Webcasty KPMG

Eksperci KPMG na bieżąco śledzą zmiany i trendy ważne dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce i na świecie. Dzielimy się swoją wiedzą przygotowując liczne artykuły, alerty oraz badania i analizy rynkowe, jak również w trakcie wydarzeń stacjonarnych oraz online.

więcej informacji

Webcasty KPMG to wydarzenia online prowadzone przez naszych ekspertów, którzy bazując na swoim doświadczeniu zawodowym i wiedzy, analizują i omawiają kwestie istotne dla firm.

Na niniejszej stronie mogą Państwo:

 • rozpocząć rejestrację na konkretny Webcast i
 • zasubskrybować interesujące Państwa tematy, aby otrzymywać powiadomienia o nowych publikacjach i wydarzeniach KPMG, bezpośrednio na wskazany adres e-mail.

Uwaga: Jeden adres e-mail może być użyty do rejestracji tylko jednej osoby.

Jeżeli już wcześniej dokonaliście Państwo rejestracji w systemie subskrypcyjnym KPMG, mogą Państwo zalogować się ponownie, aby m.in. edytować dane, zmieniać zakres subskrypcji bądź usunąć swój profil. Więcej informacji o systemie subskrypcyjnym KPMG znajdą Państwo w dziale FAQ.

Ceny transferowe: doświadczenia z pierwszego roku obowiązywania nowych przepisów

Data rozpoczęcia: 04.02.2019 r., godz. 15:00

Rejestracja trwa do: 31.03.2019 r., godz. 23:59

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: ograniczony

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Ceny transferowe: doświadczenia z pierwszego roku obowiązywania nowych przepisów
Prelekcja wygłoszona w ramach IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG

Temat:
Ceny transferowe: doświadczenia z pierwszego roku obowiązywania nowych przepisów i przedstawienie planowanych zmian na 2019 rok
Prelegenci: Jacek Bajger, Monika Palmowska
Zakres tematyczny prelekcji:
• Praktyczne doświadczenia z kontroli w zakresie cen transferowych
• Planowane zmiany w przepisach na 2019 rok: kiedy dokumentować transakcje krajowe, safe harbours
• Postępowania APA; MAP; Arbitraż – jak nie dać się kontroli
• Forum cen transferowych i inicjatywy Ministerstwa Finansów więcej informacji
Informacje o prelegentach:

Jacek Bajger
Doradca podatkowy
Partner, dział doradztwa podatkowego, szef zespołu ds. cen transferowych
jbajger@kpmg.pl 

Specjalizuje się w zakresie doradztwa podatkowego, w tym w szczególności w zakresie cen transferowych i w tym zakresie posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe. Od 2001 r. kieruje zespołem ds. cen transferowych oraz koordynuje usługi KPMG dotyczące doradztwa w zakresie cen transferowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Odpowiada również za kompleksowe doradztwo podatkowo-prawne w zakresie problematyki transakcji z podmiotami powiązanymi, w tym m.in. przygotowanie analiz ekonomicznych i porównawczych oraz dokumentacji podatkowej. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych oraz negocjacjach z Ministrem Finansów w zakresie porozumień cenowych. Koordynuje również bieżące doradztwo podatkowe w pełnym zakresie dla wielu polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych z różnych sektorów. Często występuje jako prelegent na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach i szkoleniach w zakresie cen transferowych. Jest autorem szeregu publikacji w zakresie cen transferowych w ogólnopolskich dziennikach oraz specjalistycznych polskich i zagranicznych periodykach (m.in. Przegląd Podatkowy, International Tax Review, Euromoney Corporate Tax Handbook itd.). Jego doświadczenie sektorowe obejmuje m.in. branże: bankową i usług finansowych, motoryzacyjną, nieruchomości, farmaceutyczną, przetwórstwo spożywcze, przemysł elektroniczny. Pracuje w KPMG od 2001 roku.

Monika Palmowska
Doradca podatkowy
Partner, dział doradztwa podatkowego, zespół ds. cen transferowych
mpalmowska@kpmg.pl 

Rozpoczęła pracę w doradztwie podatkowym w 1998 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Od 2001 r. specjalizuje się w tematyce cen transferowych. W lipcu 2003 r. dołączyła do zespołu cen transferowych KPMG. Zajmuje się doradztwem w zakresie restrukturyzacji, tworzenia i modelowania łańcucha dostaw, transferu wartości niematerialnych i prawnych oraz tworzeniu międzynarodowych i polskich struktur holdingowych w różnych sektorach gospodarki, w tym z sektorze finansowym, nowoczesnych technologii, branży consumer markets. Prowadzi liczne projekty dotyczące opracowania modelowych rozwiązań dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, projektowania i optymalizacji struktur rozliczeń, bieżącego doradztwa w zakresie cen transferowych, przygotowania analiz ekonomicznych w celu ustalenia rynkowego poziomu cen transferowych oraz dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi. Koordynuje bieżące doradztwo podatkowe dla wielu polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Aktywnie uczestniczy w obronie zasad rozliczeń i polityki cen transferowych podmiotów powiązanych kwestionowanych przez władze podatkowe w trakcie kontroli. Zaangażowana w negocjacje w ramach procedury zawierania porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych z Ministrem Finansów.

REJESTRACJA
Uczestnicy Kongresu (zarówno w formie stacjonarnej jak i online) mogą uzyskać dostęp do nagrania poprzez wpisanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Kongres. Osoby niebiorące udziału w wydarzeniu proszone są o dokonanie rejestracji. Dostęp do nagrania będzie możliwy po otrzymaniu potwierdzenia mailowego. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do retransmisji podmiotom prowadzącym działalność konkurencyjną wobec KPMG w Polsce.

Monitoring Horyzontalny - współpraca z KAS w ramach Programu Współdziałania

Data rozpoczęcia: 04.02.2019 r., godz. 15:00

Rejestracja trwa do: 31.03.2019 r., godz. 23:59

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: ograniczony

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Monitoring Horyzontalny - współpraca z KAS w ramach Programu Współdziałania
Prelekcja wygłoszona w ramach IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG

Temat: Monitoring Horyzontalny - współpraca z Krajową Administracją Skarbową (KAS) w ramach Programu Współdziałania
Prelegent: Mirosław Michna
Zakres tematyczny prelekcji:
• Zasady, cele, korzyści Programu Współdziałania
• Etapy współpracy pomiędzy podatnikiem a Krajową Administracją Skarbową
• Audyt wstępny i monitorujący
• Założenia Programu Pilotażowego
• Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego więcej informacji
Informacje o prelegencie:

Mirosław Michna
Doradca podatkowy, radca prawny
Partner, dział doradztwa podatkowego
mmichna@kpmg.pl 

Mirosław jest Partnerem w KPMG, gdzie kieruje zespołem doradców dla sektora motoryzacyjnego oraz biurami KPMG w Krakowie i Katowicach. Mirek specjalizuje się w doradztwie podatkowym z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku od osób fizycznych. W swojej karierze kierował wieloma projektami z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego oraz fuzji (w tym projektami typu due diligence). Wielokrotnie doradzał w procesach prywatyzacji oraz reorganizacji grup spółek (przekształcenia, połączenia, podziały, podatkowe grupy kapitałowe). Doradza spółkom polskim i zagranicznym – w szczególności w zakresie bieżącego doradztwa dla przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego, przemysłowego, także w zakresie doradztwa na rzecz podmiotów działających na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Mirek jest współautorem publikacji na temat branży motoryzacyjnej wydanych wspólnie przez KPMG i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

REJESTRACJA
Uczestnicy Kongresu (zarówno w formie stacjonarnej jak i online) mogą uzyskać dostęp do nagrania poprzez wpisanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Kongres. Osoby niebiorące udziału w wydarzeniu proszone są o dokonanie rejestracji. Dostęp do nagrania będzie możliwy po otrzymaniu potwierdzenia mailowego. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do retransmisji podmiotom prowadzącym działalność konkurencyjną wobec KPMG w Polsce.

Planowane zmiany w VAT - co nas czeka w latach 2019 i 2020?

Data rozpoczęcia: 04.02.2019 r., godz. 15:00

Rejestracja trwa do: 31.03.2019 r., godz. 23:59

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: ograniczony

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Planowane zmiany w VAT - co nas czeka w latach 2019 i 2020?
Prelekcja wygłoszona w ramach IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG

Temat: Planowane zmiany w VAT - co nas czeka w latach 2019 i 2020?
Prelegent: Agnieszka Laskowska
Zakres tematyczny prelekcji:
• Planowane zmiany w VAT – co nas czeka w latach 2019 i  2020?
- Nowa matryca stawek VAT
- Wiążąca Informacja Stawkowa
- Likwidacja deklaracji VAT/VAT UE i nowa struktura JPK
- Drobne zmiany, o których warto pamiętać
• Interesujące orzecznictwo w VAT - podsumowanie 2018 roku

  więcej informacji
Informacje o prelegencie:

Agnieszka Lasowska
Doradca podatkowy
Dyrektor, dział doradztwa podatkowego, zespół ds. VAT
alaskowska@kpmg.pl 

Agnieszka jest Dyrektorem w KPMG, posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Do KPMG dołączyła w 2004 roku, specjalizując się od początku w podatku od towarów i usług. Agnieszka prowadziła liczne projekty w zakresie optymalizacji rozliczeń VAT w transakcjach międzynarodowych, opracowywała procedury podatkowe, z sukcesem reprezentowania klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, prowadziła liczne szkolenia w zakresie VAT, a także brała udział w bieżącym doradztwie podatkowym dla podmiotów z różnych sektorów gospodarki. Jest współautorem publikacji KPMG a także artykułów prasowych w tematach podatkowych.

REJESTRACJA
Uczestnicy Kongresu (zarówno w formie stacjonarnej jak i online) mogą uzyskać dostęp do nagrania poprzez wpisanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Kongres. Osoby niebiorące udziału w wydarzeniu proszone są o dokonanie rejestracji. Dostęp do nagrania będzie możliwy po otrzymaniu potwierdzenia mailowego. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do retransmisji podmiotom prowadzącym działalność konkurencyjną wobec KPMG w Polsce.

CIT po rewolucji - ostatni rok obowiązywania?

Data rozpoczęcia: 04.02.2019 r., godz. 15:00

Rejestracja trwa do: 31.03.2019 r., godz. 23:59

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: ograniczony

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
CIT po rewolucji - ostatni rok obowiązywania?
Prelekcja wygłoszona w ramach IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG

Temat: CIT po rewolucji - ostatni rok obowiązywania?
Prelegent: Rafał Ciołek
Zakres tematyczny prelekcji:
•Wybrane problemy ze stosowaniem w praktyce przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku.
• Zmiany w zakresie minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych – podatek od przychodów z budynków (w tym zasady zwrotu nadpłaty podatku za 2018 rok)
• Wybrane zmiany obowiązujące od 2019 roku:
- Nowe zasady opodatkowania podatkiem u źródła
- Zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności
- Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax)
- Hipotetyczne koszty fi nansowania (Notional Interest Deduction)
- Pozostałe zmiany
• Aktualności więcej informacji
Informacje o prelegencie:

Rafał Ciołek
Doradca podatkowy
Partner, dział doradztwa podatkowego, szef zespołu ds. podatku dochodowego od osób prawnych
rciolek@kpmg.pl 

Rafał zajmuje się doradztwem podatkowym od ponad 18 lat. Pracę w KPMG rozpoczął w 2004 r., od roku 2014 jako partner. W latach 2014 i 2015 został uznany za najlepszego w Polsce specjalistę w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wg rankingu dziennika Rzeczpospolita. Specjalizuje się w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, począwszy od konsekwencji podatkowych transakcji dokonywanych w kraju po konsekwencje międzynarodowego przepływu kapitału, towarów i usług. Uczestniczył w planowaniu szeregu międzynarodowych struktur podatkowych dla grup kapitałowych oraz nadzorował podatkowe aspekty połączeń, przejęć oraz innych przekształceń własnościowych i organizacyjnych. Doradzał klientom przy wdrażaniu wielu optymalnych podatkowo scenariuszy wyjścia z inwestycji w Polsce. Jest członkiem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, gdzie przewodniczy pracom Zespołu ds. podatków bezpośrednich. Często bierze aktywny udział w procesie legislacyjnym; uczestniczył w pracach szeregu komisji sejmowych i zespołów eksperckich. Większość czasu poza pracą spędza z dwoma synami i dużym szwajcarskim psem pasterskim, a nieliczne pozostałe wolne chwilie grając w tenisa lub próbując robić meble z drewna.

REJESTRACJA
Uczestnicy Kongresu (zarówno w formie stacjonarnej jak i online) mogą uzyskać dostęp do nagrania poprzez wpisanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Kongres. Osoby niebiorące udziału w wydarzeniu proszone są o dokonanie rejestracji. Dostęp do nagrania będzie możliwy po otrzymaniu potwierdzenia mailowego. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do retransmisji podmiotom prowadzącym działalność konkurencyjną wobec KPMG w Polsce.

Digital Tax - Opodatkowanie Gospodarki Cyfrowej

Data rozpoczęcia: 04.02.2019 r., godz. 15:00

Rejestracja trwa do: 31.03.2019 r., godz. 23:59

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: ograniczony

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Digital Tax - Opodatkowanie Gospodarki Cyfrowej
Prelekcja wygłoszona w ramach IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG

Temat: Digital Tax - Opodatkowanie Gospodarki Cyfrowej
Prelegent: Marcin Rudnicki
Zakres tematyczny prelekcji:
• Rozwój założeń dotyczących nowelizacji przepisów o gospodarce cyfrowej
• Trzy główne ośrodki, które nadają ton dyskusji
• Wiążące propozycje dyrektyw przedstawionych przez Unię Europejską
• Proponowane zmiany oraz skutki ich wprowadzenia więcej informacji
Informacje o prelegencie:

Marcin Rudnicki
Doradca podatkowy
Partner, dział doradztwa podatkowego, szef zespołu ds. podatków międzynarodowych
mrudnicki@kpmg.pl 

Marcin posiada ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie podatkowym, z czego osiem miesięcy pracował w KPMG w Londynie w Zespole Podatków i Finansów Międzynarodowych. Obecnie kieruje Zespołem Podatków Międzynarodowych w KPMG w Polsce. Specjalizuje się w projektach z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego, w tym prawa Unii Europejskiej. Doradzał przy realizacji inwestycji zagranicznych w Polsce oraz przy polskich inwestycjach za granicą, także w zakresie późniejszych procesów restrukturyzacyjnych. Ma doświadczenie w stosowaniu zasad dotyczących cen transferowych. Marcin posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami w odniesieniu do opodatkowania w Polsce, w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Ostatnio Marcin kieruje także zespołem Technologii Podatkowych, który zajmuje się dostarczaniem funkcjonalnych rozwiązań informatycznych będących odpowiedzią na wyzwania podatkowe, rachunkowe i regulacyjne stawiane podatnikom przez przepisy lub wynikające z potrzeb klientów KPMG.

REJESTRACJA
Uczestnicy Kongresu (zarówno w formie stacjonarnej jak i online) mogą uzyskać dostęp do nagrania poprzez wpisanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Kongres. Osoby niebiorące udziału w wydarzeniu proszone są o dokonanie rejestracji. Dostęp do nagrania będzie możliwy po otrzymaniu potwierdzenia mailowego. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do retransmisji podmiotom prowadzącym działalność konkurencyjną wobec KPMG w Polsce.

Innovation Box - domknięcie łańcucha zachęt na działalność rozwojową

Data rozpoczęcia: 04.02.2019 r., godz. 15:00

Rejestracja trwa do: 31.03.2019 r., godz. 23:59

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: ograniczony

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Innovation Box - domknięcie łańcucha zachęt na działalność rozwojową
Prelekcja wygłoszona w ramach IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG

Temat: Innovation Box - domknięcie łańcucha zachęt na działalność rozwojową
Prelegent: Kiejstut Żagun
Zakres tematyczny prelekcji:
• Nowa stawka 5% podatku dochodowego dla innowatorów
• Połączenie ulgi B+R z Innovation Box
• Inne ulgi i dotacje wspierające innowacje u przedsiębiorców więcej informacji
Informacje o prelegencie:

Kiejstut Żagun
Doradca podatkowy
Dyrektor, dział doradztwa podatkowego, szef zespołu ds. innowacji, ulg i dotacji
kzagun@kpmg.pl

Kiejstut jest szefem zespołu Innowacji, ulg i dotacji KPMG i członkiem międzynarodowej grupy ekspertów KPMG R&D&Innovation Tax Incentives Network oraz Global Location & Expansion Services (GLES). Ma wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu ulgi i dotacji dla przedsiębiorców. W szczególności koncentruje się na pozyskiwaniu ulg i dotacji dla przedsiębiorców w zakresie B+R+I. Od lat wspiera przedsiębiorstwa w procesach związanych z przygotowaniem strategii finansowania, co przekłada się na wielomilionowe wsparcie dla podmiotów, z którymi współpracował. Kiejstut posiada doświadczenie w pozyskiwaniu środków z Funduszy Strukturalnych UE, środków krajowych, inicjatyw UE oraz innych źródeł wsparcia inwestycji, prac B+R, działalności innowacyjnej oraz ochrony środowiska. Jest prelegentem na licznych konferencjach i seminariach poświęconych prawu podatkowemu oraz zagadnieniom z zakresu ulg i dotacji oraz uczestnikiem rozmów i konsultacji z instytucjami publicznymi.

REJESTRACJA
Uczestnicy Kongresu (zarówno w formie stacjonarnej jak i online) mogą uzyskać dostęp do nagrania poprzez wpisanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Kongres. Osoby niebiorące udziału w wydarzeniu proszone są o dokonanie rejestracji. Dostęp do nagrania będzie możliwy po otrzymaniu potwierdzenia mailowego. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do retransmisji podmiotom prowadzącym działalność konkurencyjną wobec KPMG w Polsce.

Jak zminimalizować ryzyko opodatkowania w transakcjach międzynarodowych

Data rozpoczęcia: 04.02.2019 r., godz. 15:00

Rejestracja trwa do: 31.03.2019 r., godz. 23:59

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: ograniczony

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Jak zminimalizować ryzyko opodatkowania w transakcjach międzynarodowych
Prelekcja wygłoszona w ramach IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG

Temat: Jak zminimalizować ryzyko opodatkowania w transakcjach międzynarodowych
Prelegent: Katarzyna Nosal-Gorzeń
Zakres tematyczny prelekcji:
• Stan prawny w ramach Unii Europejskiej
• Kluczowe aspekty analizy statusu podatkowego podmiotów zagranicznych z polskiej perspektywy
• Koncepcja rzeczywistego właściciela
• Aspekty praktyczne na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej więcej informacji
Informacje o prelegencie:

Katarzyna Nosal-Gorzeń
Doradca podatkowy
Partner, dział doradztwa podatkowego, zespół ds. fuzji i przejęć
knosal@kpmg.pl 

Katarzyna specjalizuje się w branżach: nieruchomości, private equity, energetyka, FMCG, ochrona zdrowia, telekomunikacja. Ściśle współpracuje z zarządami doradzając w procesach przejęć, restrukturyzacji, deinwestycji, greenfield i brownfield investments, strukturyzacji finansowania oraz w bieżącej działalności operacyjnej. Odpowiedzialna za projekty związane z tworzeniem międzynarodowych struktur inwestycyjnych i modelowaniem transakcji wewnątrzgrupowych i zewnętrznych od strony podatkowych aspektów. Kreatywna i szybko reagująca na zmieniające się otoczenie biznesowe. Zawsze skoncentrowana na najwyższej jakości rozwiązaniach, każdorazowo dopasowanych do konkretnej sytuacji klientów.

REJESTRACJA
Uczestnicy Kongresu (zarówno w formie stacjonarnej jak i online) mogą uzyskać dostęp do nagrania poprzez wpisanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Kongres. Osoby niebiorące udziału w wydarzeniu proszone są o dokonanie rejestracji. Dostęp do nagrania będzie możliwy po otrzymaniu potwierdzenia mailowego. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do retransmisji podmiotom prowadzącym działalność konkurencyjną wobec KPMG w Polsce.

PIT i ubezpieczenie społeczne - nowości i zmiany w 2019 roku

Data rozpoczęcia: 04.02.2019 r., godz. 15:00

Rejestracja trwa do: 31.03.2019 r., godz. 23:59

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: ograniczony

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
PIT i ubezpieczenie społeczne - nowości i zmiany w 2019 roku
Prelekcja wygłoszona w ramach IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG

Temat: PIT i ubezpieczenie społeczne - nowości i zmiany w 2019 roku
Prelegenci: Andrzej Marczak, Mateusz Kobyliński
Zakres tematyczny prelekcji:
• Zmiany w przepisach PIT
• Zmiany w przepisach ZUS
• Danina solidarnościowa
• Konwencja MLI więcej informacji
Informacje o prelegentach:

Andrzej Marczak
Doradca podatkowy
Partner, dział doradztwa podatkowego, szef zespołu Global Mobility Services - PIT
amarczak@kpmg.pl 

Andrzej Marczak ma ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, głównie w zakresie opodatkowania dochodów osobistych, optymalizacji opodatkowania dla międzynarodowej kadry kierowniczej, bieżących rozliczeń podatkowych, planowania struktur podatkowych. Posiada doświadczenie w doradztwie dla pracodawców związanym z zatrudnianiem pracowników, ubezpieczeniami społecznymi, prawem pracy oraz podatkami międzynarodowymi. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Występuje jako prelegent na licznych seminariach podatkowych w Polsce, jak i za granicą oraz jako komentator wydarzeń podatkowych dla ogólnokrajowej prasy, radia i telewizji. Jest autorem wielu publikacji podatkowych i został wybrany w latach 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 najlepszym specjalistą w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych wg Ogólnopolskiego Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego przez dziennik „Rzeczpospolita”. Andrzej jest członkiem Rady Nadzorczej Stowarzyszenia International Fiscal Association oraz wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Mateusz Kobyliński
Doradca podatkowy
Partner, dział doradztwa podatkowego, zespół Global Mobility Services - PIT
mkobylinski@kpmg.pl 

Posiada ponad 21-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, specjalizując się w usługach dla pracodawców i międzynarodowej kadry kierowniczej w takich dziedzinach jak podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenia społeczne oraz innych zagadnieniach, m.in. obsłudze płacowo-kadrowej, doradztwie w zakresie struktur wynagradzania, doradztwie w zakresie pracowniczych planów opcji na akcje i podobnych programów motywacyjnych. W swojej bieżącej pracy szeroko współpracuje z zagranicznymi biurami KPMG odnośnie obsługi podatkowo-ubezpieczeniowej migrujących populacji pracowników i jest autorem licznych publikacji o tematyce podatkowo-ubezpieczeniowej w języku polskim i angielskim. Na swoim koncie ma wielokrotne występy jako mówca na krajowych i międzynarodowych konferencjach, w tym także organizowanych w Polsce we współpracy z międzynarodowymi izbami handlowymi. Reprezentuje licznych klientów przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Narodowym Funduszem Zdrowia.


REJESTRACJA
Uczestnicy Kongresu (zarówno w formie stacjonarnej jak i online) mogą uzyskać dostęp do nagrania poprzez wpisanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Kongres. Osoby niebiorące udziału w wydarzeniu proszone są o dokonanie rejestracji. Dostęp do nagrania będzie możliwy po otrzymaniu potwierdzenia mailowego. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do retransmisji podmiotom prowadzącym działalność konkurencyjną wobec KPMG w Polsce.

XBRL – nadchodzące wymagania. Kogo dotyczą, na czym polegają i jakie niosą ze sobą wyzwania?

Data rozpoczęcia: 04.02.2019 r., godz. 15:00

Rejestracja trwa do: 31.03.2019 r., godz. 23:59

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: ograniczony

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
XBRL – nadchodzące wymagania. Kogo dotyczą, na czym polegają i jakie niosą ze sobą wyzwania?
Prelekcja wygłoszona w ramach IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG

Temat: XBRL – nadchodzące wymagania. Kogo dotyczą, na czym polegają i jakie niosą ze sobą wyzwania?
Prelegenci: Monika Warmbier, Marek Żyliński
Zakres tematyczny prelekcji:
• Co to jest taksonomia XBRL i jakie są jej cele?
• W jakim zakresie XBRL dotyczy spółek działających w Polsce?
• Kiedy należy wdrożyć XBRL i w jaki sposób podejść do jej wdrożenia? więcej informacji
Informacje o prelegentach:

Monika Warmbier
Biegły rewident
Partner i szef zespołu doradztwa rachunkowego dla przedsiębiorstw sektora niefinansowego
mwarmbier@kpmg.pl 

Monika jest Partnerem w KPMG i ma ponad 17 lat doświadczenia w badaniu i doradztwie dotyczącym sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, w tym również we wdrażaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Podczas swojej pracy zdobyła cenne doświadczenie pracując dla Audit New Zealand, dostawcy usług badania sprawozdań finansowych i innych usług poświadczających dla jednostek sektora publicznego. Zadania Moniki w Audit New Zealand polegały na nadzorowaniu badania sprawozdań finansowych jednostek budżetowych oraz wsparciu Audit New Zealand we wdrażaniu MSSF. W latach 2008 – 2011 Monika pracowała w Dziale Wsparcia Technicznego (Department of Professional Practice), wspierając zespoły audytowe w prawidłowym stosowaniu MSSF, ustawy o rachunkowości oraz standardów rewizji finansowej. W 2011 roku Monika rozpoczęła pracę w Dziale Doradztwa Rachunkowego i zajmuje się głównie doradztwem w zakresie MSSF. Monika prowadziła również liczne szkolenia dla pionów finansowo-księgowych w zakresie sprawozdawczości i praktycznego zastosowania MSSF; prezentacje na konferencjach finansowo-księgowych dla pracowników wyższego szczebla i Zarządów.


Marek Żyliński
Biegły rewident, ACCA
Starszy menedżer, zespół doradztwa rachunkowego dla przedsiębiorstw sektora niefinansowego
mzylinski@kpmg.pl 

W latach 2006-2014 Marek pracował w dziale audytu KPMG, gdzie zajmował się badaniem sprawozdań finansowych jednostek sektora finansowego, w tym szczególności zakładów ubezpieczeń. Po pracy w audycie pracował w dziale sprawozdawczości finansowej dużej grupy ubezpieczeniowo-finansowej działającej w Polsce, gdzie odpowiadał za koordynację procesów sprawozdawczych na potrzeby grupowe i statutowe, jak również za sprawozdawczość na potrzeby zarządcze. W 2016 r. dołączył do Zespołu Doradztwa Rachunkowego, gdzie zajmuje się przede wszystkim wsparciem klientów przy wdrożeniach MSSF 15 Przychody z umów z klientami oraz MSSF 16 Leasing (zarówno w Polsce, jak i innych krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej), jak również przejściu na MSSF przy sporządzaniu sprawozdań statutowych. Marek zajmuje się również wsparciem klientów przy ujęciu nietypowych transakcji w księgach rachunkowych (niestandardowe umowy), rozliczeniu transakcji nabycia jednostek oraz restrukturyzacji (podziały, połączenia).

REJESTRACJA
Uczestnicy Kongresu (zarówno w formie stacjonarnej jak i online) mogą uzyskać dostęp do nagrania poprzez wpisanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Kongres. Osoby niebiorące udziału w wydarzeniu proszone są o dokonanie rejestracji. Dostęp do nagrania będzie możliwy po otrzymaniu potwierdzenia mailowego. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do retransmisji podmiotom prowadzącym działalność konkurencyjną wobec KPMG w Polsce.

Nowe regulacje dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji

Data rozpoczęcia: 04.02.2019 r., godz. 15:00

Rejestracja trwa do: 31.03.2019 r., godz. 23:59

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: ograniczony

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Nowe regulacje dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji
Prelekcja wygłoszona w ramach IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG

Temat: Nowe regulacje dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji
Prelegent: Paweł Barański
Zakres tematyczny prelekcji:
• Cel wprowadzenia nowych przepisów
• Warunki otrzymania decyzji o wsparciu
• Zasady korzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie decyzji więcej informacji
Informacje o prelegencie:

Paweł Barański
Doradca podatkowy
Partner, dział doradztwa podatkowego
pbaranski@kpmg.pl 

Paweł Barański posiada dwudziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa podatkowego dla firm z wielu branż, m.in. motoryzacyjnej, energetycznej oraz spółek działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Od 11 lat jest odpowiedzialny za dział doradztwa podatkowego KPMG w Katowicach, który koncentruje się na obsłudze klientów mających siedzibę w województwie śląskim oraz sąsiednich. Odpowiada za bieżące doradztwo podatkowe, w tym za sporządzanie opinii podatkowych oraz przeprowadzanie przeglądów podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości oraz pomocy publicznej. Reprezentuje w tym zakresie podatników przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie realizacji procesów restrukturyzacyjnych oraz problematyki cen transferowych. Przeprowadził wiele szkoleń o tematyce prawno-podatkowej, brał też udział w licznych konferencjach i kongresach branżowych. Autor wielu publikacji z zakresu pomocy publicznej.

REJESTRACJA
Uczestnicy Kongresu (zarówno w formie stacjonarnej jak i online) mogą uzyskać dostęp do nagrania poprzez wpisanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Kongres. Osoby niebiorące udziału w wydarzeniu proszone są o dokonanie rejestracji. Dostęp do nagrania będzie możliwy po otrzymaniu potwierdzenia mailowego. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do retransmisji podmiotom prowadzącym działalność konkurencyjną wobec KPMG w Polsce.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – nowy system uzupełniającego oszczędzania na emeryturę

Data rozpoczęcia: 04.02.2019 r., godz. 15:00

Rejestracja trwa do: 31.03.2019 r., godz. 23:59

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: ograniczony

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – nowy system uzupełniającego oszczędzania na emeryturę
Prelekcja wygłoszona w ramach IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG

Temat: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – nowy system uzupełniającego oszczędzania na emeryturę
Prelegenci: Dariusz Dobkowski, Renata Kulpa
Zakres tematyczny prelekcji:
• Główne założenia PPK
• Podmioty objęte obowiązkiem utworzenia PPK, terminy wdrażania PPK
• Zwolnienia podmiotowe z obowiązku tworzenia PPK
• Wysokość wpłat na PPK
• Obowiązki informacyjne pracodawców wobec uczestników PPK oraz instytucji fi nansowej, z którą pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK więcej informacji
Informacje o prelegentach

Dariusz Dobkowski
Radca prawny
Partner zarządzający, kancelaria prawna D. Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce
ddobkowski@kpmg.pl  

Dariusz Dobkowski zdobywał doświadczenie zawodowe w latach 90-tych w firmach z tzw. „Wielkiej Piątki” świadcząc usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Od ponad dekady jest Partnerem Zarządzającym stowarzyszonej z KPMG kancelarii prawnej D. Dobkowski sp.k. Specjalizuje się w prawie handlowym, doradztwie w zakresie transakcji M&A, prawie bankowym oraz nieruchomościowym uczestniczył oraz nadzorował dziesiątki projektów w/s implementacji innowacyjnych rozwiązań prawno-finansowych oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe łączy z pogłębioną wiedzą sektorową. Wielokrotnie reprezentował banki oraz instytucje finansowe przed organami nadzoru we wszelkich sprawach związanych z działalnością operacyjną oraz zmianami struktury kapitałowej. Zaangażowany był w pierwszy na polskim rynku projekt związany z podziałem transgranicznym jednego z czołowych banków komercyjnych. Prowadzi bieżące doradztwo na rzecz wiodących klientów z sektora bankowego, finansowego oraz nieruchomościowego.

Renata Kulpa
Radca prawny
of Counsel, kancelaria prawna D. Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce
rkulpa@kpmg.pl  

Renata Kulpa jest związana z KPMG od 1996 roku.
Specjalizuje się w prawie spółek (korporacyjnym), prawie gospodarczym, bankowym, finansowym, a także prawie pracy. Zajmuje się również problematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz kwestiami ochrony danych osobowych i ochrony konsumentów.
Świadczy usługi doradcze na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych we wszelkich sprawach związanych z ich działalnością operacyjną, a także reprezentuje instytucje finansowe przed organami nadzorczymi.
Renata uczestniczyła w wielu projektach dotyczących w szczególności nabycia przedsiębiorstw, połączenia, podziału oraz przekształcenia spółek, a także procesach likwidacyjnych, restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych oraz przeglądach prawnych typu due diligence.

REJESTRACJA
Uczestnicy Kongresu (zarówno w formie stacjonarnej jak i online) mogą uzyskać dostęp do nagrania poprzez wpisanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Kongres. Osoby niebiorące udziału w wydarzeniu proszone są o dokonanie rejestracji. Dostęp do nagrania będzie możliwy po otrzymaniu potwierdzenia mailowego. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do retransmisji podmiotom prowadzącym działalność konkurencyjną wobec KPMG w Polsce.

Na żądanie: Kolejna rewolucja podatkowa - przygotuj się z nami

Data rozpoczęcia: 19.11.2018 r., godz. 10:40

Rejestracja trwa do: 19.11.2020 r., godz. 10:40

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Na żądanie: Kolejna rewolucja podatkowa - przygotuj się z nami
Wpływ uchwalonych zmian na sytuację podatników.

23 października Sejm uchwalił ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Sam projekt ustawy wraz z uzasadnieniem liczy łącznie ponad 350 stron. Zgodnie z uzasadnieniem celem projektu jest uproszczenie prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego oraz jednocześnie uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Projekt przewiduje wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego szeregu nowych rozwiązań jak m.in. tzw. exit tax (podatek od m.in. zmiany miejsca zamieszkania), preferencyjne opodatkowanie dochodów z niektórych praw własności intelektualnej czy też wprowadzenie nowego 40% dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Planowane zmiany mają wejść w życie co do zasady 1 stycznia 2019 r.
Wpływ planowanych zmian na sytuację podatników wymaga szczegółowej analizy u każdego z nich.  więcej informacji
Prelegenci:

​Paweł Podsiedlik
Dyrektor, zespół ds. CIT KPMG w Polsce

Dominika zajmuje się planowaniem podatkowym uwarunkowanych gospodarczo restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz procesów tworzenia międzynarodowych i polskich struktur holdingowych dla podmiotów z różnych sektorów gospodarki, a także doradztwem podatkowym i prawnym na etapie wdrożenia. Prowadzi liczne projekty dotyczące wyboru modelu prowadzenia działalności przez przedsiębiorców zagranicznych na terytorium Polski, a także przez polskich przedsiębiorców rozpoczynających działalność za granicą. Wspiera klientów z Polski i z zagranicy w rejestracji na cele podatkowe oraz rozliczaniu podatku dochodowego (tax compliance). Bierze udział w postępowaniach z zakresu prawa podatkowego zarówno inicjowanych przez Klientów (postępowania nadpłatowe, wnioski o interpretację), jak i organy podatkowe (w wyniku przeprowadzanych czynności sprawdzających i kontroli).

Wojciech Majkowski
Dyrektor, zespół ds. podatków międzynarodowych KPMG w Polsce

Wojciech posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym. Z KPMG związany od 2007 r. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie handlowym, gospodarczym i cywilnym oraz w podatku dochodowym od osób prawnych i podatkach międzynarodowych. Posiada bogate doświadczenie w planowaniu, przeprowadzaniu i nadzorowaniu od strony prawnej i podatkowej kompleksowych procesów reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorców. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Dominika Koszlajda
Starszy menedżer, Tax Structuring KPMG w Polsce

Dominika zajmuje się planowaniem podatkowym uwarunkowanych gospodarczo restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz procesów tworzenia międzynarodowych i polskich struktur holdingowych dla podmiotów z różnych sektorów gospodarki, a także doradztwem podatkowym i prawnym na etapie wdrożenia. Prowadzi liczne projekty dotyczące wyboru modelu prowadzenia działalności przez przedsiębiorców zagranicznych na terytorium Polski, a także przez polskich przedsiębiorców rozpoczynających działalność za granicą. Wspiera klientów z Polski i z zagranicy w rejestracji na cele podatkowe oraz rozliczaniu podatku dochodowego (tax compliance). Bierze udział w postępowaniach z zakresu prawa podatkowego zarówno inicjowanych przez Klientów (postępowania nadpłatowe, wnioski o interpretację), jak i organy podatkowe (w wyniku przeprowadzanych czynności sprawdzających i kontroli).

Na żądanie: Wpływ konwencji MLI na sytuację Polskich marynarzy oraz obowiązki agencji zatrudnienia

Data rozpoczęcia: 15.11.2018 r., godz. 10:45

Rejestracja trwa do: 15.11.2020 r., godz. 10:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Na żądanie: Wpływ konwencji MLI na sytuację Polskich marynarzy oraz obowiązki agencji zatrudnienia
Wejście w życie konwencji MLI stanowi wyzwanie dla wielu osób mieszkających w Polsce, które uzyskują dochody zagraniczne, nakładając nieistniejący uprzednio, obowiązek deklarowania swoich dochodów w Polsce.

Podstawową zmianą wprowadzoną przez MLI jest zastąpienie stosowanej w wielu umowach o unikaniu korzystnej metody wyłączenia z progresją, metodą zaliczenia proporcjonalnego.

Należy zaznaczyć, iż oprócz kwestii stricte związanych z wejściem w życie konwencji MLI, która zmieni metodę unikania podwójnego opodatkowania w wielu obowiązujących Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, z każdym rokiem wzmacnia się wymiana informacji podatkowych pomiędzy państwami członkowskim UE.

W dużej mierze wprowadzane zmiany ukierunkowane są na objęcie obowiązkiem podatkowym coraz szerszej grupy osób, które dotychczas nie były zobligowane do deklarowania swoich dochodów w Polsce. Automatyczna wymiana informacji podatkowych umożliwia uzyskanie przez polskie urzędy skarbowe informacji o zagranicznych dochodach marynarzy, mogąc stanowić przyczynek do wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Wobec ugruntowującej się linii orzeczeń, szczególnego znaczenia nabiera poprawność opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pracy na jednostkach offshore, które nie przemieszczają się w transporcie międzynarodowym. Miejscem opodatkowania dochodów z tego tytułu jest państwo rezydencji lub państwo wykonywania pracy a nie jak dotychczas twierdzono miejsce faktycznego zarządu armatora. więcej informacji
Prelegenci:

Paweł Majewski

młodszy menedżer, Global Mobility Services KPMG w Polsce

Paweł ma ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS (włączając w to doradztwo dotyczące międzynarodowych aspektów opodatkowania osób fizycznych), jak również zajmuje się koordynowaniem procesu przygotowania rocznych zeznań podatkowych. Jest autorem licznych komentarzy publikowanych w prasie podatkowej.

Kuba Lewandowski
Konsultant, Global Mobility Services KPMG w Polsce

Kuba dołączył do KPMG w 2017 r. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS (włączając w to doradztwo dotyczące międzynarodowych aspektów opodatkowania osób fizycznych), jak również zajmuje się koordynowaniem procesu przygotowania rocznych zeznań podatkowych. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie dla osób zatrudnionych na statkach morskich oraz jednostkach off-shore. Jest autorem kilkudziesięciu komentarzy publikowanych w prasie podatkowej, w zakresie opodatkowania polskich rezydentów pracujących w branży morskiej.

Na żądanie: Ulga podatkowa na prace B+R, Innovation Box oraz pozostałe formy wsparcia działalności innowacyjnej

Data rozpoczęcia: 15.11.2018 r., godz. 10:45

Rejestracja trwa do: 08.11.2020 r., godz. 10:45

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Na żądanie: Ulga podatkowa na prace B+R, Innovation Box oraz pozostałe formy wsparcia działalności innowacyjnej
Jak pokazują wyniki ankiety przeprowadzonej przez KPMG na temat B+R, polskie przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystają z oferowanych możliwości wsparcia działalności innowacyjnej.

Jednakże tylko 34% uczestników badania przyznało, że korzysta ze wsparcia działalności B+R. Oznacza to, że mając świadomość prowadzenia prac B+R, wiele firm nie wykorzystuje jednak dostępnych instrumentów wsparcia, mimo iż 46% przedsiębiorców przeznacza ponad 1 mln PLN rocznie na prace B+R.
Działanie na konkurencyjnym rynku, wymaga ciągłych inwestycji w innowacyjne, efektywne oraz przyjazne środowisku rozwiązania. więcej informacji
Przedsiębiorcy realizujący działania związane z wprowadzaniem nowych produktów, technologii, procesów, bądź ulepszaniem istniejących, a także z wprowadzaniem innowacji i prowadzący szeroko rozumiane prace rozwojowe mogą uzyskać wsparcie w formie ulg podatkowych i dotacji.

Aktualnie dostępnych jest wiele instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej, które tworzą swoisty łańcuch mechanizmów wspierających proces, od tworzenia w przedsiębiorstwach kompetencji B+R, poprzez aktywne podejmowanie i rozwijanie działalności B+R i opracowywanie innowacji, kończąc na wdrożeniu do działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług. Nie można również zapominać o instrumentach wsparcia projektów inwestycyjnych, począwszy od bezpośredniego wsparcia finansowego w formie grantów, poprzez kredyt technologiczny, aż do zwolnień podatkowych związanych z Polską Strefą Inwestycji.

Dostępne ulgi i dotacje pozwalają obniżyć koszty inwestycji i działalności operacyjnej. Opracowanie strategii pozyskania ulg i dotacji, właściwe przygotowanie, czy też doświadczenie przy prowadzeniu negocjacji z instytucjami, ma decydujące znaczenie dla efektywnego pozyskania wsparcia. Równie istotna jest wiedza na temat zmieniających się przepisów, zarówno prawnych, jak i podatkowych, która pozwala podejmować najbardziej optymalne i bezpieczne dla przedsiębiorstwa działania.

Maciej Chlewicki

Menedżer, Zespół innowacji, ulg i dotacji

Maciej jest ekspertem w zakresie pomocy publicznej. Swoje doświadczenie w zakresie pomocy publicznej zdobywał początkowo w zespole R&D and Government Incentives w Deloitte. Doradzał zarówno międzynarodowym koncernom, jak i podmiotom działającym na rynku polskim. Maciej specjalizuje się w pozyskiwaniu środków z Funduszy Strukturalnych UE, środków krajowych, inicjatyw UE oraz ulg podatkowych na badania i rozwój. Posiada szerokie doświadczenie w pozyskiwaniu wsparcia na działalność B+R dla takich podmiotów jak: Kreisel, Tauron, KGHM, BGŻ BNP Paribas, Bank Millenium, XTB, Volvo, Profim, GetResponse, SeaChange, PPG. Maciej specjalizuje się także w analizie finansowej oraz metodach alokacji kosztów, obecnie ma status studenta ACCA. Maciej specjalizuje się we współpracy z klientami z sektorów m.in.: branży chemicznej, zasobów naturalnych.

Marcin Mańkowski

menedżer, doradztwo podatkowe, zespół ulg i dotacji

Marcin dołączył do zespołu Ulg i Dotacji w 2008 roku. Prowadził projekty wdrażąjące ulgę na prace B+R za rok 2016, uczestniczy w konsultacjach zmian przepisów dotyczących ulgi. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu modeli finansowych i ekonomicznych na potrzeby pozyskiwania, finansowania oraz potwierdzenia pomocy publicznej przez Komisję Europejską. Jest współautorem publikacji „20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Przewodnik po SSE” oraz „Poland as the destination for Shared Services Centers” wydanych wspólnie z Polską Agencją Inwestycji Zagranicznych. Marcin posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu oraz rozliczania dotacji z Funduszy Strukturalnych UE, środków krajowych, inicjatyw UE oraz innych źródeł wsparcia inwestycji oraz działalności badawczo-rozwojowej. Specjalizuje się również w bieżącym doradztwie w zakresie ulg i dotacji, w tym również w obszarze Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). Marcin posiada doświadczenie zarówno we wprowadzaniu inwestorów do SSE, jak i w bieżącym doradztwie dla przedsiębiorców już działających w SSE, a także w optymalizacji procesu rozliczania pomocy publicznej w SSE.

Magdalena Bęza

radca prawny, Senior Associate, Kancelaria prawna D.Dobkowski Sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Magdalena jest związana z kancelarią D.Dobkowski Sp.k. stowarzyszoną z KPMG w Polsce od 2004 r. Obsługuje podmioty publiczne i prywatne, w tym krajowe i zagraniczne. Świadczy przede wszystkim usługi prawne z zakresu prawa własności przemysłowej (w szczególności znaków towarowych i wzorów przemysłowych) oraz ochrony danych osobowych. Dysponuje również znacznym doświadczeniem w obszarze obsługi projektów inwestycyjnych, w tym związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych. Negocjowała też dużą liczbę umów najmu lokali w centrach handlowych.
 

Na żądanie: Zmiany w ustawie PIT na 2019 rok

Data rozpoczęcia: 27.09.2018 r., godz. 11:30

Rejestracja trwa do: 27.09.2020 r., godz. 11:30

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Na żądanie: Zmiany w ustawie PIT na 2019 rok
Nowelizacja przepisów w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na 2019 rok zawiera szereg istotnych zmian zarówno od strony pracodawcy jak i pracownika.

Wprowadzone lub mające wejść w życie przepisy odnoszą się m.in. do nowych zasad opodatkowania kryptowalut, zmian w zakresie rozliczania samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, ulgi mieszkaniowej czy też wspólnego rozliczenia, jak również wprowadzenia instytucji e-PIT. Nie należy również zapominać o skutkach jakie niesie za sobą wdrożenie Konwencji MLI oraz tzw. daniny solidarnościowej.W większości przypadków zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
Webinarium KPMG ma na celu przedstawienie Państwu najnowszych przepisów w powyższym zakresie oraz wskazanie praktycznych rozwiązań w związku z ich stosowaniem. więcej informacji
Prelegenci:

Grzegorz Grochowina

Menedżer, dział doradztwa podatkowego, zespół ds. opodatkowania dochodów osobistych KPMG w Polsce

Grzegorz dołączył do KPMG w 2006 r. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS (włączając w to doradztwo dotyczące międzynarodowych aspektów opodatkowania osób fizycznych), jak również zajmuje się koordynowaniem procesu przygotowania rocznych zeznań podatkowych. Jest autorem ponad 1000 komentarzy publikowanych w prasie podatkowej, jak również częstym komentatorem wydarzeń podatkowych w TV.

Paweł Majewski
Młodszy Menedżer, zespół Global Mobility Services KPMG w Polsce

Paweł ma ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS (włączając w to doradztwo dotyczące międzynarodowych aspektów opodatkowania osób fizycznych), jak również zajmuje się koordynowaniem procesu przygotowania rocznych zeznań podatkowych. Jest autorem licznych komentarzy publikowanych w prasie podatkowe.

Na żądanie: Kolejna rewolucja podatkowa

Data rozpoczęcia: 17.09.2018 r., godz. 11:30

Rejestracja trwa do: 17.09.2020 r., godz. 11:30

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Na żądanie: Kolejna rewolucja podatkowa
24 sierpnia Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Sam projekt ustawy wraz z uzasadnieniem liczy łącznie 357 stron. Zgodnie z uzasadnieniem celem projektu jest uproszczenie prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego oraz jednocześnie uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Projekt przewiduje wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego szeregu nowych rozwiązań jak m.in. tzw. exit tax (podatek od m.in. zmiany miejsca zamieszkania), preferencyjne opodatkowanie dochodów z niektórych praw własności intelektualnej czy też wprowadzenie nowego 40% dodatkowego zobowiązania podatkowego.
Planowane zmiany mają wejść w życie co do zasady 1 stycznia 2019 r.
Wpływ planowanych zmian na sytuację podatników wymaga szczegółowej analizy u każdego z nich. więcej informacji
Prelegenci:

​Paweł Podsiedlik
Starszy menedżer, zespół ds. CIT KPMG w Polsce

Dominika zajmuje się planowaniem podatkowym uwarunkowanych gospodarczo restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz procesów tworzenia międzynarodowych i polskich struktur holdingowych dla podmiotów z różnych sektorów gospodarki, a także doradztwem podatkowym i prawnym na etapie wdrożenia. Prowadzi liczne projekty dotyczące wyboru modelu prowadzenia działalności przez przedsiębiorców zagranicznych na terytorium Polski, a także przez polskich przedsiębiorców rozpoczynających działalność za granicą. Wspiera klientów z Polski i z zagranicy w rejestracji na cele podatkowe oraz rozliczaniu podatku dochodowego (tax compliance). Bierze udział w postępowaniach z zakresu prawa podatkowego zarówno inicjowanych przez Klientów (postępowania nadpłatowe, wnioski o interpretację), jak i organy podatkowe (w wyniku przeprowadzanych czynności sprawdzających i kontroli).

Wojciech Majkowski
Starszy Menedżer, zespół ds. podatków międzynarodowych KPMG w Polsce

Wojciech posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym. Z KPMG związany od 2007 r. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie handlowym, gospodarczym i cywilnym oraz w podatku dochodowym od osób prawnych i podatkach międzynarodowych. Posiada bogate doświadczenie w planowaniu, przeprowadzaniu i nadzorowaniu od strony prawnej i podatkowej kompleksowych procesów reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorców. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Dominika Koszlajda
Starszy menedżer, Tax Structuring KPMG w Polsce

Dominika zajmuje się planowaniem podatkowym uwarunkowanych gospodarczo restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz procesów tworzenia międzynarodowych i polskich struktur holdingowych dla podmiotów z różnych sektorów gospodarki, a także doradztwem podatkowym i prawnym na etapie wdrożenia. Prowadzi liczne projekty dotyczące wyboru modelu prowadzenia działalności przez przedsiębiorców zagranicznych na terytorium Polski, a także przez polskich przedsiębiorców rozpoczynających działalność za granicą. Wspiera klientów z Polski i z zagranicy w rejestracji na cele podatkowe oraz rozliczaniu podatku dochodowego (tax compliance). Bierze udział w postępowaniach z zakresu prawa podatkowego zarówno inicjowanych przez Klientów (postępowania nadpłatowe, wnioski o interpretację), jak i organy podatkowe (w wyniku przeprowadzanych czynności sprawdzających i kontroli).

Na żądanie: Bezpieczeństwo systemów automatyki przemysłowej okiem praktyka

Data rozpoczęcia: 10.07.2018 r., godz. 10:00

Rejestracja trwa do: 10.07.2020 r., godz. 10:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Na żądanie: Bezpieczeństwo systemów automatyki przemysłowej okiem praktyka
Jak skutecznie chronić infrastrukturę krytyczną przed rosnącymi pod względem skali i złożoności cybezagrożeniami?

Pełna separacja systemów automatyki przemysłowej od sieci biurowych to mit. Systemy automatyki przemysłowej projektowane były z myślą o niezawodności, bez uwzględnienia dzisiejszych uwarunkowań związanych z cyberprzestępczością. Przestarzałe systemy, protokoły niezapewniające bezpieczeństwa, problemy z wyeliminowaniem znanych podatności to tylko wybrane wyzwania z zakresu cyberbezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej. Jak wyjść im naprzeciw i skutecznie chronić infrastrukturę krytyczną przed cyberatakami?

Zapraszamy do webinarium poświęconemu tematyce bezpieczeństwa automatyki przemysłowej. Podczas webinarium podzielimy się naszymi obserwacjami w zakresie przyczyn najczęstszych problemów z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej oraz sposobami, w jaki można im przeciwdziałać. więcej informacji
Prelegenci:

Michał Kurek
partner, Cyberbezpieczeństwo, Dział usług doradczych KPMG w Polsce

Michał dołączył do KPMG w 2017 roku jako Partner odpowiedzialny za rozwój usług w zakresie cyberbezpieczeństwa. Posiada przeszło piętnastoletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem konsultantów i inżynierów bezpieczeństwa, z którym przeprowadził kilkaset projektów dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Jego specjalizacją jest bezpieczeństwo sieciowe oraz aplikacyjne. Swoim doświadczeniem chętnie dzieli się jako prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu oraz jako wykładowca na kilku kierunkach studiów podyplomowych w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Łukasz Staniak
menedżer, Cyberbezpieczeństwo, Dział usług doradczych KPMG w Polsce

Łukasz posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie związane z systemami teleinformatycznymi. Przed dołączeniem do KPMG Łukasz koordynował i wspomagał merytorycznie prace zespołu ekspertów odpowiedzialnych za przeprowadzanie testów bezpieczeństwa, zadań z zakresu informatyki śledczej, testów aplikacji internetowych oraz przeglądów infrastruktury pod kątem bezpieczeństwa. Współpracował z czołowymi firmami należącymi do sektora finansowego, energetycznego jak również e-commerce zarówno w Polsce jak i za granicą. Łukasz prowadzi również zajęcia z zakresu cyber bezpieczeństwa oraz testów penetracyjnych na studiach podyplomowych na warszawskich uczelniach oraz aktywnie uczestniczy w wydarzeniach związanych z cyber bezpieczeństwem w Polsce.

Na żądanie: Opodatkowanie kryptowalut

Data rozpoczęcia: 12.04.2018 r., godz. 12:00

Rejestracja trwa do: 12.04.2020 r., godz. 12:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Na żądanie: Opodatkowanie kryptowalut
Polskie regulacje prawno-podatkowe dotyczące kryptowalut.

Mając na uwadze pojawiające się wątpliwości wynikające z braku w polskim systemie odrębnych regulacji dotyczących opodatkowania dochodów uzyskanych na rynku kryptowalut oraz transakcji dokonywanych na rynku kryptowalut, w trakcie webcastu postaramy się usystematyzować polskie regulacje prawno-podatkowe w tym zakresie. Również, w trakcie trwania webcastu, będziemy na bieżąco udzielali odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące prawnych i podatkowych aspektów kryptowalut. więcej informacji
Zakres tematyczny:

Na żądanie: Ulga na prace B+R oraz pozostałe formy wsparcia na prace B+R i infrastrukturę B+R

Data rozpoczęcia: 13.11.2017 r., godz. 12:00

Rejestracja trwa do: 13.11.2019 r., godz. 12:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Na żądanie: Ulga na prace B+R oraz pozostałe formy wsparcia na prace B+R i infrastrukturę B+R
Webcast odbył się 08 listopada 2017 r.
Tytuł: Ulga na prace B+R oraz pozostałe formy wsparcia na prace B+R i infrastrukturę B+R
Prowadzący: Marcin Mańkowski i Bartosz Igielski​
Zakres tematyczny webinarium: 
 
Blok 1: Ulga na prace B+R Blok 2: Pozostałe formy wsparcia na prace B+R i infrastrukturę B+R
Omówienie zasad pozyskania ulgi na prace B+R
 • Definicja prac B+R
 • Koszty kwalifikowane
 • Zasady odliczenia
 • Obowiązki dokumentacyjne
 • Wyłączenia
 • Przykładowe zastosowanie
Planowane zmiany w przepisach od 1 stycznia 2018 r.
Wsparcie na prace B+R
 • Źródła wsparcia
 • Poziomy dofinansowania
 • Kryteria wyboru
 • Przykładowe projekty
Wsparcie na infrastrukturę B+R
 • Źródła wsparcia
 • Poziomy dofinansowania
 • Kryteria wyboru
 • Przykładowe projekty
Inne źródła wsparcia
 
    więcej informacji
Z początkiem 2016 roku poszerzyła się paleta zachęt dla przedsiębiorców na prowadzenie działalności B+R – wzorcem wielu państw (np. UK, Irlandia, Australia) została wprowadzona ulga podatkowa na prace badawczo-rozwojowe pozwalająca przedsiębiorcom na odliczenie dodatkowych kosztów prowadzonych prac B+R od podstawy opodatkowania. Trwają także prace nad nowelizacją przepisów w celu podniesienia atrakcyjności ulgi od 1 stycznia 2018 r.

Webinarium KPMG ma na celu przedstawienie Państwu najnowszych przepisów i zasad korzystania z ulgi na prace B+R. W trakcie webinarium omówimy między innymi obecnie obowiązujące przepisy, zmiany planowane w nowelizacji, a także inne instrumenty wsparcia na prace B+R i infrastrukturę B+R w przedsiębiorstwach.

W sposób przystępny i praktyczny wyjaśnimy istotę funkcjonowania ulgi, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków leżących po stronie przedsiębiorców oraz obszarów potencjalnego ryzyka.

Seminarium jest adresowane do: dyrektorów finansowych, głównych księgowych, wewnętrznych doradców podatkowych (in-house), szefów działów B+R.

Na żądanie: Błędy w aplikacjach przyczyną groźnych cyberataków

Data rozpoczęcia: 02.10.2017 r., godz. 12:00

Rejestracja trwa do: 02.10.2019 r., godz. 11:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Na żądanie: Błędy w aplikacjach przyczyną groźnych cyberataków
Webcast odbył się 26 września 2017 r.
Tytuł: Błędy w aplikacjach przyczyną groźnych cyberataków
Prowadzący: Michał Kurek
Zakres tematyczny: więcej informacji
Aplikacje internetowe stanowią dziś najczęstszy cel dla hakerów. Bezpieczeństwo przeważnie nie jest traktowane z należytym priorytetem przy ich wdrażaniu. Owocuje to dużą ilością błędów programistycznych prowadzących do poważnych luk w bezpieczeństwie. Dzięki nim hakerzy są w stanie wykraść dane użytkowników lub uzyskać dostęp do sieci przedsiębiorstwa. Patrząc na nagłówki gazet, dzieje się to niestety w ostatnich latach niezwykle często.


Wartość dla odbiorców – ograniczenie ryzyka znaczących strat w wyniku włamania do organizacji poprzez luki w aplikacjach – dzięki: Prowadzący:

Michał Kurek

Partner KPMG, lider zespołu Cyber Bezpieczeństwa, członek zarządu OWASP Polska oraz mentor SANS Institute w zakresie bezpieczeństwa aplikacji internetowych podzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem z zakresu ochrony aplikacji przed cyberprzestępcami.

© 2019 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) jest podmiotem prawa szwajcarskiego. Podmioty członkowskie sieci niezależnych podmiotów KPMG są stowarzyszone z KPMG International. KPMG International nie prowadzi działalności usługowej na rzecz klientów . Żaden z podmiotów członkowskich nie jest uprawniony do składania jakichkolwiek oświadczeń wiążących KPMG International lub inny podmiot członkowski ani do zaciągania w ich imieniu jakichkolwiek zobowiązań w stosunkach z osobami trzecimi, jak również KPMG International nie ma uprawnień do składania w imieniu podmiotów członkowskich sieci KPMG wiążących oświadczeń lub zaciągania za nie zobowiązań.