Webcasty KPMG

Eksperci KPMG na bieżąco śledzą zmiany i trendy ważne dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce i na świecie. Dzielimy się swoją wiedzą przygotowując liczne artykuły, alerty oraz badania i analizy rynkowe, jak również w trakcie wydarzeń stacjonarnych oraz online.

więcej informacji

Webcasty KPMG to wydarzenia online prowadzone przez naszych ekspertów, którzy bazując na swoim doświadczeniu zawodowym i wiedzy, analizują i omawiają kwestie istotne dla firm.

Na niniejszej stronie mogą Państwo:

 • rozpocząć rejestrację na konkretny Webcast i
 • zasubskrybować interesujące Państwa tematy, aby otrzymywać powiadomienia o nowych publikacjach i wydarzeniach KPMG, bezpośrednio na wskazany adres e-mail.

Uwaga: Jeden adres e-mail może być użyty do rejestracji tylko jednej osoby.

Jeżeli już wcześniej dokonaliście Państwo rejestracji w systemie subskrypcyjnym KPMG, mogą Państwo zalogować się ponownie, aby m.in. edytować dane, zmieniać zakres subskrypcji bądź usunąć swój profil. Więcej informacji o systemie subskrypcyjnym KPMG znajdą Państwo w dziale FAQ.

Webcast na żądanie: Bezpieczeństwo systemów automatyki przemysłowej okiem praktyka

Data rozpoczęcia: 10.07.2018 r., godz. 10:00

Rejestracja trwa do: 10.07.2020 r., godz. 10:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Webcast na żądanie: Bezpieczeństwo systemów automatyki przemysłowej okiem praktyka
Jak skutecznie chronić infrastrukturę krytyczną przed rosnącymi pod względem skali i złożoności cybezagrożeniami?

Pełna separacja systemów automatyki przemysłowej od sieci biurowych to mit. Systemy automatyki przemysłowej projektowane były z myślą o niezawodności, bez uwzględnienia dzisiejszych uwarunkowań związanych z cyberprzestępczością. Przestarzałe systemy, protokoły niezapewniające bezpieczeństwa, problemy z wyeliminowaniem znanych podatności to tylko wybrane wyzwania z zakresu cyberbezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej. Jak wyjść im naprzeciw i skutecznie chronić infrastrukturę krytyczną przed cyberatakami?

Zapraszamy do webinarium poświęconemu tematyce bezpieczeństwa automatyki przemysłowej. Podczas webinarium podzielimy się naszymi obserwacjami w zakresie przyczyn najczęstszych problemów z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej oraz sposobami, w jaki można im przeciwdziałać. więcej informacji
Prelegenci:

Michał Kurek
partner, Cyberbezpieczeństwo, Dział usług doradczych KPMG w Polsce

Michał dołączył do KPMG w 2017 roku jako Partner odpowiedzialny za rozwój usług w zakresie cyberbezpieczeństwa. Posiada przeszło piętnastoletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem konsultantów i inżynierów bezpieczeństwa, z którym przeprowadził kilkaset projektów dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Jego specjalizacją jest bezpieczeństwo sieciowe oraz aplikacyjne. Swoim doświadczeniem chętnie dzieli się jako prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu oraz jako wykładowca na kilku kierunkach studiów podyplomowych w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Łukasz Staniak
menedżer, Cyberbezpieczeństwo, Dział usług doradczych KPMG w Polsce

Łukasz posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie związane z systemami teleinformatycznymi. Przed dołączeniem do KPMG Łukasz koordynował i wspomagał merytorycznie prace zespołu ekspertów odpowiedzialnych za przeprowadzanie testów bezpieczeństwa, zadań z zakresu informatyki śledczej, testów aplikacji internetowych oraz przeglądów infrastruktury pod kątem bezpieczeństwa. Współpracował z czołowymi firmami należącymi do sektora finansowego, energetycznego jak również e-commerce zarówno w Polsce jak i za granicą. Łukasz prowadzi również zajęcia z zakresu cyber bezpieczeństwa oraz testów penetracyjnych na studiach podyplomowych na warszawskich uczelniach oraz aktywnie uczestniczy w wydarzeniach związanych z cyber bezpieczeństwem w Polsce.

Webcast na żądanie: Opodatkowanie kryptowalut

Data rozpoczęcia: 12.04.2018 r., godz. 12:00

Rejestracja trwa do: 12.04.2020 r., godz. 12:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Webcast na żądanie: Opodatkowanie kryptowalut
Polskie regulacje prawno-podatkowe dotyczące kryptowalut.

Mając na uwadze pojawiające się wątpliwości wynikające z braku w polskim systemie odrębnych regulacji dotyczących opodatkowania dochodów uzyskanych na rynku kryptowalut oraz transakcji dokonywanych na rynku kryptowalut, w trakcie webcastu postaramy się usystematyzować polskie regulacje prawno-podatkowe w tym zakresie. Również, w trakcie trwania webcastu, będziemy na bieżąco udzielali odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące prawnych i podatkowych aspektów kryptowalut. więcej informacji
Zakres tematyczny:
 • aspekty prawno-podatkowe opodatkowania kryptowalut
 • zasady opodatkowania kryptowalut na gruncie podatków dochodowych
 • opodatkowanie kryptowalut w PIT w ramach działalności gospodarczej i poza nią
 • opodatkowanie kryptowalut a VAT i PCC
 • opodatkowanie kryptowalut w Polsce na tle innych państw

Webcast na żądanie: Zmiany w PIT na 2018 rok – rewolucja czy ewolucja?

Data rozpoczęcia: 06.12.2017 r., godz. 10:00

Rejestracja trwa do: 06.12.2019 r., godz. 09:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Webcast na żądanie: Zmiany w PIT na 2018 rok – rewolucja czy ewolucja?
Nowelizacja przepisów w zakresie PIT na 2018  znajduje się na końcowym etapie legislacyjnym.

W dniu 10 listopada br. Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W najbliższym czasie ustawa zostanie przekazana Prezydentowi do podpisu. więcej informacji
Należy zaznaczyć, iż projekt zawiera szereg istotnych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno od strony pracodawcy jak i pracownika m.in. nową wartość kwoty wolnej od podatku, podwyższenie wysokości zwolnień podatkowych, jak również zwiększenie limitu 50% kosztów dla twórców.

Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Webinarium KPMG ma na celu przedstawienie Państwu najnowszych przepisów w powyższym zakresie oraz wskazanie praktycznych rozwiązań w związku z ich stosowaniem.

Prelegenci:

Grzegorz Grochowina, menedżer, dział doradztwa podatkowego, zespół ds. opodatkowania dochodów osobistych

Grzegorz dołączył do KPMG w 2006 r. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS (włączając w to doradztwo dotyczące międzynarodowych aspektów opodatkowania osób fizycznych), jak również zajmuje się koordynowaniem procesu przygotowania rocznych zeznań podatkowych. Jest autorem ponad 1000 komentarzy publikowanych w prasie podatkowej, jak również częstym komentatorem wydarzeń podatkowych w TV.

Piotr Popek, menedżer, dział doradztwa podatkowego, zespół ds. opodatkowania dochodów osobistych

Piotr dołączył do KPMG w 2011r. Specjalizuje się w międzynarodowym i polskim prawie z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy w KPMG posiada on doskonały poziom wiedzy o polskich i międzynarodowych przepisach dotyczących pracowników mobilnych.

Webcast na żądanie: Ulga na prace B+R oraz pozostałe formy wsparcia na prace B+R i infrastrukturę B+R

Data rozpoczęcia: 13.11.2017 r., godz. 12:00

Rejestracja trwa do: 13.11.2019 r., godz. 12:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Webcast na żądanie: Ulga na prace B+R oraz pozostałe formy wsparcia na prace B+R i infrastrukturę B+R
Webcast odbył się 08 listopada 2017 r.
Tytuł: Ulga na prace B+R oraz pozostałe formy wsparcia na prace B+R i infrastrukturę B+R
Prowadzący: Marcin Mańkowski i Bartosz Igielski​
Zakres tematyczny webinarium: 
 
Blok 1: Ulga na prace B+R Blok 2: Pozostałe formy wsparcia na prace B+R i infrastrukturę B+R
Omówienie zasad pozyskania ulgi na prace B+R
 • Definicja prac B+R
 • Koszty kwalifikowane
 • Zasady odliczenia
 • Obowiązki dokumentacyjne
 • Wyłączenia
 • Przykładowe zastosowanie
Planowane zmiany w przepisach od 1 stycznia 2018 r.
Wsparcie na prace B+R
 • Źródła wsparcia
 • Poziomy dofinansowania
 • Kryteria wyboru
 • Przykładowe projekty
Wsparcie na infrastrukturę B+R
 • Źródła wsparcia
 • Poziomy dofinansowania
 • Kryteria wyboru
 • Przykładowe projekty
Inne źródła wsparcia
 
    więcej informacji
Z początkiem 2016 roku poszerzyła się paleta zachęt dla przedsiębiorców na prowadzenie działalności B+R – wzorcem wielu państw (np. UK, Irlandia, Australia) została wprowadzona ulga podatkowa na prace badawczo-rozwojowe pozwalająca przedsiębiorcom na odliczenie dodatkowych kosztów prowadzonych prac B+R od podstawy opodatkowania. Trwają także prace nad nowelizacją przepisów w celu podniesienia atrakcyjności ulgi od 1 stycznia 2018 r.

Webinarium KPMG ma na celu przedstawienie Państwu najnowszych przepisów i zasad korzystania z ulgi na prace B+R. W trakcie webinarium omówimy między innymi obecnie obowiązujące przepisy, zmiany planowane w nowelizacji, a także inne instrumenty wsparcia na prace B+R i infrastrukturę B+R w przedsiębiorstwach.

W sposób przystępny i praktyczny wyjaśnimy istotę funkcjonowania ulgi, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków leżących po stronie przedsiębiorców oraz obszarów potencjalnego ryzyka.

Seminarium jest adresowane do: dyrektorów finansowych, głównych księgowych, wewnętrznych doradców podatkowych (in-house), szefów działów B+R.

Webcast On Demand: Błędy w aplikacjach przyczyną groźnych cyberataków

Data rozpoczęcia: 02.10.2017 r., godz. 12:00

Rejestracja trwa do: 02.10.2019 r., godz. 11:00

Kategoria: bezpłatne

Dostęp: otwarty

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
Webcast On Demand: Błędy w aplikacjach przyczyną groźnych cyberataków
Webcast odbył się 26 września 2017 r.
Tytuł: Błędy w aplikacjach przyczyną groźnych cyberataków
Prowadzący: Michał Kurek
Zakres tematyczny: więcej informacji
Aplikacje internetowe stanowią dziś najczęstszy cel dla hakerów. Bezpieczeństwo przeważnie nie jest traktowane z należytym priorytetem przy ich wdrażaniu. Owocuje to dużą ilością błędów programistycznych prowadzących do poważnych luk w bezpieczeństwie. Dzięki nim hakerzy są w stanie wykraść dane użytkowników lub uzyskać dostęp do sieci przedsiębiorstwa. Patrząc na nagłówki gazet, dzieje się to niestety w ostatnich latach niezwykle często.


Wartość dla odbiorców – ograniczenie ryzyka znaczących strat w wyniku włamania do organizacji poprzez luki w aplikacjach – dzięki: Prowadzący:

Michał Kurek

Partner KPMG, lider zespołu Cyber Bezpieczeństwa, członek zarządu OWASP Polska oraz mentor SANS Institute w zakresie bezpieczeństwa aplikacji internetowych podzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem z zakresu ochrony aplikacji przed cyberprzestępcami.

© 2018 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) jest podmiotem prawa szwajcarskiego. Podmioty członkowskie sieci niezależnych podmiotów KPMG są stowarzyszone z KPMG International. KPMG International nie prowadzi działalności usługowej na rzecz klientów . Żaden z podmiotów członkowskich nie jest uprawniony do składania jakichkolwiek oświadczeń wiążących KPMG International lub inny podmiot członkowski ani do zaciągania w ich imieniu jakichkolwiek zobowiązań w stosunkach z osobami trzecimi, jak również KPMG International nie ma uprawnień do składania w imieniu podmiotów członkowskich sieci KPMG wiążących oświadczeń lub zaciągania za nie zobowiązań.