Webcasty KPMG

Eksperci KPMG na bieżąco śledzą zmiany i trendy ważne dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce i na świecie. Dzielimy się swoją wiedzą przygotowując liczne artykuły, alerty oraz badania i analizy rynkowe, jak również w trakcie wydarzeń stacjonarnych oraz online.

więcej informacji

Webcasty KPMG to wydarzenia online prowadzone przez naszych ekspertów, którzy bazując na swoim doświadczeniu zawodowym i wiedzy, analizują i omawiają kwestie istotne dla firm.

Na niniejszej stronie mogą Państwo:

 • rozpocząć rejestrację na konkretny Webcast i
 • zasubskrybować interesujące Państwa tematy, aby otrzymywać powiadomienia o nowych publikacjach i wydarzeniach KPMG, bezpośrednio na wskazany adres e-mail.

Uwaga: Jeden adres e-mail może być użyty do rejestracji tylko jednej osoby.

Jeżeli już wcześniej dokonaliście Państwo rejestracji w systemie subskrypcyjnym KPMG, mogą Państwo zalogować się ponownie, aby m.in. edytować dane, zmieniać zakres subskrypcji bądź usunąć swój profil. Więcej informacji o systemie subskrypcyjnym KPMG znajdą Państwo w dziale FAQ.

WEBCAST ON DEMAND: Zmiany w PIT na 2018 rok – rewolucja czy ewolucja?

Data rozpoczęcia: 06.12.2017 r., godz. 10:00

Rejestracja trwa do: 06.12.2019 r., godz. 09:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
WEBCAST ON DEMAND: Zmiany w PIT na 2018 rok – rewolucja czy ewolucja?
Nowelizacja przepisów w zakresie PIT na 2018  znajduje się na końcowym etapie legislacyjnym.

W dniu 10 listopada br. Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W najbliższym czasie ustawa zostanie przekazana Prezydentowi do podpisu. więcej informacji
Należy zaznaczyć, iż projekt zawiera szereg istotnych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno od strony pracodawcy jak i pracownika m.in. nową wartość kwoty wolnej od podatku, podwyższenie wysokości zwolnień podatkowych, jak również zwiększenie limitu 50% kosztów dla twórców.

Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Webinarium KPMG ma na celu przedstawienie Państwu najnowszych przepisów w powyższym zakresie oraz wskazanie praktycznych rozwiązań w związku z ich stosowaniem.

Prelegenci:

Grzegorz Grochowina, menedżer, dział doradztwa podatkowego, zespół ds. opodatkowania dochodów osobistych

Grzegorz dołączył do KPMG w 2006 r. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS (włączając w to doradztwo dotyczące międzynarodowych aspektów opodatkowania osób fizycznych), jak również zajmuje się koordynowaniem procesu przygotowania rocznych zeznań podatkowych. Jest autorem ponad 1000 komentarzy publikowanych w prasie podatkowej, jak również częstym komentatorem wydarzeń podatkowych w TV.

Piotr Popek, menedżer, dział doradztwa podatkowego, zespół ds. opodatkowania dochodów osobistych

Piotr dołączył do KPMG w 2011r. Specjalizuje się w międzynarodowym i polskim prawie z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy w KPMG posiada on doskonały poziom wiedzy o polskich i międzynarodowych przepisach dotyczących pracowników mobilnych.

Webcast na żądanie: Ulga na prace B+R oraz pozostałe formy wsparcia na prace B+R i infrastrukturę B+R

Data rozpoczęcia: 13.11.2017 r., godz. 12:00

Rejestracja trwa do: 13.11.2019 r., godz. 12:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Webcast na żądanie: Ulga na prace B+R oraz pozostałe formy wsparcia na prace B+R i infrastrukturę B+R
Webcast odbył się 08 listopada 2017 r.
Tytuł: Ulga na prace B+R oraz pozostałe formy wsparcia na prace B+R i infrastrukturę B+R
Prowadzący: Marcin Mańkowski i Bartosz Igielski​
Zakres tematyczny webinarium: 
 
Blok 1: Ulga na prace B+R Blok 2: Pozostałe formy wsparcia na prace B+R i infrastrukturę B+R
Omówienie zasad pozyskania ulgi na prace B+R
 • Definicja prac B+R
 • Koszty kwalifikowane
 • Zasady odliczenia
 • Obowiązki dokumentacyjne
 • Wyłączenia
 • Przykładowe zastosowanie
Planowane zmiany w przepisach od 1 stycznia 2018 r.
Wsparcie na prace B+R
 • Źródła wsparcia
 • Poziomy dofinansowania
 • Kryteria wyboru
 • Przykładowe projekty
Wsparcie na infrastrukturę B+R
 • Źródła wsparcia
 • Poziomy dofinansowania
 • Kryteria wyboru
 • Przykładowe projekty
Inne źródła wsparcia
 
    więcej informacji
Z początkiem 2016 roku poszerzyła się paleta zachęt dla przedsiębiorców na prowadzenie działalności B+R – wzorcem wielu państw (np. UK, Irlandia, Australia) została wprowadzona ulga podatkowa na prace badawczo-rozwojowe pozwalająca przedsiębiorcom na odliczenie dodatkowych kosztów prowadzonych prac B+R od podstawy opodatkowania. Trwają także prace nad nowelizacją przepisów w celu podniesienia atrakcyjności ulgi od 1 stycznia 2018 r.

Webinarium KPMG ma na celu przedstawienie Państwu najnowszych przepisów i zasad korzystania z ulgi na prace B+R. W trakcie webinarium omówimy między innymi obecnie obowiązujące przepisy, zmiany planowane w nowelizacji, a także inne instrumenty wsparcia na prace B+R i infrastrukturę B+R w przedsiębiorstwach.

W sposób przystępny i praktyczny wyjaśnimy istotę funkcjonowania ulgi, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków leżących po stronie przedsiębiorców oraz obszarów potencjalnego ryzyka.

Seminarium jest adresowane do: dyrektorów finansowych, głównych księgowych, wewnętrznych doradców podatkowych (in-house), szefów działów B+R.

Webcast On Demand: Błędy w aplikacjach przyczyną groźnych cyberataków

Data rozpoczęcia: 02.10.2017 r., godz. 12:00

Rejestracja trwa do: 02.10.2019 r., godz. 11:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Webcast On Demand: Błędy w aplikacjach przyczyną groźnych cyberataków
Webcast odbył się 26 września 2017 r.
Tytuł: Błędy w aplikacjach przyczyną groźnych cyberataków
Prowadzący: Michał Kurek
Zakres tematyczny: więcej informacji
Aplikacje internetowe stanowią dziś najczęstszy cel dla hakerów. Bezpieczeństwo przeważnie nie jest traktowane z należytym priorytetem przy ich wdrażaniu. Owocuje to dużą ilością błędów programistycznych prowadzących do poważnych luk w bezpieczeństwie. Dzięki nim hakerzy są w stanie wykraść dane użytkowników lub uzyskać dostęp do sieci przedsiębiorstwa. Patrząc na nagłówki gazet, dzieje się to niestety w ostatnich latach niezwykle często.


Wartość dla odbiorców – ograniczenie ryzyka znaczących strat w wyniku włamania do organizacji poprzez luki w aplikacjach – dzięki: Prowadzący:

Michał Kurek

Partner KPMG, lider zespołu Cyber Bezpieczeństwa, członek zarządu OWASP Polska oraz mentor SANS Institute w zakresie bezpieczeństwa aplikacji internetowych podzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem z zakresu ochrony aplikacji przed cyberprzestępcami.

Retransmisja: Rewolucja CIT – konsekwencje dla podatników

Data rozpoczęcia: 16.08.2017 r., godz. 12:00

Rejestracja trwa do: 11.08.2018 r., godz. 12:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Retransmisja: Rewolucja CIT – konsekwencje dla podatników
Webcast - 10 sierpnia 2017 r.
Tytuł:
Rewolucja CIT – konsekwencje dla podatników
Prowadzący: Paweł Podsiedlik, Tomasz Lewicki i Michał Mrozik
Zakres tematyczny:
więcej informacji
Ministerstwo Finansów zaprezentowało niedawno projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2018.

Zmiany zmierzają do uszczelnienia systemu podatkowego, zwalczania optymalizacji podatkowych i wdrożenia dyrektywy ATAD dotyczącej praktyk unikania opodatkowania. Ponadto wprowadzony ma zostać podatek majątkowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych. W naszej opinii zmiany są bardzo istotne. Rekomendujemy przeanalizowanie ich wpływu na działalność firmy jak najwcześniej.

W dniu 12 lipca 2017 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustaw o podatku PIT, CIT oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym. Projekt wraz z uzasadnieniem liczy 95 stron i zakłada szereg istotnych zmian. Zgodnie z uzasadnieniem, głównym celem nowelizacji jest uszczelnienie systemu podatku CIT, tak aby zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa międzynarodowe z faktycznym miejscem uzyskiwania dochodu, w szczególności poprzez przeciwdziałanie stosowaniu mechanizmów tzw. agresywnego planowania podatkowego.

Planowane zmiany mają wejść w życie co do zasady 1 stycznia 2018 r.

Wpływ planowanych zmian na sytuację podatników wymaga szczegółowej analizy u każdego z nich. Jak wynika z uzasadnienia projektu Ustawy nowelizującej celem jej wprowadzenia jest przede wszystkim uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych. Jednakże planowane jest również wprowadzenie rozwiązań zwiększających poziom podatków dochodowych.

Prowadzący:

Tomasz Lewicki
starszy menedżer, zespół ds. CIT


Tomasz pracuje w dziale doradztwa podatkowego KPMG od 2006 roku, posiada ponad 11-letnie doświadczenie w doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych oraz podatku VAT, a także międzynarodowych aspektów opodatkowania.  Tomasz specjalizuje się w strukturach podatkowych opartych  zarówno na wykorzystaniu podmiotów zagranicznych, jak i rozwiązań krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem planowania efektywnych podatkowo struktur dla polskich przedsiębiorstw rodzinnych, w tym restrukturyzacji na poziomie właścicielskim. Tomasz zajmuje się także bieżącym doradztwem podatkowym dla klientów z różnych sektorów przemysłu i handlu, w szczególności z branży FMCG i branży nieruchomościowej.

Paweł Podsiedlik
starszy menedżer, zespół ds. CIT


Paweł  posiada 12 lat doświadczenia w doradztwie podatkowym, z czego od 2006 r. w KPMG. Specjalizuje się w projektach z zakresu reorganizacji przedsiębiorstw i grup kapitałowych a także doradztwem na rzecz tzw. high net wealth individuals. Doradzał przy realizacji licznych inwestycji w Polsce przez podmioty zagraniczne, zarówno w zakresie fuzji i przejęć jak i inwestycji typu green field. Projektował i wdrażał struktury polskich grup kapitałowych operujących zarówno na rynku polskim jak i międzynarodowym. Paweł specjalizuje się w doradztwie dla start-up’ów z branży IT w zakresie zarządzania własnością intelektualną oraz metod pozyskiwania inwestorów zewnętrznych, w tym zagranicznych. 
Paweł doradza licznym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie ochrony zdrowia w ramach Zespołu ds. rynku medycznego

Michał Mrozik
menedżer, zespół podatków międzynarodowych


Michał posiada 6-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od dochodowego od osób prawnych i podatków międzynarodowych, w tym w zakresie reprezentacji klientów w postępowaniach podatkowych oraz sądowoadministracyjnych. Michał posiada bogate doświadczenie w planowaniu, przeprowadzaniu i nadzorowaniu od strony prawnej i podatkowej kompleksowych procesów reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorców z różnych branż przemysłu i usług. Michał doradza klientom również w zagadnieniach z zakresu prawa spółek i prawa handlowego.

Retransmisja: Jak skorzystać z nowej ulgi na prace B+R? Webinarium odbyło się 20 lutego 2017 r.

Data rozpoczęcia: 20.02.2017 r., godz. 10:45

Rejestracja trwa do: 30.06.2018 r., godz. 23:59

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Retransmisja: Jak skorzystać z nowej ulgi na prace B+R? Webinarium odbyło się 20 lutego 2017 r.
Retransmisja webinarium, które odbyło się 20 lutego 2017 roku
Tytuł
: Jak skorzystać z nowej ulgi na prace B+R?​
Prowadzący: Marcin Mańkowski i Bartosz Igielski​
Zakres tematyczny webinarium
- Kto może skorzystać z ulgi?
- Przykładowe projekty B+R w różnych branżach
- Korzyści wynikające z ulgi
- Praktyczne zasady rozliczania ulgi
- Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2017 więcej informacji
Webinarium skierowane jest do wszystkich firm, których pracownicy prowadzą w Polsce projekty mające na celu udoskonalenie obecnie oferowanych produktów (np. nowy skład, nowe funkcje) czy posiadanych technologii (np. autorski pomysł usprawnienia produkcji, własne rozwiązania IT), jak również opracowanie zupełnie nowych.

W rocznej deklaracji podatku dochodowego za 2016 rok przedsiębiorcy mają możliwość po raz pierwszy rozliczyć nową ulgę podatkową na prace badawczo-rozwojowe.

Dodatkowo 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w przepisach zmieniające warunki korzystania z ulgi, w tym zwiększające limity odliczenia. W celu zapoznania się ze szczegółami zapraszamy do udziału w webinarium, które odbędzie się 20 lutego o godzinie 11:00. Udział jest bezpłatny.

Rejestracja
Dostęp do webcastu jest otwary dla wszystkich użytkowników posiadających konto w systemie subskrypcyjnym KPMG w Polsce.

Informacje o prowadzących:

Marcin Mańkowski
menedżer, doradztwo podatkowe, zespół ds. ulg i dotacji
KPMG w Polsce

Marcin dołączył do zespołu Ulg i Dotacji w 2008 roku. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu modeli finansowych i ekonomicznych na potrzeby pozyskiwania, finansowania oraz potwierdzenia pomocy publicznej przez Komisję Europejską. Jest współautorem publikacji „20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Przewodnik po SSE” oraz „Poland as the destination for Shared Services Centers” wydanych wspólnie z Polską Agencją Inwestycji Zagranicznych. Marcin posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu oraz rozliczania dotacji z Funduszy Strukturalnych UE, środków krajowych, inicjatyw UE oraz innych źródeł wsparcia inwestycji oraz działalności badawczo-rozwojowej Specjalizuje się również w bieżącym doradztwie w zakresie ulg i dotacji, w tym również w obszarze Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). Marcin posiada doświadczenie zarówno we wprowadzaniu inwestorów do SSE, jak i w bieżącym doradztwie dla przedsiębiorców już działających w SSE, a także w optymalizacji procesu rozliczania pomocy publicznej w SSE.

Kontakt
T: + 48 22 528 17 18
M: + 48 600 481 926
E: mmankowski@kpmg.pl

Bartosz Igielski
menedżer, doradztwo podatkowe, zespół ds. ulg i dotacji
KPMG w Polsce

Bartosz jest ekspertem w zakresie pomocy publicznej. Do Zespołu Ulg i Dotacji KPMG dołączył w 2007 roku. Doświadczenie zawodowe zdobył doradzając zarówno międzynarodowym koncernom, jak i podmiotom działającym na rynku polskim. Bartosz specjalizuje się w tworzeniu strategii pozyskiwania środków z Funduszy Strukturalnych UE, środków krajowych, inicjatyw UE oraz innych źródeł wsparcia. Posiada także doświadczenie w zakresie audytu, rozliczania dotacji, jak również wprowadzania inwestorów do SSE oraz bieżącego doradztwa przedsiębiorców działających w SSE.
Jest autorem wielu analiz i opinii z zakresu pomocy publicznej a także prelegentem
na licznych konferencjach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych dla przedsiębiorców
i instytucji.Bartosz współpracuje z klientami z sektorów m.in.: teleinformatycznego, motoryzacyjnego, energetycznego, chemicznego, FMGC.

Kontakt
T: + 48 22 528 17 77
M: + 48 668 338 151
E: bigielski@kpmg.pl 

© 2018 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) jest podmiotem prawa szwajcarskiego. Podmioty członkowskie sieci niezależnych podmiotów KPMG są stowarzyszone z KPMG International. KPMG International nie prowadzi działalności usługowej na rzecz klientów . Żaden z podmiotów członkowskich nie jest uprawniony do składania jakichkolwiek oświadczeń wiążących KPMG International lub inny podmiot członkowski ani do zaciągania w ich imieniu jakichkolwiek zobowiązań w stosunkach z osobami trzecimi, jak również KPMG International nie ma uprawnień do składania w imieniu podmiotów członkowskich sieci KPMG wiążących oświadczeń lub zaciągania za nie zobowiązań.