Wydarzenia Online KPMG

Eksperci KPMG na bieżąco śledzą zmiany i trendy ważne dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce i na świecie. Dzielimy się swoją wiedzą przygotowując liczne artykuły, alerty oraz badania i analizy rynkowe, jak również w trakcie wydarzeń stacjonarnych oraz online.

KPMG.PL więcej informacji

Wydarzenia Online KPMG są prowadzone przez naszych ekspertów, którzy bazując na swoim doświadczeniu zawodowym i wiedzy, analizują i omawiają kwestie istotne dla firm.

Na niniejszej stronie mogą Państwo:

  • rozpocząć rejestrację na konkretne Wydarzenie Online i
  • zasubskrybować interesujące Państwa tematy, aby otrzymywać powiadomienia o nowych publikacjach i wydarzeniach KPMG, bezpośrednio na wskazany adres e-mail.

Uwaga: Jeden adres e-mail może być użyty do rejestracji tylko jednej osoby.

Jeżeli już wcześniej dokonaliście Państwo rejestracji w systemie subskrypcyjnym KPMG, mogą Państwo zalogować się ponownie, aby m.in. edytować dane, zmieniać zakres subskrypcji bądź usunąć swój profil. Więcej informacji o systemie subskrypcyjnym KPMG znajdą Państwo w dziale FAQ.

"Na żądanie: Dostarczamy boty RPA dla łańcucha dostaw"

Data rozpoczęcia: 15.12.2021 r., godz. 15:00

Rejestracja trwa do: 15.03.2022 r., godz. 22:59

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
"Na żądanie: Dostarczamy boty RPA dla łańcucha dostaw"
Okres świąteczny jest okresem szczególnie gorącym dla wszystkich ogniw łańcucha dostaw. Wzmożona aktywność konsumentów powoduje znaczne zwiększenie nakładu pracy i wzrost ryzyka popełnienia błędu – zwłaszcza tam, gdzie pracownicy nie posiadają dostatecznego wsparcia narzędziowego do realizacji procesów obsługujących duże liczby zamówień. Jednym z rozwiązań adresujących wspomniane problemy jest technologia robotyzacji procesów biznesowych (RPA) – szacuje się, że liczba przedsiębiorstw wykorzystująca RPA w sektorze łańcucha dostaw wzrośnie dwukrotnie do końca 2025 roku. więcej informacji
Podczas naszego webcastu opowiemy w jaki sposób technologia RPA może wesprzeć działy pracujące w kolejnych etapach łańcucha dostaw oraz jak budować projekty robotyzacyjne tak, by wdrożone rozwiązania mogły być skutecznie skalowane w okresach zwiększonej intensywności.


Zakres tematyczny:

— Przykłady łańcucha dostaw wspieranego botami
— Jak zaplanować działania robotyzacji, aby w 4 tygodnie osiągnąć korzyści
— Co może technologia robotyzacji RPA
— Pierwsze kroki w stronę bota

Rejestracja
Wydarzenie odbędzie się 15 grudnia 2021 r. w godz. 15:00 - 16:00. Zgłoszenia są przyjmowane do rozpoczecia webcastu za pośrednictwem formularza online.

Udział w webinarium jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po rejestracji. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail. Organizator wydarzenia zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

"Na żądanie: Premiera raportu pt. Perspektywy rozwoju rynku zielonych obligacji w Polsce"

Data rozpoczęcia: 14.12.2021 r., godz. 10:00

Rejestracja trwa do: 13.03.2022 r., godz. 21:59

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
"Na żądanie: Premiera raportu pt. Perspektywy rozwoju rynku zielonych obligacji w Polsce"
W imieniu Ministerstwa Finansów oraz KPMG zapraszamy na retransmisję spotkanie on-line, podczas którego zostały zaprezentowane główne wnioski z raportu „Perspektywy rozwoju zielonych obligacji w Polsce”, przygotowanego przez KPMG w Polsce na zlecenie Ministerstwa Finansów. Po prezentacji głównych wniosków raportu odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów oraz zaproszonych ekspertów, reprezentujących prominentnych przedstawicieli sektora bankowego, administracji publicznej i emitentów zielonych obligacji.  
  więcej informacji
Agenda

Powitanie 
  • Stacy Ligas, Senior Partner, CEO, KPMG w Polsce

Prezentacja raportu „Perspektywy rozwoju rynku zielonych obligacji w Polsce”
  • Tomasz Kołodziejczyk, Senior Manager, KPMG w Polsce

Debata ekspertów
  • Andrzej Gałkowski, Partner, Lider doradztwa dla sektora bankowego, KPMG w Polsce
  • Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu, Grupa Polsat Plus
  • Lucyna Stańczak-Wuczyńska, Przewodnicząca, członek niezależny Rady Nadzorczej, BNP Paribas
  • Katarzyna Szwarc, Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, Ministerstwo Finansów

Rejestracja

Retransmisja będzie dostępna do 13 marca 2022 r. Udział w retransmisji spotkania online  jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po rejestracji. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail. Organizator wydarzenia zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń.

 
O raporcie

Raport KPMG w Polsce został przygotowany na zlecenie Ministerstwa Finansów. Publikacja powstała w ramach realizacji określonego w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego działania nr 87, dotyczącego przeprowadzenia analizy możliwości dalszego rozwoju rynku zielonych obligacji w Polsce. Ministerstwo Finansów pełni wiodącą rolę we wdrożeniu SRRK, który jest prowadzony we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju i z wykorzystaniem środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Wspierania Reform Strukturalnych.

"Na żądanie: Ulgi podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu"

Data rozpoczęcia: 30.11.2021 r., godz. 14:00

Rejestracja trwa do: 30.03.2022 r., godz. 22:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
"Na żądanie: Ulgi podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu"
Zapraszamy na retransmisję webcastu, podczas którego podzielimy się obserwacjami co do zmienionych oraz nowych ulg podatkowych wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu.  więcej informacji
W ramach przygotowanych analiz przypadków omówimy praktyczne aspekty zastosowania ulg oraz możliwości ich uzupełnienia z wykorzystaniem dotacji. Zmiana dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych zachęt podatkowych w połączeniu z otwierającą się perspektywą funduszy unijnych na lata 2021-2027 tworzy bowiem dla przedsiębiorstw atrakcyjne środowisko do rozwoju i ekspansji. Wiedza o potencjalnych możliwościach stosowania wsparcia z różnych źródeł oraz umiejętne ich wdrożenie zachęca do podjęcia nowych lub zintensyfikowanie dotychczasowych działań B+R+I oraz zwiększa ich efektywność kosztową.
 
Agenda: 

● Szerokie możliwości finansowania działalności rozwojowej i inwestycyjnej;

● Polski Ład: zmienione i nowe ulgi i zachęty podatkowe;

● UE 2021-2027: nowe możliwości dotacyjne w ramach funduszy unijnych.


Rejestracja i udział w wydarzeniu online

Wydarzenie odbędzie się 30 listopada 2021 r. w godz. 14:00 - 15:00. Zgłoszenia są przyjmowane do rozpoczecia webcastu za pośrednictwem formularza online.
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po rejestracji i akceptacji zgłoszenia. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail. Organizator webcastu zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość  odwołania wydarzenia.

"Na żądanie: Faktury ustrukturyzowane"

Data rozpoczęcia: 07.12.2021 r., godz. 10:00

Rejestracja trwa do: 07.05.2022 r., godz. 23:59

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: ograniczony

Zarejestruj się
"Na żądanie: Faktury ustrukturyzowane"
Webinar o planowanych zmianach dotyczących faktur ustrukturyzowanych, które zgodnie z nowelizacją przepisów o VAT wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Podczas webinaru eksperci KPMG omówią główne założenia obiegu faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KseF) oraz  wyjaśnią, jak w praktyce będzie wyglądać proces fakturowania poprzez KSeF. Nasi prelegenci wskażą potencjalne korzyści związane z wprowadzeniem faktur ustrukturyzowanych jak również zwrócą uwagę na wyzwania – procesowe / technologiczne, z którymi będzie trzeba się zmierzyć podczas procesu wdrożenia e-Faktur. Dodatkowo, podczas webinaru zostaną zaprezentowane prototypy rozwiązań dla użytkowników SAP oraz Microsoft Dynamics. więcej informacji

"Na żądanie: Case study KPMG: Robotyzacja w skali w Grupie Polsat Plus"

Data rozpoczęcia: 25.11.2021 r., godz. 11:00

Rejestracja trwa do: 25.03.2022 r., godz. 21:59

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
"Na żądanie: Case study KPMG: Robotyzacja w skali w Grupie Polsat Plus"
W Grupie Polsat Plus działa farma robotów RPA dostarczona przez KPMG. Przynosząc mierzalne korzyści, boty poprawiają także satysfakcję pracowników, wspierając ich w wykonywaniu codziennych zadań. Wprowadzenie RPA buduje nowoczesne środowisko pracy, oparte o synergiczną współpracę ludzi i botów.
 
Zapraszamy na retransmisję webcastu, podczas którego przedstawiciele naszego klienta opowiedzą o swoich doświadczeniach budowania i skalowania automatyzacji. Podzielimy się również naszymi obserwacjami co do skalowania robotyzacji w Polsce i na świecie oraz zwrócimy uwagę na główne wyzwania z nią związane. więcej informacji
Agenda:

Na żądanie: Polski Ład – zmiany podatkowe (Webinar AHK i KPMG)

Data rozpoczęcia: 19.10.2021 r., godz. 14:00

Rejestracja trwa do: 31.01.2022 r., godz. 16:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Na żądanie: Polski Ład – zmiany podatkowe (Webinar AHK i KPMG)
Podczas webinarium, omówione zostały kluczowe zmiany wynikające z projektu przepisów podatkowych w ramach Polskiego Ładu, które w większości mają wejść w życie już od 1 stycznia 2022 r. Webinar poprowadzili eksperci KPMG: Kiejstut Żagun, Wojciech Majkowski oraz Piotr Wodecki.

Na żądanie: „Nowy formularz TPR-C”

Data rozpoczęcia: 27.10.2021 r., godz. 10:00

Rejestracja trwa do: 27.10.2022 r., godz. 10:30

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Na żądanie: „Nowy formularz TPR-C”
Zapraszamy na retransmisję webcastu KPMG poświęconego tematyce raportowania cen transferowych (deklaracja TPR-C) którego termin dla zasadniczej większości podatników wypada na koniec grudnia 2021 r.

Wydarzenie odbyło się 27 października 2021 roku.  więcej informacji
Informacje przekazywane w ramach deklaracji TPR-C będą wykorzystywane przez organy kontrolujące do identyfikowania podmiotów do kontroli podatkowych, dlatego kluczowe jest aby dane wskazane w samej deklaracji były wprowadzone w poprawny i odpowiedni sposób, m.in. zgodny z lokalną dokumentacją cen transferowych.  Ministerstwo Finansów przedstawiło materiały ułatwiające przygotowania raportowania informacji o cenach transferowych, natomiast w odniesieniu do transakcji mniej standardowych te materiały są nie wystarczające. Czy w takim przypadku raportowanie zgodnie z zasadami logiki będzie właściwe? Czy trzeba przyjąć inne rozwiązania? O tym i o wielu innych aspektach raportowania informacji o cenach transferowych opowiedzą specjaliści KPMG.

W trakcie webcastu KPMG przedstawione zostaną funkcjonalności narzędzia KPMG – TPR Assistant ułatwiającego raportowanie informacji o cenach transferowych.
 
W trakcie webcastu omówione zostaną poniższe tematy:  

"What’s next in aviation?"

Data rozpoczęcia: 15.10.2021 r., godz. 10:00

Rejestracja trwa do: 15.10.2022 r., godz. 10:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
"What’s next in aviation?"
We would like to invite you to a webcast entitled “What’s next in aviation? – how the pandemic has changed the airline industry”, during which participants will share their knowledge and personal views on current situation in the aviation sector. The presentations will be followed by the discussion. więcej informacji
Key Speaker:
Janusz Janiszewski, President of PANSA (Polish Air Navigation Services Agency)
 
Experts:
The webcast will be hosted and moderated by Kamil Rosiak, Partner Associate, KPMG in Poland
 
Topics:

 

Na żądanie "Zmiany VAT dla e-commerce"

Data rozpoczęcia: 25.06.2021 r., godz. 12:00

Rejestracja trwa do: 25.06.2023 r., godz. 21:59

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Na żądanie "Zmiany VAT dla e-commerce"
Zapraszamy na retransmisję webcastu „Zmiany VAT dla e-commerce”, który poprowadzili eksperci KPMG oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze zmiany wchodzące od 1 lipca 2021 r. w ramach całej Unii Europejskiej.  więcej informacji
Zakres tematyczny wydarzenia
Prelegenci
Serdecznie zapraszamy!

"Webcast on demand: In search of the beneficial owner"

Data rozpoczęcia: 30.04.2021 r., godz. 09:00

Rejestracja trwa do: 30.04.2023 r., godz. 22:59

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
"Webcast on demand: In search of the beneficial owner"
We would like to invite you to the rebroadcast of the first event in the series "Discussions on the new reality in the holding structures", hosted by experienced KPMG professionals from Poland, Luxembourg, and the Netherlands. więcej informacji
Topics

— Beneficial owner and business substance requirements – recent developments
— Implications of non-fulfilment of the beneficial owner requirements
— Solutions for tax efficient structures and holdings


Speakers

— Katarzyna Nosal – Gorzeń, Partner, Tax, M&A Tax Group, KPMG in Poland
— Antoine Badot, Partner, Alternative Investments, KPMG in Luxembourg
— ​Onno Blankestijn, Senior Tax Manager, Real Estate & M&A, KPMG in the Netherlands

"Na żądanie: Nie muszę być drogi by robić wielkie rzeczy – rozwiązanie do zarzadzania całą organizacją"

Data rozpoczęcia: 31.03.2021 r., godz. 11:00

Rejestracja trwa do: 31.03.2023 r., godz. 12:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
"Na żądanie: Nie muszę być drogi by robić wielkie rzeczy – rozwiązanie do zarzadzania całą organizacją"
Retransmisja webcastu "Nie muszę być drogi by robić wielkie rzeczy – rozwiązanie do zarzadzania całą organizacją".

Transformacja cyfrowa to obecnie najsilniejszy trend napędzający zmiany i rozwój organizacji w każdym z sektorów gospodarki w szczególności w produkcji, detalu i usługach finansowych. Transformacja dotyka wszystkich obszarów działania przedsiębiorstw, nie omijając produkcji, zarządzania majątkiem, kapitałem obrotowym, finansów czy sprawozdawczości. Zanim jednak podejmiecie Państwo decyzję o tym jakie rozwiązania wybrać, warto się z nimi lepiej zapoznać.

Webinarium to doskonała okazja, by zapoznać się z nowoczesnymi narzędziami i technologiami, które mogą zapoczątkować transformację i optymalizację obecnych procesów biznesowych, wynosząc Państwa firmę na kolejny poziom doskonałości. By sprawnie zarządzać i monitorować wyniki procesów w organizacji, konieczne jest wprowadzenie rozwiązań pozwalających na gromadzenie istotnych danych, ich sprawne przetwarzanie i analizę. Dostęp do danych, ich właściwe przetwarzanie i interpretacja wyników to również klucz pozwalający na poznanie potrzeb klientów a następnie dostarczenie najwyższej jakości produktów i usług, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. więcej informacji
Zakres tematyczny:
Prelegenci KPMG:
W celu rejestracji na retransmisję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Retransmisja będzie dostępna do 31 marca 2023 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

"Na żądanie: Customer Experience w nowym otoczeniu biznesowym – reakcja na zmiany zachowań klientów"

Data rozpoczęcia: 24.03.2021 r., godz. 11:00

Rejestracja trwa do: 24.03.2023 r., godz. 11:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
"Na żądanie: Customer Experience w nowym otoczeniu biznesowym – reakcja na zmiany zachowań klientów"
Retransmisja webcastu "Customer Experience w nowym otoczeniu biznesowym – reakcja na zmiany zachowań klientów".

Zarządzanie doświadczeniami klientów nierozerwalnie wiąże się z budowaniem wiedzy o klientach i korzystaniem z niej w codziennym kształtowaniu interakcji i relacji. Dynamika zmian w otoczeniu biznesowym w ostatnim roku wpłynęła zarówno na zmiany potrzeb, oczekiwań i zachowań klientów, jak również zmieniła „reguły gry” w większości branż. Przyspieszona cyfryzacja stwarza nowe szanse i często staje się fundamentem rozwoju nowych modeli biznesowych. Wykorzystanie technologii w aktywnym zarządzaniu doświadczeniami klientów nabiera jeszcze większego niż dotychczas znaczenia.

Mając to na uwadze proponujemy przyjrzeć się bliżej temu, jak zmieniają się klienci i ich zachowania, jakie wyzwania stoją przed wybranymi branżami (na przykładzie detalu i usług finansowych) oraz przykładom wykorzystania rozwiązań technologicznych wspierających zarządzanie relacjami z klientami. więcej informacji
Zakres tematyczny:
Prelegenci KPMG: ​Prelegent Microsoft:
W celu rejestracji na retransmisję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Retransmisja będzie dostępna do 24 marca 2023 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

"Na żądanie: Projekt rewolucyjnych zmian w KSH – prawo holdingowe"

Data rozpoczęcia: 05.03.2021 r., godz. 11:00

Rejestracja trwa do: 05.03.2023 r., godz. 12:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
"Na żądanie: Projekt rewolucyjnych zmian w KSH – prawo holdingowe"
Retransmisja webcastu  "Projekt rewolucyjnych zmian w KSH – prawo holdingowe".

Webcast poświęcony najważniejszym założeniom projektowanej nowelizacji KSH, obejmującej pierwszą polską kodyfikację Prawa Holdingowego. Prelegenci przybliżyli kwestie dotyczące rejestracji holdingu, a także pojęcia tzw. „interesu grupy spółek” znanego od lat w praktyce światowej, z którym polski biznes będzie się musiał dopiero oswoić. Omówione zostały też łączące się z tym kwestie wiążących poleceń wydawanych spółce zależnej, pozycji Rad Nadzorczych oraz sytuacja wspólników mniejszościowych. Na koniec krótkie case study dotyczące różnych sytuacji przy przejęciu spółki w świetle projektowanych regulacji. więcej informacji
Eksperci odpowiedzieli na pytania: Prelegenci:
W celu rejestracji na retransmisję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Retransmisja będzie dostępna do 5 marca 2023 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

"Na żądanie: Prawne aspekty ochrony wizerunku pracownika"

Data rozpoczęcia: 23.02.2021 r., godz. 11:00

Rejestracja trwa do: 23.02.2023 r., godz. 11:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
"Na żądanie: Prawne aspekty ochrony wizerunku pracownika"
Retransmisja webcastu  "Prawne aspekty ochrony wizerunku pracownika".

W wielu firmach wizerunek pracownika wykorzystywany jest na przykład w komunikacji wewnętrznej lub marketingu w sieci. W takich sytuacjach, po stronie pracodawcy zaistnieje konieczność przyjęcia praktyk, które będą ograniczały ryzyko naruszenia autonomii pracownika i przysługujących mu praw, które wynikają ze szczegółowych regulacji. Webcast koncentrował się na problematyce przetwarzania wizerunku pracownika z punktu widzenia pracodawcy, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych oraz poszanowania dóbr osobistych. więcej informacji

Zakres tematyczny: Prelegent:
W celu rejestracji na retransmisję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Retransmisja będzie dostępna do 23 lutego 2023 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

"Na żądanie: Zmiany w PIT na 2021 rok"

Data rozpoczęcia: 08.12.2020 r., godz. 11:00

Rejestracja trwa do: 08.12.2022 r., godz. 10:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
"Na żądanie: Zmiany w PIT na 2021 rok"
Retransmisja webcastu "Zmiany w PIT na 2021 rok" dostępna na żądanie.

Ostatni okres przyniósł wiele istotnych zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zarówno od strony pracodawcy jak i pracownika. Wprowadzone lub mające wejść w życie zmiany odnoszą się m.in. do nowej wysokości stawek ryczałtu ewidencjonowanego, obowiązku raportowania umów o dzieło czy zmodyfikowania możliwości stosowania ulgi abolicyjnej. Webinarium KPMG ma na celu przedstawienie Państwu najnowszych przepisów w powyższym zakresie oraz wskazanie praktycznych rozwiązań w związku z ich stosowaniem.
  więcej informacji
Zakres tematyczny webcastu: Prelegenci:

"Na żądanie: Zmiany w podatku CIT od 2021 r."

Data rozpoczęcia: 03.12.2020 r., godz. 11:00

Rejestracja trwa do: 03.12.2022 r., godz. 11:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
"Na żądanie: Zmiany w podatku CIT od 2021 r."
Retransmisja webcastu "Zmiany w podatku CIT od 2021 r."

W trakcie webcastu omówiono finalne zmiany na 2021 r., które zgodnie z zasadami prawodawstwa zostały ogłoszone do 30 listopada 2020 roku. Zmiany w przypadku wielu podatników będą miały istotny wpływ na prowadzoną przez nich działalność. Z uwagi na fakt, że znowelizowane przepisy mają wejść w życie od nowego roku, zostało niewiele czasu na przeprowadzenie analizy ich wpływu na praktykę gospodarczą. Istotnym zatem jest zapoznanie się przez podatników z kluczowymi informacjami i proponowanymi przez ekspertów KPMG rozwiązaniami. więcej informacji
Zakres tematyczny:
Prelegenci:

Webcast poprowadzili eksperci z zespołu ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych w KPMG w Polsce:
W celu rejestracji na retransmisję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Retransmisja będzie dostępna do 3 grudnia 2022 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

"Na żądanie: Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości. Część 1/3"

Data rozpoczęcia: 11.12.2020 r., godz. 12:00

Rejestracja trwa do: 11.12.2022 r., godz. 23:59

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
"Na żądanie: Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości. Część 1/3"
Zapraszamy do obejrzenia retransmisji pierwszej części (1/3) webcastu KPMG „Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości”. Webcast odbył się 11 grudnia 2020 r.

W trakcie dwudniowego wydarzenia eksperci przedstawili obserwacje i wnioski z badań przeprowadzonych w czasie pandemii COVID-19. Spotkanie również miało na celu prezentację najnowszego raportu KPMG pt. „Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości”, która skupia swoją uwagę na najważniejszych aspektach doświadczeń klientów, które uległy (r)ewolucji na skutek zmian otaczającego nas świata. Analiza doświadczeń klientów oferowanych na polskim rynku, a także opracowane na jej podstawie wnioski zostały podparte metodologią Sześciu Filarów™ Customer Experience. więcej informacji
Agenda wydarzenia:
Przedstawienie głównych wniosków i obserwacji dot. konsumentów w dobie COVID-19 | Jan Karasek, Andrzej Musiał, KPMG
Customer Experience w nowej rzeczywistości – wpływ pandemii na Customer Journey | Konrad Gaponiuk, KPMG
Omnichannel - Zmiany w kanałach sprzedaży w dobie COVID-19 | Bogumiła Grygiencz, Google
Praktyki i wpływ pandemii w sektorze retail – perspektywa europejska | Janusz Kulik, REWE
 
Wydarzenie miało charakter dwudniowy.
 
Rejestracja
Do udziału zapraszamy przede wszystkim osoby, które na co dzień zajmują się zarządzaniem doświadczeniami klientów, marketingiem, sprzedażą i obsługą klienta.

W celu rejestracji na spotkanie online, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 11.12.2022 r.  
 
Udział w wydarzeniu online jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia udziału od organizatora. Uprzejmie informujemy, ze zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane.

 

"Na żądanie: Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości. Część 2/3"

Data rozpoczęcia: 11.12.2020 r., godz. 12:00

Rejestracja trwa do: 11.12.2022 r., godz. 23:59

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
"Na żądanie: Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości. Część 2/3"
Zapraszamy do obejrzenia retransmisji drugiej części (2/3) webcastu KPMG „Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości”.  Wydarzenie odbyło się 14 grudnia 2020 r.

W trakcie dwudniowego wydarzenia eksperci przedstawili obserwacje i wnioski z badań przeprowadzonych w czasie pandemii COVID-19. Spotkanie również miało na celu prezentację najnowszego raportu KPMG pt. „Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości”, która skupia swoją uwagę na najważniejszych aspektach doświadczeń klientów, które uległy (r)ewolucji na skutek zmian otaczającego nas świata. Analiza doświadczeń klientów oferowanych na polskim rynku, a także opracowane na jej podstawie wnioski zostały podparte metodologią Sześciu Filarów™ Customer Experience.
  więcej informacji
Agenda wydarzenia:  
Wydarzenie miało charakter dwudniowy.
 
Rejestracja
Do udziału zapraszamy przede wszystkim osoby, które na co dzień zajmują się zarządzaniem doświadczeniami klientów, marketingiem, sprzedażą i obsługą klienta.

W celu rejestracji na spotkanie online, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 11.12.2022 r. 
 
Udział w wydarzeniu online jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia udziału od organizatora. Uprzejmie informujemy, ze zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane.

 

"Na żądanie: Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości. Część 3/3"

Data rozpoczęcia: 11.12.2020 r., godz. 12:00

Rejestracja trwa do: 11.12.2022 r., godz. 23:59

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
"Na żądanie: Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości. Część 3/3"
Zapraszamy do obejrzenia retransmisji trzeciej części (3/3) webcastu KPMG „Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości”.  Podczas tego modułu uwaga została skupiona na pogłębionej analizie sektora usług finansowych. Wydarzenie odbyło się 14 grudnia 2020 r.

W trakcie dwudniowego wydarzenia eksperci przedstawili obserwacje i wnioski z badań przeprowadzonych w czasie pandemii COVID-19. Spotkanie również miało na celu prezentację najnowszego raportu KPMG pt. „Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości”, która skupia swoją uwagę na najważniejszych aspektach doświadczeń klientów, które uległy (r)ewolucji na skutek zmian otaczającego nas świata. Analiza doświadczeń klientów oferowanych na polskim rynku, a także opracowane na jej podstawie wnioski zostały podparte metodologią Sześciu Filarów™ Customer Experience.
  więcej informacji
Agenda wydarzenia: Uczestnicy panelu:

Wydarzenie miało charakter dwudniowy.
 
Rejestracja
Do udziału zapraszamy przede wszystkim osoby, które na co dzień zajmują się zarządzaniem doświadczeniami klientów, marketingiem, sprzedażą i obsługą klienta.

W celu rejestracji na spotkanie online, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 11.12.2022 r. do godz. 23:59. 
 
Udział w wydarzeniu online jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia udziału od organizatora. Uprzejmie informujemy, ze zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane.

 

"Na żądanie: Brexit – wybrane aspekty VAT, celne oraz CIT"

Data rozpoczęcia: 08.12.2020 r., godz. 11:00

Rejestracja trwa do: 08.12.2022 r., godz. 10:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
"Na żądanie: Brexit – wybrane aspekty VAT, celne oraz CIT"
Retransmisja webcastu "Brexit – wybrane aspekty VAT, celne oraz CIT"

W ramach wydarzenia eksperci KPMG przedstawili najważniejsze konsekwencje Brexitu na gruncie VAT, cła oraz CIT, które zaczną obowiązywać przedsiębiorców już od 1 stycznia 2021 r. Uczestnicy webinarium mogą dowiedzieć się jak przygotować firmy na nowe zasady współpracy gospodarczej z Wielką Brytanią po zakończeniu okresu przejściowego. więcej informacji
Zakres tematyczny wydarzeniaprzedstawienie
Prelegenci: W celu rejestracji na retransmisję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Retransmisja będzie dostępna do 8 grudnia 2022 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

"Na żądanie: Ostatni termin na raportowanie TPR – sprawdź czy jesteś odpowiednio przygotowany przed końcem roku?"

Data rozpoczęcia: 08.12.2020 r., godz. 11:00

Rejestracja trwa do: 08.12.2022 r., godz. 10:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
"Na żądanie: Ostatni termin na raportowanie TPR – sprawdź czy jesteś odpowiednio przygotowany przed końcem roku?"
Z końcem tego roku upływa termin na przesłanie do Szefa KAS informacji o cenach transferowych na nowym formularzu TPR-C. Z uwagi na skomplikowanie i szczegółowość danych wymaganych do zaraportowania, a także względu na dotkliwe sankcje w przypadku braku jego wypełnienia lub zrobieniem tego w nieprawidłowy sposób -  zachęcamy, by jak najszybciej rozpocząć przygotowanie deklaracji TPR-C.
 
O tym, jak w uporządkowany i łatwy sposób przygotować dokumentację TPR, opowiedziano podczas webcastu „Ostatni termin na raportowanie TPR – sprawdź czy jesteś odpowiednio przygotowany przed końcem roku?". Retransmisja z webcastu jest dostępna na żądanie.

Zakres tematyczny wydarzenia: więcej informacji
Prelegenci: Do udziału zapraszamy przede wszystkim dyrektorów finansowych, głównych księgowych, doradców podatkowych oraz osoby odpowiedzialne w spółkach za kwestie podatkowe.

W celu obejrzenia retransmisji webcastu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Udział w wydarzeniu online jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia udziału od organizatora. Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane.

"Na żądanie:Ostatni termin na raportowanie TPR – sprawdź czy jesteś odpowiednio przygotowany przed końcem roku?"

Data rozpoczęcia: 01.12.2020 r., godz. 10:55

Rejestracja trwa do: 01.12.2022 r., godz. 11:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
"Na żądanie:Ostatni termin na raportowanie TPR – sprawdź czy jesteś odpowiednio przygotowany przed końcem roku?"
Z końcem 2020 roku upływa termin na przesłanie do Szefa KAS informacji o cenach transferowych na nowym formularzu TPR-C. Z uwagi na skomplikowanie i szczegółowość danych wymaganych do zaraportowania, a także względu na dotkliwe sankcje w przypadku braku jego wypełnienia lub zrobieniem tego w nieprawidłowy sposób -  zachęcamy, by jak najszybciej rozpocząć przygotowanie deklaracji TPR-C.
 
O tym, jak w uporządkowany i łatwy sposób przygotować dokumentację TPR, opowiedziano podczas webcastu „Ostatni termin na raportowanie TPR – sprawdź czy jesteś odpowiednio przygotowany przed końcem roku?". Retransmisja z wydarzenia dostępna na żądanie.

Zakres tematyczny: więcej informacji
Prelegenci:
Do udziału zapraszamy przede wszystkim dyrektorów finansowych, głównych księgowych, doradców podatkowych oraz osoby odpowiedzialne w spółkach za kwestie podatkowe.

 

"On demand: Changes in CIT from 2021"

Data rozpoczęcia: 03.12.2020 r., godz. 11:00

Rejestracja trwa do: 03.12.2022 r., godz. 11:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
"On demand: Changes in CIT from 2021"
Retransmission of the webcast "Changes in CIT from 2021" is available on demand.

During the webcast, we discussed the final changes for 2021, which, according to the rules of the legislation, were announced by 30 November 2020. Changes will have a significant impact on many taxpayers. Since the amended regulations shall enter into force from 1st January 2021, there is little time left to analyze their impact on business practice. Therefore, it is crucial for taxpayers to acquaint themselves with the key information and solutions proposed by KPMG experts.
  więcej informacji
Scope:
Speakers:

The webcast were hosted by experts from the Corporate Tax Advisory team at KPMG Poland: To register for the retransmission, please fill out the registration form.

The retransmission will be available until December 3, 2022.
Participation in the retransmission is free of charge.

Na żądanie: Automatyzacja kalkulacji CIT

Data rozpoczęcia: 22.07.2020 r., godz. 11:00

Rejestracja trwa do: 22.07.2022 r., godz. 11:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Na żądanie: Automatyzacja kalkulacji CIT
Retransmisja webcastu "Automatyzacja kalkulacji CIT" dostępna na żądanie.

Rozliczając podatek dochodowy, spółki napotykają m.in. na częste i skomplikowane zmiany w przepisach, czasochłonny i ręcznie wykonywany proces kalkulacji, brak kompletnej ustrukturyzowanej wiedzy o procesie oraz duże ryzyko powstania błędów.

W odpowiedzi na te wyzwania eksperci KPMG opracowali rozwiązanie niwelujące najczęstsze problemy zdarzające się przy kalkulacji CIT. Nowa usługa transformacyjna pozwala na usprawnienie tego procesu drogą jego automatyzacji.  więcej informacji
O tym jak odmienić podejście do rozliczania CIT, opowiedzieli eksperci KPMG podczas webcastu „Automatyzacja kalkulacji CIT. Czyli jak sprawnie i bezpiecznie rozliczyć podatek dochodowy od osób prawnych?"

Zakres tematyczny: Prelegenci: W celu rejestracji na retransmisję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Retransmisja będzie dostępna do 22 lipca 2022 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

"Na żądanie: Ulga podatkowa na prace B+R, ulga na robotyzację, Innovation Box oraz pozostałe formy wsparcia"

Data rozpoczęcia: 24.11.2020 r., godz. 10:55

Rejestracja trwa do: 24.11.2022 r., godz. 11:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
"Na żądanie: Ulga podatkowa na prace B+R, ulga na robotyzację, Innovation Box oraz pozostałe formy wsparcia"
Eksperci KPMG, podczas webcastu zaprezentowali dostępne zachęty podatkowe, które umożliwiają pozyskanie oszczędności w ramach projektów rozwojowych i inwestycyjnych dla wszystkich branż. Są to zachęty, które istotnie mogą wpłynąć na oszczędności i płynność przedsiębiorstw, co jest szczególnie ważne w okresie pełnym wyzwań gospodarczych. Poza zachętami podatkowymi, w skrócie przedstawiono także dostępne możliwości wsparcia w formie dotacji w obecnej i nadchodzącej od 2021 perspektywie finansowej. więcej informacji
Webcast poprowadzili:  Udział w retransmisji jest bezpłatny. Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane.

"Na żądanie: Kontrole i postępowania podatkowe - aktualne trendy i przewidywania na przyszłość"

Data rozpoczęcia: 14.10.2020 r., godz. 11:00

Rejestracja trwa do: 14.10.2022 r., godz. 11:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
"Na żądanie: Kontrole i postępowania podatkowe - aktualne trendy i przewidywania na przyszłość"
Retransmisja webcastu "Kontrole i postępowania podatkowe - aktualne trendy i przewidywania na przyszłość" dostępna na żądanie.

W trakcie webcastu eksperci KPMG omówili aktualne i spodziewane trendy w kontrolach i postępowaniach podatkowych. Przedstawiono obecne obszary szczególnego zainteresowania organów podatkowych, a także przewidywania co do zagadnień, w stosunku do których w ocenie KPMG można w najbliższej przyszłości spodziewać się wzmożonych działań aparatu skarbowego, biorąc w szczególności pod uwagę zapowiedziane zmiany w przepisach podatkowych. więcej informacji
Zakres tematyczny:
Prelegenci:
Webcast poprowadzili:
W celu rejestracji na retransmisję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Retransmisja będzie dostępna do 14 października 2022 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

"Na żądanie: Planowane zmiany w CIT od 2021 r."

Data rozpoczęcia: 24.09.2020 r., godz. 11:00

Rejestracja trwa do: 24.09.2022 r., godz. 11:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
"Na żądanie: Planowane zmiany w CIT od 2021 r."
Retransmisja webcastu "Planowane zmiany w CIT od 2021 r." dostępna na żądanie.

​W trakcie webcastu eksperci KPMG omówili najnowsze, budzące znaczne emocje i zainteresowanie projekty oraz zapowiedzi zmian w podatku CIT, które mają wejść w życie od 2021 r. więcej informacji
Zakres tematyczny:

​Przegląd zapowiadanych na 2021 r. zmian w podatku dochodowym od osób prawnych, w tym m.in.
Prelegenci:

Webcast poprowadzili eksperci z zespołu ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych w KPMG w Polsce:
W celu rejestracji na retransmisję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Retransmisja będzie dostępna do 24 września 2022 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

Na żądanie: "SLIM VAT - pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT"

Data rozpoczęcia: 10.09.2020 r., godz. 11:00

Rejestracja trwa do: 10.09.2022 r., godz. 10:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Na żądanie: "SLIM VAT - pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT"
Retransmisja webcastu "SLIM VAT - pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT"
 
„SLIM VAT” to pakiet rozwiązań mających na celu uproszczenie rozliczeń VAT.  

  więcej informacji
W trakcie webcastu eksperci KPMG omówią główne obszary zaproponowanych zmian, tj. w szczególności:
uproszczenie w rozliczaniu faktur korygujących „in minus”;
określenie zasad rozliczania faktur korygujących „in plus”;
modyfikacje w  przepisach o podzielonej płatności;
zmiany w zakresie kursów walutowych, zaliczek w eksporcie, terminów odliczenia VAT oraz inne.Webcast poprowadzili:
Agnieszka Laskowska, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego, zespół ds. VAT w KPMG w Polsce
Paweł Przydatek, manager w dziale doradztwa podatkowego, zespół ds. VAT w KPMG w Polsce 
 

Na żądanie: Rozwiązania w podatku VAT poprawiające płynność finansową

Data rozpoczęcia: 02.07.2020 r., godz. 10:50

Rejestracja trwa do: 02.07.2022 r., godz. 10:55

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Na żądanie: Rozwiązania w podatku VAT poprawiające płynność finansową
Webcast "Rozwiązania w podatku VAT poprawiające płynność finansową" dostępny na żądanie.

W czasie pandemii firmy muszą zmagać się ze spadkiem przychodów spowodowanym ograniczeniem popytu na towary i usługi czy też zatorami płatniczymi wynikającymi z opóźnień w płatnościach od kontrahentów.
Płynność finansowa jest zagrożona. Właśnie w tej kryzysowej sytuacji warto aktywnie skorzystać z rozwiązań pozytywnie wpływających na płynność finansową, jakie dają przepisy ustawy o VAT ale również aktywnie korzystać z rozwiązań przewidzianych samą Dyrektywą VAT. więcej informacji
Zakres tematyczny Prelegenci:

Przemysław Kilim, doradca podatkowy, starszy menedżer w KPMG.

Na żądanie: Finansowanie, poręczenia, ATAD 2

Data rozpoczęcia: 25.06.2020 r., godz. 13:00

Rejestracja trwa do: 25.06.2022 r., godz. 12:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Na żądanie: Finansowanie, poręczenia, ATAD 2
Zapraszamy na retransmisję webcastu KPMG, pt. "Finansowanie, poręczenia, ATAD 2 – co jest ważne w zmieniającej się rzeczywistości?". Wydarzenie odbyło się 25 czerwca 2020 r.

Transakcje o charakterze finansowym zawsze budziły wiele kontrowersji jeżeli chodzi o ich wycenę i potwierdzanie rynkowego charakteru cen. Szczególną uwagę tym zagadnieniom należy zwrócić w czasach panującej pandemii oraz zmieniających się warunków ekonomicznych. W tym zakresie eksperci KPMG przedstawią punkty, które należy wziąć pod rozwagę w związku z planowanymi lub realizowanymi transakcjami udzielania finansowania, zawierania wewnątrzgrupowych systemów zarządzania płynnością finansową (tzw. cash-pool) oraz udostępniania wzajemnych poręczeń. W ramach prezentacji przedstawione zostaną również wnioski płynące z Wytycznych OECD w zakresie transakcji finansowych oraz praktyki zagranicznej. więcej informacji
Wydarzenie z ramienia KPMG poprowadzili:
Gość specjalny:

"Na żądanie: Raportowanie TPR - nowa deklaracja dotycząca cen transferowych"

Data rozpoczęcia: 23.06.2020 r., godz. 10:55

Rejestracja trwa do: 23.06.2022 r., godz. 12:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
"Na żądanie: Raportowanie TPR - nowa deklaracja dotycząca cen transferowych"
TPR to nowa forma raportowania szczegółowych informacji o transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz transakcjach zawieranych z podmiotami z tzw. rajów podatkowych, ściśle związana z treścią dokumentacji cen transferowych. Informacja TPR pierwszy raz będzie składana za rok finansowy, który rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a jej zakres obejmować będzie m.in. wskaźniki całościowej rentowności podmiotu powiązanego, dane o cenach stosowanych w poszczególnych transakcjach, przedziały rynkowe wyznaczone w analizach porównawczych, dane o dokonanych korektach cen transferowych i wiele innych. więcej informacji
Retransmisja webcastu "Raportowanie TPR - nowa deklaracja dotycząca cen transferowych" dostępna na żądanie.

Zakres tematyczny:       – związanych z obrotem towarowym;
      – w zakresie usług;
      – dotyczących finansowania;
      – dotyczących aktywów;
      – w zakresie wartości niematerialnych;
      – innych transakcji; Prelegenci:​

Webcast poprowadzili eksperci z zespołu Transfer Pricing w KPMG w Polsce:  W celu rejestracji na retransmisję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Retransmisja będzie dostępna do 23 czerwca 2022 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

"Na żądanie: Pół roku doświadczeń stosowania nowych przepisów ustawy o CIT"

Data rozpoczęcia: 16.06.2020 r., godz. 09:45

Rejestracja trwa do: 16.06.2022 r., godz. 12:30

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
"Na żądanie: Pół roku doświadczeń stosowania nowych przepisów ustawy o CIT"
Zapraszamy na retransmisję kolejnej edycji corocznej konferencji KPMG „Pół roku doświadczeń stosowania nowych przepisów ustawy o CIT”. 

Za nami trzecia edycja naszego, cieszącego się dużym zainteresowaniem wydarzenia, tym razem w dostosowanej do obecnych realiów formie online. Tematyka tegorocznej konferencji obejmowała zarówno stosowanie nowych i zmienionych przepisów podatkowych CIT w 2020 r (doświadczenia z pierwszego półrocza i przewidywania na drugą połowę roku), jak również wpływ COVID-19 na rozliczenia podatkowe w 2020 r.   więcej informacji
Retransmisja konferencji "Pół roku doświadczeń stosowania nowych przepisów ustawy o CIT” dostępna na żądanie.

Mając na uwadze, że dotychczasowe tarcze antykryzysowe jedynie w ograniczonym stopniu przewidują rozwiązania podatkowe poprawiające płynność, podczas konferencji omówiono inne instrumenty przewidziane w ustawie o CIT i akty powiązane, które mogą zostać w tym celu wykorzystane – zarówno w 2020 r., jak i za lata poprzednie (np. ulga B+R czy IP Box).

Ponadto eksperci KPMG wskazali najnowsze trendy w kontrolach podatkowych (w tym dotyczących podatku CIT) oraz wpływ stanu epidemii na terminy proceduralne.
 
Podczas konferencji wskazano także, dlaczego członkowie zarządów spółek powinni w tym roku zwrócić szczególną uwagę na treść oświadczeń i informacji TP-R, jakie będą przez nich podpisywane i składane po raz pierwszy w 2020 roku.

Zakres tematyczny konferencji: W celu rejestracji na retransmisję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Retransmisja będzie dostępna do 16 czerwca 2022 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

Na żądanie: KPMG (e)Forum | #4 Restrukturyzacja firmy lub upadłość

Data rozpoczęcia: 09.06.2020 r., godz. 09:50

Rejestracja trwa do: 09.06.2022 r., godz. 12:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Na żądanie: KPMG (e)Forum | #4 Restrukturyzacja firmy lub upadłość
Zapraszamy na retransmisję czwartej konferencji online organizowanej w ramach cyklu "KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii"

Retransmisja wydarzenia "Restrukturyzacja firmy lub upadłość" dostępna na żądanie.  więcej informacji
W programie: Rejestracja

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego poniżej. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail.

Organizator zastrzega możliwość selekcji zgłoszeń. Zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane.

Zapraszamy na stronę home.kpmg/pl/KPMGeForum, gdzie znajduje się szczegółowa agenda wszystkich konferencji.

On demand: KPMG (e)Forum | #4 Restructuring or bankruptcy

Data rozpoczęcia: 09.06.2020 r., godz. 09:45

Rejestracja trwa do: 09.06.2022 r., godz. 12:30

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
On demand: KPMG (e)Forum | #4 Restructuring or bankruptcy
We invite you to take part in the retransmission of "KPMG (e)Forum | Business in times of pandemic".

Retransmission of the event "#4 Restructuring or bankruptcy" is available on demand. więcej informacji
Agenda: Registration:
To register for the retransmission, please fill out the registration form.
Participation in the webinar is free of charge, but only possible after receiving confirmation email from the organizer. We would like to inform you that the participation of KPMG's competitors in the event will not be accepted.
The organizer reserves the right to select entries.
We look forward to welcoming you!

Na żądanie: KPMG (e)Forum | #3 Cyfrowoprzygotowani – digitally ready

Data rozpoczęcia: 05.06.2020 r., godz. 10:00

Rejestracja trwa do: 05.06.2022 r., godz. 10:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Na żądanie: KPMG (e)Forum | #3 Cyfrowoprzygotowani – digitally ready
Zapraszamy na retransmisję trzeciej konferencji online organizowanej w ramach cyklu "KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii":

#3 Cyfrowoprzygotowani – digitally ready więcej informacji
W programie konferencji
Rejestracja

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego poniżej. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail.

Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie akredytacji. Udział w konferencji ma charakter bezpłatny. Wydarzenie odbędzie się w języku polskim. Organizator zastrzega możliwość selekcji zgłoszeń. Zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane.

Inne wydarzenia w ramach cyklu "KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii"

[retransmisja] Wsparcie w wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych
[retransmisja] Źródła finansowania i dotacji
09 czerwca 2020 Restrukturyzacja firmy lub upadłość

Zapraszamy na stronę home.kpmg/pl/KPMGeForum, gdzie znajduje się szczegółowa agenda wszystkich konferencji.

On demand: KPMG (e)Forum | #3 Digitally ready

Data rozpoczęcia: 21.05.2020 r., godz. 09:45

Rejestracja trwa do: 21.05.2022 r., godz. 12:30

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
On demand: KPMG (e)Forum | #3 Digitally ready
We invite you to take part in the retransmission of "KPMG (e)Forum | Business in times of pandemic".

Retransmission of the event "#2 Sources of funding and grants" is available on demand. więcej informacji
Agenda
● Data-driven company — how to get the most out of your data in managing your business (challenges related to digital transformation, BI/AI tools and more)
● Data Governance – information transparency and reliability (Data Management – the foundation of an Information-Based enterprise, Corporate BI or. Self-Service BI, where to start the process of building a data management culture in the organization)
● Cloud analytics platforms (Data integration from legacy systems, National Cloud, citizen developers, agile process automation)
● Robotic automation of business processes (robotic process automation for filling the human gap in resources, automating system inefficiencies and process optimization)

Registration:
To register for the retransmission, please fill out the registration form.
Participation in the webinar is free of charge, but only possible after receiving confirmation email from the organizer. We would like to inform you that the participation of KPMG's competitors in the event will not be accepted.
The organizer reserves the right to select entries.
We look forward to welcoming you!

Na żądanie: KPMG (e)Forum | #2 Źródła finansowania i dotacji

Data rozpoczęcia: 28.05.2020 r., godz. 09:46

Rejestracja trwa do: 28.05.2022 r., godz. 12:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Na żądanie: KPMG (e)Forum | #2 Źródła finansowania i dotacji
Zapraszamy na retransmisję drugiej konferencji online organizowanej w ramach cyklu "KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii".

Retransmisja wydarzenia "Źródła finansowania i dotacji" dostępna na żądanie. więcej informacji
W programie: Rejestracja

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego poniżej. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail.

Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie akredytacji. Udział w retransmisji ma charakter bezpłatny. Organizator zastrzega możliwość selekcji zgłoszeń. Zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane.

Inne wydarzenia w ramach cyklu KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii Zapraszamy na stronę home.kpmg/pl/KPMGeForum, gdzie znajduje się szczegółowa agenda wszystkich konferencji z cyklu KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii.

On demand: KPMG (e)Forum | #2 Sources of funding and grants

Data rozpoczęcia: 21.05.2020 r., godz. 09:45

Rejestracja trwa do: 21.05.2022 r., godz. 12:30

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
On demand: KPMG (e)Forum | #2 Sources of funding and grants
We invite you to take part in the retransmission of "KPMG (e)Forum | Business in times of pandemic".

Retransmission of the event "#2 Sources of funding and grants" is available on demand. więcej informacji
Agenda: Registration:
To register for the retransmission, please fill out the registration form.
Participation in the webinar is free of charge, but only possible after receiving confirmation email from the organizer. We would like to inform you that the participation of KPMG's competitors in the event will not be accepted.
The organizer reserves the right to select entries.
We look forward to welcoming you!

Na żądanie: KPMG (e)Forum | #1 Wsparcie w wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych

Data rozpoczęcia: 21.05.2020 r., godz. 09:45

Rejestracja trwa do: 21.05.2022 r., godz. 12:30

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Na żądanie: KPMG (e)Forum | #1 Wsparcie w wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych
Zapraszamy na retransmisję pierwszej konferencji online organizowanej w ramach cyklu "KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii".

Retransmisja wydarzenia "Wsparcie w wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych" dostępna na żądanie. więcej informacji
W programie: Rejestracja

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego poniżej. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail.

Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie akredytacji. Udział w konferencji ma charakter bezpłatny. Wydarzenie odbędzie się w języku polskim. Organizator zastrzega możliwość selekcji zgłoszeń. Zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane.
 
Inne wydarzenia w ramach cyklu KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii Zapraszamy na stronę home.kpmg/pl/KPMGeForum, gdzie znajduje się szczegółowa agenda wszystkich konferencji z cyklu KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii.
 

On demand: KPMG (e)Forum | #1 Support for legal, accounting and tax challenges

Data rozpoczęcia: 21.05.2020 r., godz. 09:45

Rejestracja trwa do: 21.05.2022 r., godz. 12:30

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
On demand: KPMG (e)Forum | #1 Support for legal, accounting and tax challenges
We invite you to take part in the retransmission of "KPMG (e)Forum | Business in times of pandemic".

Retransmission of the event "#1 Support for legal, accounting and tax challenges" is available on demand.
  więcej informacji
Agenda: Registration:
To register for the retransmission, please fill out the registration form.
Participation in the webinar is free of charge, but only possible after receiving confirmation email from the organizer. We would like to inform you that the participation of KPMG's competitors in the event will not be accepted.
The organizer reserves the right to select entries.
We look forward to welcoming you!

Na żądanie: Międzynarodowe reorganizacje w dobie pandemii

Data rozpoczęcia: 04.06.2020 r., godz. 11:00

Rejestracja trwa do: 04.06.2022 r., godz. 11:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Na żądanie: Międzynarodowe reorganizacje w dobie pandemii
Retransmisja webcastu "Międzynarodowe reorganizacje w dobie pandemii" dostępna na żądanie.

Wszystkie branże zarówno w Polsce, jak i za granicą w istotny sposób odczuwają skutki pandemii COVID-19. Rzeczywistość w jakiej od wielu tygodni firmy muszą działać w Polsce i zagranicą wymusza liczne procesy restrukturyzacyjne związane zarówno z koniecznością utrzymania przychodów, ograniczenia kosztów, zmianą modelu operacyjnego, zarządzania łańcuchem dostaw, strategicznym przeglądzie działalności i określeniu kluczowych rynków czy też rodzajów działalności, jakie firmy chcą prowadzić. więcej informacji
W trakcie webcastu zostanie omówiony szereg praktycznych aspektów dotyczących krajowych oraz transgranicznych reorganizacji w dobie pandemii wraz z kwestiami prawnopodatkowymi wymagającymi zaadresowania w organizacjach międzynarodowych. Ponadto, przybliżymy aktualne podejście do podatku u źródła (WHT) oraz rozważane w tym zakresie zmiany legislacyjne. Omówimy też tak bardzo istotny temat jakim jest kwestia oceny substancji podmiotów w świetle międzynarodowych doświadczeń

Spotkanie z ramienia KPMG w Polsce prowadzą:
 
● Katarzyna Nosal-Gorzeń, partner, Dział Doradztwa Podatkowego, zespół Tax M&A
● Małgorzata Gleń, dyrektor, Dział Doradztwa Podatkowego, zespół Tax M&A
● Marcin Wiśniewski, menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, zespół Tax M&A
 
Gość specjalny
 
● Antoine Badot, partner, Alternative Investments, KPMG w Luksemburgu
 
 
Rejestracja

Do udziału zapraszamy przede wszystkim właścicieli spółek, przedstawicieli zarządu, dyrektorów finansowych, osoby z działów controllingu, księgowych i wszystkich, którzy zainteresowani są tematyką wpływu pandemii na funkcjonowanie przedsiębiorstw zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.
 

Na żądanie: Ceny transferowe w czasach koronawirusa

Data rozpoczęcia: 22.05.2020 r., godz. 10:55

Rejestracja trwa do: 22.05.2022 r., godz. 14:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Na żądanie: Ceny transferowe w czasach koronawirusa
Wybuch pandemii COVID-19 oraz związane z nim spowolnienie gospodarcze w znaczący sposób wpływają na funkcjonowanie międzynarodowych i krajowych grup kapitałowych.
W szczególności, działania mające na celu przeciwdziałanie skutkom powyższych zdarzeń muszą być podejmowane w przypadku członków tych grup zgodnie z przepisami o cenach transferowych. Celem webcastu było omówienie wpływu powyższych zdarzeń na rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz przedstawienie ryzyk z nimi związanych. więcej informacji
Retransmisja webcastu "Ceny transferowe w czasach koronawirusa" dostępna na żądanie.

Zakres tematyczny:
Prelegenci:​

Eksperci z zespołu Transfer Pricing w KPMG w Polsce:  W celu rejestracji na retransmisję, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Retransmisja będzie dostępna do 22 maja 2022 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

na żądanie Nowy JPK VAT od lipca 2020 r.

Data rozpoczęcia: 15.05.2020 r., godz. 17:00

Rejestracja trwa do: 15.05.2022 r., godz. 16:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
na żądanie Nowy JPK VAT od lipca 2020 r.
W ramach wydarzenia przedstawione zostały najważniejsze założenia nowych struktur JPK_V7M oraz JPK_V7K, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2020 r., zastępując deklarację VAT oraz ewidencję VAT przesyłaną przez podatników w formacie JPK. W trakcie wydarzenia uczestnicy webinarium będą mogli pogłębić wiedzę dotyczącą istotnych wyzwań związanych z wdrożeniem nowego raportowania. więcej informacji
Retransmisja webcastu organizowanego przeza KPMG "Nowy JPK VAT od lipca 2020 r." dostępna na żądanie.

Prelegenci:

Piotr Żurowski, partner w zespole ds. podatków pośrednich w KPMG w Polsce
Tomasz Piotrowski, Assistant Manager w dziale doradztwa podatkowego

 

Na żądanie: Webcast AHK i KPMG - Tarcza Antykryzysowa 1.0, 2.0 i 3.0 – narzędzia wsparcia finansowego i podatkowego

Data rozpoczęcia: 08.05.2020 r., godz. 13:55

Rejestracja trwa do: 08.05.2022 r., godz. 13:54

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Na żądanie: Webcast AHK i KPMG - Tarcza Antykryzysowa 1.0, 2.0 i 3.0 – narzędzia wsparcia finansowego i podatkowego
Eksperci KPMG przedstawiają konkretne rozwiązania w ramach obowiązujących i zapowiadanych rozwiązań z Tarczy Antykryzysowej: więcej informacji
Retransmisja webcastu organizowanego przez KPMG w Polsce oraz Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK) pt. "Tarcza Antykryzysowa 1.0, 2.0 i 3.0 – narzędzia wsparcia finansowego i podatkowego dla przedsiębiorców" dostępna na żądanie.

Prelegenci:

Na żadanie: Zachęty B+R i nowe możliwości dofinansowania (PL&EU) efektywnym wsparciem w czasach kryzysu"

Data rozpoczęcia: 27.04.2020 r., godz. 13:55

Rejestracja trwa do: 28.04.2022 r., godz. 15:30

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Na żadanie: Zachęty B+R i nowe możliwości dofinansowania (PL&EU) efektywnym wsparciem w czasach kryzysu"
Płynność finansowa w dobie pandemii COVID-19 jest jednym z kluczowych wyzwań przez którymi stoją przedsiębiorcy. Warto w takiej sytuacji odzyskać nadpłacony podatek za lata ubiegłe z tytułu poniesionych kosztów rozwoju produktów/technologii/procesów/aplikacji IT (ulga B+R).

Wdrożenie ulgi podatkowej na B+R to też mniejszy podatek CIT do zapłaty za rok 2020 i lata przyszłe i tym samym więcej środków finansowych do dyspozycji przedsiębiorcy. Dodatkowo istnieje możliwość opodatkowania dochodu stawką podatkową CIT 5% zamiast 19% dochodów uzyskiwanych z innowacyjnych rozwiązań lub programów komputerowych, co przyczynia się do zwiększenia płynności finansowej. więcej informacji
Retransmisja webcastu organizowanego przez KPMG w Polsce oraz Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK) pt. "Zachęty B+R oraz nowe możliwości dofinansowania (PL i EU) efektywnym wsparciem w czasach kryzysu" dostępna na żądanie.
Zakres tematyczny: Prelegenci: W celu rejestracji na retransmisje, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Retransmisja będzie dostępna do 27 kwietnia 2022 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

Na żądanie: Robotyzacja w odpowiedzi na obecne wyzwania obszaru finansów

Data rozpoczęcia: 15.04.2020 r., godz. 13:55

Rejestracja trwa do: 24.04.2022 r., godz. 15:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Na żądanie: Robotyzacja w odpowiedzi na obecne wyzwania obszaru finansów
Mnogość systemów i narzędzi, nieefektywne procesy, konieczność weryfikacji danych oraz zmiany w obowiązkach sprawozdawczych stanowią obecne wyzwania departamentów finansowych. Obecna sytuacja nakłada dodatkowe trudności związane z pracą zdalną czy wolumenem pracy. Odpowiedzią na te wyzwania może być oprogramowanie emulujące pracę człowieka, wykonywaną na istniejących aplikacjach i systemach informatycznych - Podczas retransmisji prezentowane są praktyczne przykłady robotyzacji w obszarze finansów. więcej informacji
Prelegenci: Rejestracja

W celu rejestracji na retransmisje, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Retransmisja będzie dostępna do 24 kwietnia 2022 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

Na żądanie: Branża nieruchomości komercyjnych w dobie pandemii

Data rozpoczęcia: 23.04.2020 r., godz. 13:55

Rejestracja trwa do: 23.04.2022 r., godz. 15:30

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Na żądanie: Branża nieruchomości komercyjnych w dobie pandemii
Zapraszamy do oglądania retransmisji webinarium KPMG „Branża nieruchomości komercyjnych w dobie pandemii, obecna sytuacja, perspektywy i dostępne rozwiązania”.
 
Rynek nieruchomości zarówno w Polsce, jak i w krajach europejskich w istotny sposób odczuwa skutki pandemii COVID -19. Ograniczenia w zakresie przemieszczania się i prowadzenia handlu, a także wzrost znaczenia pracy zdalnej w istotny sposób wpływają lub wpłyną na rynek nieruchomości komercyjnych. Zaproponowane rozwiązania w ramach tarczy antykryzysowej oraz finansowej są także dostępne dla sektora nieruchomości. Do dyspozycji pozostają również inne mechanizmy już istniejące.

W ramach webcastu porozmawiano o potrzebach sektora, wskazano praktyczne rozwiązania finansowe i podatkowe wynikające z tarczy i innych dostępnych instrumentów, zaprezentowno w jaki sposób pandemia COVID-19 może wpłynąć na wycenę aktywów oraz krótko omówiono sytuację w innych państwach Unii Europejskiej więcej informacji
Retransmisja z webcastu "Branża nieruchomości komercyjnych w dobie pandemii, obecna sytuacja, perspektywy i dostępne rozwiązania" dostępna na żądanie.

Spotkanie z ramienia KPMG w Polsce poprowadzili:   Wśród gości specjalnych znaleźli się: 
Na czacie odpowiadali eksperci z Działu Doradztwa Podatkowego w KPMG w Polsce: Jarosław Nóżewski oraz Konrad Zawrotniak.   


W celu rejestracji na retransmisje, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Retransmisja będzie dostępna do 23 kwietnia 2022 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

Na żądanie: Tarcza Antykryzysowa dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 22.04.2020 r., godz. 13:55

Rejestracja trwa do: 22.04.2022 r., godz. 13:55

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Na żądanie: Tarcza Antykryzysowa dla dużych i średnich przedsiębiorstw
Podczas webinarium przedstawiono możliwości istniejące w ramach uchwalonych już rozwiązań zawartych w tzw. Tarczy Antykryzysowej, jak również zapowiedzianych kolejnych instrumentów, z których mogą skorzystać duże i średnie przedsiębiorstwa. Dla takich podmiotów istotne mogą okazać się w szczególności rozwiązania dotyczące pozyskania dodatkowego finansowania, otrzymania dotacji umożliwiających utrzymanie poziomu zatrudnienia, czy uzyskania gwarancji lub poręczeń kredytowych.

Dla utrzymania płynności finansowej niezbędne może być również skorzystanie z instrumentów umożliwiających odroczenie terminów płatności podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych lub uzyskanie ulg w tym zakresie. W trakcie webinarium zaprezentowane zostaną przesłanki i procedury umożliwiające otrzymanie wsparcia. więcej informacji
Retransmisja webcastu "Tarcza Antykryzysowa dla dużych i średnich przedsiębiorstw" dostępna na żądanie.

Zakres tematyczny: Prelegenci: Podczas webinarium na pytania zadawane przez uczestników na chacie odpowiadał Łukasz Piwowarczyk, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.


W celu rejestracji na retransmisje, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Retransmisja będzie dostępna do 22 kwietnia 2022 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

Na żądanie: Wnioski o dofinansowanie z FGŚP | Wnioski o odroczenie zapłaty podatku

Data rozpoczęcia: 16.04.2020 r., godz. 10:55

Rejestracja trwa do: 16.04.2022 r., godz. 11:55

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Na żądanie: Wnioski o dofinansowanie z FGŚP | Wnioski o odroczenie zapłaty podatku
Zapraszamy na retransmisję webcastu "Praktyczne aspekty składania wniosków o dofinansowanie z FGŚP oraz wniosków o odroczenie zapłaty podatku".

Eksperci KPMG przedstawiają najważniejsze elementy wniosku o dofinansowanie z FGŚP (art. 15g ustawy antykryzysowej) i omówią kwestie problematyczne, które można napotkać. Omówione zostają również najważniejsze załączniki do wniosku oraz działanie systemu składania wniosków. W drugiej części przedstawiane zostają kluczowe zasady składania wniosków o odroczenie zapłaty podatku i związane z tym konsekwencje.

Retransmisja webcastu organizowany przez KPMG oraz Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną "Praktyczne aspekty składania wniosków o dofinansowanie z FGŚP oraz wniosków o odroczenie zapłaty podatku" dostępna na żądanie więcej informacji
Prelegenci Rejestracja

W celu rejestracji na retransmisje, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Retransmisja będzie dostępna do 16 kwietnia 2022 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

Na żądanie: Tymczasowy pracownik cyfrowy. Czyli jak optymalnie zapewnić wymagane zasoby?

Data rozpoczęcia: 15.04.2020 r., godz. 13:55

Rejestracja trwa do: 15.04.2022 r., godz. 15:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Na żądanie: Tymczasowy pracownik cyfrowy. Czyli jak optymalnie zapewnić wymagane zasoby?
Trudności związane z pozyskaniem wymaganych zasobów zostały pogłębione pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. W wielu przypadkach pojawiła się również konieczność realizowania nowych zadań, większego wolumenu realizacji obecnych zadań czy konieczność zmiany sposobu ich realizacji, a obecne zasoby ludzkie są niewystarczające, niedostępne lub zbyt obciążone. Przekonaj się jak może Ci pomóc technologia robotyzacji procesów biznesowych (RPA) – czyli Twój tymczasowy pracownik cyfrowy. Bot RPA to oprogramowanie, które wykona zadania na istniejących systemach, podobnie jak wykonuje je człowiek. więcej informacji
Eksperci KPMG pomagają zrozumieć inne korzyści wynikające z udostępniania bota RPA w formie usługi świadczonej w uzgodnionym wymiarze czasu do realizacji wskazanych zadań, czyli pozyskania dodatkowych zasobów (tzw. BaaS – Bot as a Service). Po czasie pojedynczych  tygodni, możesz posiadać uruchomionego Tymczasowego Pracownika Cyfrowego , który będzie samodzielnie wykonywał powierzone mu zadania. Tak długo, jak będziesz go potrzebował.

Prelegenci:
Retransmisja webcastu "Tymczasowy pracownik cyfrowy. Czyli jak optymalnie zapewnić wymagane zasoby?" dostępna na żądanie.
 
W celu rejestracji na retransmisje, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Retransmisja będzie dostępna do 15 kwietnia 2022 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

Na żądanie: Indywidualne ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych

Data rozpoczęcia: 08.04.2020 r., godz. 13:55

Rejestracja trwa do: 08.04.2022 r., godz. 13:55

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Na żądanie: Indywidualne ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych
Pandemia stanowi dla przedsiębiorców poważne wyzwanie, w związku z którym kluczowe stają się aspekty dotyczące płynności finansowej przedsiębiorstwa. Rozwiązania zawarte w tzw. „Tarczy antykryzysowej” dla wielu mogą okazać się niewystarczające. Dotychczasowe przepisy oferują przedsiębiorcom będącym w szczególnie trudnej sytuacji możliwości ubiegania się o indywidualne ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych. W trakcie webinarium zostaną przedstawione rozwiązania w tym zakresie.
  więcej informacji
Retransmisja webcastu "Indywidualne ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych" dostępna na żądanie.

Zakres tematyczny Prelegenci: W celu rejestracji na retransmisje, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Retransmisja będzie dostępna do 8 kwietnia 2022 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.
 

Na żadanie: Ryzyko zarządzania dostępnością zasobów ludzkich w czasach pandemii COVID-19

Data rozpoczęcia: 07.04.2020 r., godz. 10:55

Rejestracja trwa do: 07.04.2022 r., godz. 12:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Na żadanie: Ryzyko zarządzania dostępnością zasobów ludzkich w czasach pandemii COVID-19
Posiadanie pracowników, którzy są zaangażowani i wydajni, jest konieczne, aby firma mogła efektywnie planować ciągłość swojego działania. Obecna sytuacja związana z koniecznością wykonywania przez dużą liczbę pracowników swojej pracy zdalnie oraz ograniczona czasowo dostępność pracowników, rodzi ryzyko związane z zarządzaniem talentami. więcej informacji
W trakcie retransmisji webinarium pomożemy zidentyfikować i ocenić poziom ponoszonego przez przedsiębiorstwa ryzyka zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście 5 kluczowych parametrów tj.: Zostaną omówione również kluczowe elementy Employee Experience oraz najważniejsze aspekty wynikające z  pozyskania nowych zasobów w wyniku robotyzacji i automatyzacji procesów. Podejście to ma za zadanie pomóc w tworzeniu planów ograniczenia ryzyka zarządzania zasobami ludzkimi oraz wspierać podejmowanie świadomych decyzji zarządczych.

Prelegenci: Retransmisja webcastu "Ryzyko zarządzania dostępnością zasobów ludzkich w czasach pandemii COVID-19" dostępna na żądanie.

W celu rejestracji na retransmisje, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Retransmisja będzie dostępna do 7 kwietnia 2022 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

Na żądanie: Pandemia jako siła wyższa – umowy z kontrahentami i pracownicy

Data rozpoczęcia: 03.04.2020 r., godz. 14:55

Rejestracja trwa do: 26.01.2021 r., godz. 14:55

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zaloguj się aby obejrzeć
Dowiedz się więcej
Na żądanie: Pandemia jako siła wyższa – umowy z kontrahentami i pracownicy
Pandemia COVID-19 stanowi zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Wykonywanie umów staje się często niezwykle utrudnione lub niemożliwe. W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji związanych z niewykonaniem umów może zachodzić konieczność stosowania szczególnych rozwiązań prawnych.

Podczas pierwszej części webinarium opowiemy, jakie rozwiązania mogą zostać wykorzystane przez przedsiębiorców, którzy w związku z pandemią nie są w stanie wykonać umów oraz przez przedsiębiorców, których kontrahenci nie wykonują swych zobowiązań. Druga część webinarium zostanie poświęcona wyzwaniom, przed którymi stoją obecnie pracodawcy oraz nadzwyczajnym rozwiązaniom w zakresie prawa pracy wprowadzonym w związku z pandemią. więcej informacji
Retransmisja webcastu "Pandemia jako siła wyższa – umowy z kontrahentami i pracownicy" dostępna na żądanie.

Zakres tematyczny

Pandemia jako siła wyższa – umowy z kontrahentami:    Pandemia jako siła wyższa pracownicy:   Prelegenci: W celu rejestracji na retransmisje, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Retransmisja będzie dostępna do 3 kwietnia 2022 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

Na żądanie: Rozwiązania dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej

Data rozpoczęcia: 01.04.2020 r., godz. 10:55

Rejestracja trwa do: 26.01.2021 r., godz. 12:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zaloguj się aby obejrzeć
Dowiedz się więcej
Na żądanie: Rozwiązania dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej
Podczas retransmisji webcastu, eksperci KPMG przedstawiają praktyczne zastosowanie rozwiązań zawartych w rządowym pakiecie tarczy antykryzysowej. Dodatkowo zostaną omówione istniejące rozwiązania i mechanizmy, które można zastosować w sytuacji problemów wynikających z przestojami czy spadkiem obrotów. Eksperci KPMG omówią też wybrane mechanizmy prawne, które można zastosować w zaistniałej sytuacji, dotyczące kwestii umów z dostawcami lub odbiorcami, a także wybrane kwestie pracownicze. więcej informacji
 Retransmisja webcastu organizowanego przez KPMG oraz Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną "Rozwiązania dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej i nie tylko" dostępna na żądanie.

Prelegenci Rejestracja

W celu rejestracji na retransmisje, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Retransmisja będzie dostępna do 1 kwietnia 2022 r.
Udział w retransmisji jest bezpłatny.

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.