E-learningi

E-learningi KPMG opracowywane przez naszych specjalistów są dodatkową formą wspomagania dydaktyki. Jako technika wykorzystująca media elektronicze, pozwalają na odbycie i ukończenie szkolenia/kursu z dowolnego miejsca z dostępem do sieci bez konieczności fizycznej obecności na sali wykładowej.

więcej informacji

Szkolenia mogą być wykonywane w czasie i tempie dostosowanym do potrzeb uczestnika, dając mu pełną swobodę nauczania. Co więcej, taka forma przekazywania wiedzy nie jest ograniczona liczbą miejsc – dany e-learning może być realizowany przez dowolną liczbę uczestników.

Na niniejszej stronie mogą Państwo:

  • rozpocząć rejestrację na konkretny E-learning i
  • zasubskrybować interesujące Państwa tematy, aby otrzymywać powiadomienia o nowych publikacjach i wydarzeniach KPMG, bezpośrednio na wskazany adres e-mail.

Uwaga: Jeden adres e-mail może być użyty do rejestracji tylko jednej osoby.

Jeżeli już wcześniej dokonaliście Państwo rejestracji w systemie subskrypcyjnym KPMG, mogą Państwo zalogować się ponownie, aby m.in. edytować dane, zmieniać zakres subskrypcji bądź usunąć swój profil. Więcej informacji o systemie subskrypcyjnym KPMG znajdą Państwo w dziale FAQ i na stronie kpmg.com/pl/subskrypcje.

Witamy na stronie e-learningu „TECHNIKI NEGOCJACYJNE | e-learning Klubu Step Ahead”

Rejestracja na e-learningu jest możliwa w terminie od 15.04.2020 r., godz. 09:00 do 30.05.2020 r., godz. 23:59


© 2020 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) jest podmiotem prawa szwajcarskiego. Podmioty członkowskie sieci niezależnych podmiotów KPMG są stowarzyszone z KPMG International. KPMG International nie prowadzi działalności usługowej na rzecz klientów . Żaden z podmiotów członkowskich nie jest uprawniony do składania jakichkolwiek oświadczeń wiążących KPMG International lub inny podmiot członkowski ani do zaciągania w ich imieniu jakichkolwiek zobowiązań w stosunkach z osobami trzecimi, jak również KPMG International nie ma uprawnień do składania w imieniu podmiotów członkowskich sieci KPMG wiążących oświadczeń lub zaciągania za nie zobowiązań.