący strategii ESG. 

REGULAMIN

Rejestracja na wydarzenie oznacza akceptację regulaminu. learn more
Opis:

Dzięki naszym szkoleniom dowiedzą się Państwo jak przygotować strategię ESG, pokazać interesariuszom dojrzałość organizacji oraz jak spojrzeć szerzej na działalność firmy, jej produkty, procesy, usługi. Obecnie wiele firm stara się przyśpieszyć procesy analizy ryzyk, celów i zgodności swoich polityk ESG zgodnie z najnowszymi zmianami regulacyjnymi. Podczas trwania Akademii zostaną przedstawione najważniejsze kroki w tworzeniu strategii ESG, kluczowe ryzyka i strategiczne cele (KPI).

KONTAKT: AkademiaKPMG@kpmg.pl

Na żądanie "Wyzwania i pułapki AI – jakie narzędzia pozwalają ich uniknąć?"

Start date: 14:00, 2023-03-30

Registration deadline: 14:45, 2023-09-30

Category: free

Access: open

Register
Learn more
Na żądanie "Wyzwania i pułapki AI – jakie narzędzia pozwalają ich uniknąć?"
Zapraszamy na trzecie spotkanie online z cyklu KPMG Innovation in Action, pod tytułem Wyzwania i pułapki AI – jakie narzędzia pozwalają ich uniknąć? learn more
Podczas wydarzenia zostały omówione tematy takie jak:  

Request for proposal

Submit RFP

© 2023 KPMG Sp. z o.o., a Polish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit Governance page.